Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Čierny Balog - Vydrovo (4. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
24.7.2012

Fotografie.

219
Chodník skanzenom vedie aj po lavičkách

220
Protierózna zábrana

223
Na náučnom chodníku

224
Kamenné gule ležia aj poletujú

225
Rula

227
Dolina Vydrovo

229
Lesný kolesový traktor - známy "lakatoš"

230
Diviačik - miláčik detí


Horáreň

235
Tieto raritné pásové traktory pochádzali z bratského Sovietskeho zväzu.
K terénu sú pásy však o niečo šetrnejšie ako klasické traktorové kolesá

248
Svor

251
Svor

252
Svor

255
Odkryv s pomerne zriedkavou horninou - diaftoritom

256
Ďalší odkryv

257
Porfyroid

258
Porfyroid

260
Rula

261
Odkryv s diaftoritom

262
Diaftorit

265
Údolie na začiatku skanzenu

268
Kaplnka

269
Vstup do lesníckeho skanzenu vo Vydrove

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť