Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Čierny Balog - Vydrovo (5. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
29.7.2012

Fotografie.

511
Za Čiernym Balogom

316
Lúky na hrebeni medzi Balogom a Breznom

317
Veporské vrchy

318
Veporské vrchy

320
Lúčnaté svahy nad Breznom

321
Opäť Nízke Tatry

326
Breznianska zvonica

327
Odkrytý svah nad Podbrezovou

330
Cesta Pohroním medzi Breznom a Banskou Bystricou

338
Predajnianske Čelno

345
Vápencová skala pri Slovenskej Ľupči sa dvíha do výšky nad hladinu Hrona

350
Lom Plavno pri ceste do Poník. Nad ním rezervácia s výskytom tisa

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť