Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kvačianska dolina (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
24.11.2011

Foto.

431
Horný vstup do Kvačianskej doliny

431
Na začiatku doliny

431
Kvačianka tečie najprv ako pokojný, pomerne široký potok

431
Medzi Hutami a mlymni na Oblazoch

431
Slnko prehrieva vápencové skaly s typickou teplomilnou a suchomilnou kvetenou

431
Na obzore

431
Bližšie k Oblazom sa už dolina zarezáva do skál ostrejšie

431
Kamenné platne - odhalená vrstevnatosť vápenca

63
Skaly na pravej strane doliny

431
Dolinou viedla cesta aj elektrické vedenie

431
Oblazy

431
Mostík na ceste pred Oblazmi

431
V záreze cesty

431
Skaly nad borovianskou vetvou doliny

431
Most na Oblazoch

431
Oblazy

431
Oblazy

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť