Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kvačianska dolina (8. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
4.12.2011

Foto.

215
Odkryv na flyši medzi Borovým a Hutami. Ťažká ílovitá hnedá pôda

217
Krásne výhľady na Západné Tatry - Spálená, Brestová, Salatín...

218
Pohľad na Huty v doline

219
Machy - zavŕšenie flyšového hrebeňa tiahnuceho sa od Dolného Kubína až po Zuberec.
Vrch je prekvapivo vysoký - cez 1200m

221
Priblížený pohľad na vzdialenú vápencovú Osobitú v Roháčskej doline

224
Tatranské podhorie nad Hutami

226
Odkryv v blízkosti parkoviska pred Kvačiankou

228
Lavice pieskovca zvetrávajú pomalšie ako iné flyšové horniny

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť