Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kvačianska dolina (4. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
26.11.2011

Foto.

433
Pri sútoku Kvačianky a Borovianky

433
Ústie Borovianky pri Oblazoch

433
Skaly nad Boroviankou

433
Skalná veža

433
Odbočka k Ráztockému vodopádu

433
Cesta sa zarezáva do vápencových svahov

433
Dolinka Ráztoka

433
Dramatická skalná galéria v Borovianke

433
Cesta ako vo filme o Winnetuovi

433
Rozoklané dno Borovianky

433
Limonitom sfarbené vápence

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť