Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Banská Štiavnica - Červená studňa - žila Terézia - Horná Roveň - Klinger (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
31.12.2011

Ottergrund

Prichádzame na hrádzu Ottergrundského tajchu. Toto malé umelo vytvorené jazierko sa nachádza presne v nadmorskej výške 800 metrov. Je najvyššie položeným štiavnickým tajchom. Vzniklo prehradením malej úzkej dolinky, vybiehajúcej spod hlavného hrebeňa medzi Paradajzom a Rosniarkami. Dolina je pomerne strmá, preto má tajch napriek značnej výške hrádze neveľkú rozlohu.

Slúžil na zber vody pre pohon banských strojov, neskôr sa stal zdrojom pitnej vody. Hrádza je pekne udržiavaný, domček nad výpustom udržiavaný s malou informačnou tabuľkou. Krásnou a zďaleka viditeľnou dominantou sú poriadne staré, viac ako storočné smreky, ktoré boli vysadené blízko koruny hrádze. Ojedinelé smreky a menšie smrekové porasty sú zaujímavým pozostatkom intenzívneho pestovania tejto pre baníctvo potrebnej dreviny aj v nepôvodných podmienkach. Vo vlhkejších a vyššie položených lokalitách sa tieto porasty zachovali dodnes a dodávajú miestu zvláštny, takmer horský charakter. Niekoľko väčších plôch smrečín sa nachádza aj ďalej po ceste chodníkom po žile Terézia.

Z hrádze Ottergrundu je pekný pohľad na centrum Štiavnice, aj opačným smerom na Paradajz a Rosniarky. Tieto boli ešte donedávna ľahko rozoznateľné vďaka malej drevenej rozhľadni. Táto tu už ale teraz nestojí.

Pri jazierku sa často pasú koníky z usadlosti nad ním – možno je to tiež jeden z najvyššie postavených domov v Štiavnických vrchoch. Po krátkom oddychu pri vode pokračujeme po úzkom chodníku, ktorý sa za priehradou vnára do lesa.

246
Pohľad smerom ku Kalvárii, vzadu pod zamračeným nebom
vrchy nad Banským Studencom

248
Hrádza nádrže Ottergrund

249
Pohľad dolinou Štiavnice smerom k Sv. Antonu a Prenčovu

251
Tabuľka na výpuste nádrže

252
Výhľad z hrádze na Banskú Štiavnicu

253
Kalvária

254
Výpustný jarok odvádza vodu po naplnení tajchu

255
Pokojná hladina jazierka

256
Za tajchom sa cesta mení na chodník, ktorý vchádza do lesa

1. časť   2. časť   3. časť   4. časť   5. časť   6. časť   7. časť   8. časť   9. časť   10. časť