Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Banská Štiavnica - Červená studňa - žila Terézia - Horná Roveň - Klinger (7. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
7.1.2012

Horná Rioveň

Vychádzame z lesného porastu, ktorým sme kráčali od jazierka pod Paradajzom a stojíma na veternom návrší s krásnym výhľadom a juh. Je to zároveň miesto, kde sa končia Štiavnické Bane – časť Horná Roveň. Výhľad do diaľky je aj v zlom počasí krásny – pred nami sa rozkladá masív Sitna s o niečo nižším Petrovým vrchom.

Po štrkovej ceste kráčame smerom k prvým domom. Ešte pred nimi prichádzame k budovám a veľkým výsypkám šachty Horná Roveň. Podobne ako Nová šachta (niekedy nazývaná Gabriel) pri Červenej studni, aj táto fungovala ešte donedávna – ťažili sa tu polymetalické rudy – galenitovo, sfaleritovo, chalkopyritové.

Šachta je dnes úplne zlikvidovaná, ostali iba betónové torzá budov, strojné zariadenie je preč. Na vrchu hálne je akési ihrisko a popásajú sa tu biele kozy. Veľká výsypka však nie je neprístupná, dá sa na ňu vojsť zhora alebo ešte lepšie zdola po ceste. Je však veľmi strmá a pohyb po nej môže byť dosť nebezpečný. Zvetranie povrchu je už značné, ale predsa len je to jedno z posledných miest, kde sa ešte dajú nájsť štiavnické minerály „in natura“.

Na Hornej Rovni opúšťame náučný chodník po žile Terézia a schádzame k „námestiu“. Tu sa pripájame na modro značenú trasu – chodník Andreja Kmeťa vedúcu z Červenej studne až za Sitno do Prenčova.

Horná Roveň je súčasťou Štiavnických Baní – obce ktorá vznikla administratívne spojením baníckych osád blízko Banskej Štiavnice. Spomedzi nich má najvyššiu polohu – stred obce je približne v 800 metrovej nadmorskej výške. So svetom ju spája široká asfaltka vedúca ponad jazero Klinger, ale po krivoľakých uličkách a cestičkách pomedzi domky sa dá zísť aj na Piarg a do Vindšachty. Veľa baníckych domčekov sa už v pôvodnom stave nezachovalo, mnohé sú však prestavané na chaty. Cestou sa zastavujeme pri jednom z polozrúcaných, ale zato pôvodne vyzerajúcich domov.

Na otvorenom návrší fučí silný vietor, počasie sa po krátkej slnečnej medzihre znovu kazí. Obzeráme si niekoľko malých zaujímavostí – kaplnku, kríž medzi lipami a pomaly začíname po ceste zostupovať smerom k tajchu Klinger.

446
Šachta na Hornej Rovni - pohľad zo Sitna. Foto: 2011


Šachta Horná Roveň

1. časť   2. časť   3. časť   4. časť   5. časť   6. časť   7. časť   8. časť   9. časť   10. časť