Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Banská Štiavnica - Červená studňa - žila Terézia - Horná Roveň - Klinger (6. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
4.1.2012

Popod Tanád na Hornú Roveň

Foto.

277
Pohľad spod Tanádu na štiavnickú kalváriu

278
Slniečko na chvíľu zasvietilo na chodník. Tu sme našli
niekoľko drobných kryštálikov číreho kremeňa

279
Najstaršie lesné porasty pod Tanádom majú okolo sto rokov

281
Hoci smrečiny sú v týchto polohách nepôvodné, pôsobia celkom malebne

282
Zastávka č. 8

283
Prepadliská a pingy

285
Mladšia, približne 60-ročná smreková hora

286
Blížime sa k Hornej Rovni

287
Oplotená šahta na žile Terézia

288
Chodník vedie popri starom zbernom jarku

289
Zastávka č. 10

290
Ďalšia zabezpečená šachta, už tesne pred Hornou Rovou

1. časť   2. časť   3. časť   4. časť   5. časť   6. časť   7. časť   8. časť   9. časť   10. časť