Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Banská Štiavnica - Červená studňa - žila Terézia - Horná Roveň - Klinger (4. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
2.1.2012

Popod Tanád na Hornú Roveň

Odchádzame z Ottergrundu a vchádzame do lesa. Výhľady zmizli – zato banícke pamiatky pribúdajú rýchlym tempom. Už po pár metroch vidíme pozostatky starých háld. Zároveň sa nám odkrýva pohľad na svahy Paradajzu so starými výsypkami. Vrch je zväčša porastený kroviskami a pionierskymi drevinami – prevažuje lieska, breza, borovica - ale nie je to ešte súvislý les. Na vrchole sa týči kríž.

Skúmame horninu starých výsypiek – je tvorená prekremeneným a silne premeneným andezitom, dacitom, časté sú kusové biele kremene. Nachádzame aj niekoľko drobných, niekoľko milimetrových kryštálikov číreho kremeňa – a to ani nachádzame z chodníka.

Ďalším prekvapením na chodníku je veľký odkryv – pravdepodobne z povrchovej ťažby rudy. Vyzerá, že tu bol aj vstup do štôlne. Okolie je plné kremenných úlomkov, vidieť stopy po súčasných hľadačoch – možno mal niektorý zberač šťastie aspoň na kremene.

Už od Ottergrundu bolo na svahu vidieť súvislý smrekový lesný porast – po polhodine chôdze doň vchádzame. Zarzu sa cítime celkom ako doma – v liptovských horách. Smrečina má podľa môjho odhadu 80-90 rokov. Počasie sa pomaličky zhoršuje, oblačnosť už pokryla oblohu takmer na sto percent, dokonca mierne kvapká – našťastie súvislý dážď neprichádza.

Kráčame lesom, obdivovať zatiaľ nie je veľmi čo, až kým sa tesne pred Hornou Rovňou neprídeme k pozostatkom štôlne. Táto je síce neprístupná a ohradená masívnym železným plotom, ale fotiť sa tu dá. Hnevá ma, že sa mi uprostred dňa vybili baterky vo fotoaparáte, našťastie máme nejaké mobily, takže nejaké zábery predsa len budú. Chodník sa mení na úzku prť, ale hneď za šachtou vychádzame na peknú cestu a tá nás privedie na koniec lesného porastu priamo k budovám šachty na Hornej Rovni.

443
Les Milana Kapustu

1. časť   2. časť   3. časť   4. časť   5. časť   6. časť   7. časť   8. časť   9. časť   10. časť