Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Banská Štiavnica - Červená studňa - žila Terézia - Horná Roveň - Klinger (5. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
3.1.2012

Popod Tanád na Hornú Roveň

Foto.

260
Stopy po povrchovej ťažbe

261
Stará výsypka nad chodníkom

262
Pri tabuli

263
Ďalšia stará výsypka

264
Kremenná žilovina a horniny na žile Terézia

265
Prokopova diera

268
Chodník ide po násype lesom

269
Miesto, kde rudná žila vychádzala na povrch

270
Miesto, kde rudná žila vychádzala na povrch

271
Kremenná žilovina

272
Na prieskume

273
Zatiaľ najzaujímavejšie miesto na chodníku

274
Žilovina

275
Zastávka č. 7

276
Pohľad na východ žily z chodníka

1. časť   2. časť   3. časť   4. časť   5. časť   6. časť   7. časť   8. časť   9. časť   10. časť