Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Staré Hory - Piesky - Dolný Šturec - Richtárová (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
24.11.2010

Piesky - sedlo Dolný Šturec

Do sedla Dolný Šturec vyrážame po krátkej zastávke na Pieskoch. Obchádzame turistický chodník, pokračujeme ďalej cestou dookola. Stúpame strmšie asi kilometer a zastavujeme pri prvom krajšom výhľade. Z rúbaniska vidíme dolinu Zelená, protiľahlý svah s cestou, po ktorej sme prišli. V pozadí pod dramatickou oblohou Veľká Fatra s Majerovou skalou, hrebeňom medzi Rybovským a Prašnickým sedlom.

Ponad Staré Hory vedie cesta, ktorá má len veľmi mierny sklon. Počul som dokonca, že je byvudovaná na trase bývalej banskej alebo lesnej železničky. Neviem, či je to pravda, sklon by o tom aj svedčil, cesta smeruje takmenr vodorovne od Pieskov do Richtárovej.

Chata

Stúpame ďalej a prichádzame na veľké rúbanisko s malou, zle udržiavanou chatkou. Počasie je nádherné, oblačnosť sa takmer celkom vytratila a hrejeme sa na slnku. Kocháme sa novými pohľadmi, tentoraz na vzdialené Kremnické vrchy. Pod nimi rozoznávam horskú dedinku Kordíky - čoby kameňom dohodil.

Pohľad na Piesky

Na tomto mieste sa cesty križujú, keby sme pokračovali rovno ďalej, prišli by sme do Španej Doliny. My však odbočujeme doľava, opäť strmšie. Po krátkom čase sa nám naskytne prekrásny pohľad na sever. Pod nami vidíme haldy na Pieskoch. Výsypkami je pokrytý celý protiľahlý svah aj dno doliny. Vidno čerstvé zásahy - niekedy sa hornina odváža na stavby, časť háld je zarastená.

Na pozadí sa týči fatranská Krížna s Majerovou skalou. Vidíme, že sme vystúpali už dosť vysoko - takmer do 900 metrovej výšky. Starohorská dolina sa vinie k Donovalom. Všade vládne dokonalé ticho.

Zárezy

Cesta je ostro zarezaná vo svahu. Horniny špaňodolinskej série tu na krátkom úseku vystriedali druhohorné lavicovité vápence - sivé s žilkami kalcitu. Podobné vápence nachádzame na najvyššom kopci na okolí - Jelenskej skale. Kráčame teraz opäť mrazivým "kútom" severného svahu, slnko sem nezasvieti asi až do jari. Cesta sa prehupne ponad nevýrazné “rozvodie” a ďalej už kráčame ponad dolinu Richtárová.

Sedlo Dolný Šturec

Po asi dvoch kilometroch od chaty prichádzame do sedla Dolný Šturec. Tu vychádza ohromné množstvo lesných ciest - jedna od sedla Šachtička, ďalšia spod Jelenskej skaly, tretia klesá pomerne strmo do Richtárovej, ďalšia stúpa strmo do sedla Horný Šturec. Okrem toho sa tu ešte križujú chodníky - červená značka zo Španej Doliny a žltá z Richtárovej. Stretávame tu niekoľkých turistov, ktorí prišli od Šachtičky, kde si nechali auto.

Na výhľady je zalesnené okolie skúpe, treba sa vybrať kúsok smerom k Šachtičke a je vidieť na Panský diel. Atmosféra je všask skvelá, slnko, nádherné dožlta sfarbené smrekovce, jednoducho krásna turistika. Po štvrťhodinovom oddychu sa chystáme na zostup do Richtárovej.

313
Pohľad z cesty do sedla. Vpredu haldy na Pieskoch, vzadu Majerova skala a Krížna


Sedlo Dolný Šturec

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. čast    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť