Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Staré Hory - Piesky - Dolný Šturec - Richtárová (5. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
27.11.2010

Fotografie.

108
Pohľad zhora na haldy na Pieskoch, vzadu dolina Richtárová

113
Haldy na Pieskoch

119
Cesta do sedla Dolný Šturec je vysekaná do skaly

126
Priblížený pohľad na Majerovu skalu - troska chočského príkrovu pod Krížnou

127
Jelenská skala nad Richtárovou

128
Lavicovité vápence

129
Prichádzame na Dolný Šturec

134
Cesta vedúca zo Šturca popod Jelenskú skalu

135
Pohľad na vrch Panský diel nad Špaňou Dolinou

138
Tabuľa náučného chodníka v sedle

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. čast    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť