Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Staré Hory - Piesky - Dolný Šturec - Richtárová (6. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
28.11.2010

Popod Jelenskú skalu do Richtárovej

Opúšťame sedlo Dolný Šturec a začíname zostup. Kráčame po neznačkovanej zvážnici do Richárovej - “žltý” chodník sa nám zdá pridivoký a mokrý. Klesanie je zo začiatku pomerne strmé, výšku strácame veľmi rýchlo. Z rúbanísk máme pekné výhľady do doliny a na Fatru. Klesáme priamo pod vrchol Jelenskej skaly, jej vápencové bralá máme za chvíľu priamo nad sebou.

Jelenská skala

“Jelenka” je asi pomenovaná podľa obce Jelenec (Horný a Dolný), ktorá sa ťahá v doline medzi Starými Horami a Donovalmi. Je to výrazný vrchol v Starohorských kopcoch, dá sa ľahko identifikovať už z diaľky. Malebnosť jej dodáva hlavne krásne biele vápencové bralisko, ktoré sa skláňa nad Richtárovou. Naša cesta vedie takmer priamo popod ňu, takže vrcholové bralo máme ako na tácni. Klesajúc do tichej a chladnej doliny kráčame opäť po zamrznutej ceste.

Pohľad na Fatru

Počasie sa mierne kazí, oblaky križujú oblohu. Predsa sa však o niečo zodvihli, takže vidíme na hrebeň Veľkej Fatry. Majestátna Krížna sa predvádza ako na prehliadke. Krásne vidíme Majerovu skalu, lyžiarske stredisko v Tureckej. Krížna je nápadný, oblý kopec - jeden z najvyšších vo Fatre, ktorý sa v troch hlavných hrebeňoch spúšťa hôľnatými lúkami na všetky strany. Je oveľa vyšší ako okolité kopce, dominanta, ktorou sa začína hlavný veľkofatranský hrebeň. Hole nie sú prirodzeného pôvodu, vznikli vypaľovaním a majú preto jednu zvláštnosť - hornú hranicu lesa tu nachádzame už v nadmorskej výške 1200 - 1300 metrov a je tvorená deformovanou bučinou.

Kryštalinikum

Obchádzame Jelenskú skalu a kráčame tentokrát po južnom svahu kopca. Objavujeme zaujímavé lesklé horniny - metamorfity. Sme teda na starohorskom kryštaliniku. Metamorfity sú krásne zvlnené, viditeľné vo veľkých odkryvoch nad cestou aj na ceste. Nachádzame rulu, svory, svorové ruly. Kamene sú veľmi fotogenické, sľuda sa blyští na slnku ako zlato. Toto kryštalinikum sa zvykne označovať aj ako kryštalinikum krížňanského príkrovu - nie je teda “pôvodné” ale malo byť odtrhnuté v mieste vzniku príkrovu a transportované spolu s ním. Malé ostrovčeky v ktorých sa zachovalo prekrývajú pôvodný reliéf. Po chvíli pokračujeme ďalej. Vnárame sa do hlbín mrazivého lesa - už sme skoro pri osade Richtárová.

Praotec všetkých bukov

Pred Richtárovou sa zastavujeme pri obrovskom buku, ktorý rastie pár metrov pod cestou. Hrúbku kmeňa odhadujeme hádam na jeden a pol metra. Rastie v lese prevyšujúc ostatné stromy ako mrakodrap - je oveľa starší ako okolitý porast. Kocháme sa krásou velikána, hádame akým mohutným dojmom musí strom pôsobiť, keď je olistený. Cesta klesá mnohými zákrutami a opäť veľmi strmo. Nadšení prichádzame do Richtárovej

317
Pohľad zhora na dolinu Richtárová


Richtárová

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. čast    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť