Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Staré Hory - Piesky - Dolný Šturec - Richtárová (7. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
29.11.2010

Fotografie.

141
Priblížený záber na vežičku nad Starými Horami

143
Dolina Richtárová, vzadu Krížna

146
Fatranský vrch Japeň

147
Dolina Turecká pod Krížnou

148
Krížna

152
Vápencové bralá na Jelenskej skale

153
Kryštalinikum - rula

154
Rula z Richtárovej

155
Odkryv v kryštalických bridliciach na ceste pod Jelenskou skalou

156
Krásne vzory metamorfovaných hornín na ceste

159
Pohľad na juh. Vzadu vrch "Sandberg"

163
Ešte jeden pohľad na Jelenskú skalu

165
Obrovský buk v Richtárovej

167
Osada Richtárová - prvé chatky

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. čast    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť