Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Staré Hory - Piesky - Dolný Šturec - Richtárová (8. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
30.11.2010

V doline Richtárová

Záverom našej túry v Starohorských vrchoch je zostup dolinou Richtárová. Po kľukatej pôti lesnými cestami prichádzame k prvým domčekom - chatkám na dne doliny. Banícka osada je okrem Španej Doliny asi najzachovelejšia v “revíri”. Mnohé domčeky stoja v málo zmenenej podobe, niekntoré vyzerajú ako pôvodné.

Haldy

Haldy na Richtárovej nie sú síce také nápadné a rozsiahle ako na Pieskoch, sú však oveľa lepšie dostupné, preto tu vídať veľa návštevníkov. Zo Starých Hôr sem vedie asfaltová cesta dlhá asi štyri kilometre, takže osada je dobre dostupná autom (dokonca keď sme sem prišli, práve nás míňal policajný voz).

V spodnej časti sú haldy pomerne čerstvo “ťažené”, takže v odkryvoch možno priamo na povrchu zbierať minerály. Už podľa letmého pohľadu je asi najbežnejším minerálom na Richtárovej siderit a limonit - siderity sú veľmi tmavé, hnedé, hnedočervené, limonit sa na haldách vyskytuje niekedy v prekvapivo veľkých kusoch, občas dokonca ako “tmelivo” sypkého haldového materiálu.

Zaujímavé sú aj nálezy barytu a pekného sadrovca na haldách. malachit je samozrejme všadeprítomný, azurit je zriedkavejší ako na Pieskoch. Tiež je tu veľmi častý olivenit. Ostatné Cu nerasty sú tiež hojné, treba sa však už trochu snažiť, väčšinou neležia let tak rozhádzané na povrchu ale treba aj trochu dolovať.

Rudné pole na Richtárovej je vlastne pokračovaním ložiska na Pieskoch, ktoré sa nachádza presne na opačnej strane horského hrebeňa. Dnešná návšteva je však krátka, čas už pokročil a bude sa treba vrátiť k autu a domov. Preto aspoň fotografujem Odkryté aj zarastajúce haldy a domčeky okolo.

Na prístupe k najlepšiemu “ložisku” nerastov vidíme odstavené dve autá a povyše vidíme menšiu partiu na halde ako kladivkami prehŕňa šotolinu - zberateľský ruch teda neustáva ani v októbri.

Smerom k Starým Horám

Kráčame mierne klesajúc k Starým Horám, zvažujúcou sa cestou. Po ľavej strane sú viditeľné po celej ceste menšie výsypky, väčšinou schované v poraste, niektoré aj blízko pri ceste. Z hladového materiálu sa v sem tam čosi odváža, takže niektoré výsypky sú pomerne čerstvé. Na týchto malých výsypkách je Cu minerálov menej, zato sa dajú nájsť celkom pekné siderity.

Hrob partizána

Pri ceste pred Starými horami je hrob neznámeho bojovníka, ktorý tu padol v marci 1945. Malý pamätník je udržiavaný, aj text na ňom vyzerá čerstvo obnovený.

Návrat

Z Richtárovej prichádazme k prvým budovám na Starých Horách, medzi ktorými “kraľuje” podľa mňa dosť otrasný pseudoľudový domisko podľa všetkého nadštandardne solventného občana. Naša púť končí pri starohorskom kostole. Z Richtárovej sme sem prišli za tidsať minút. Celú trasu cez Piesky, Dolný Šturec a Richtárovú sme zvládli za štyri a trištvrte hodiny.

319
Haldy v Richtárovej


Haldy v Richtárovej

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. čast    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť