Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Staré Hory - Piesky - Dolný Šturec - Richtárová (4. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
25.11.2010

Fotografie.

068
Jedľové porasty za Pieskami

073
Pohľad na lesnú cestu - údajne trasu bývalej banskej železničky

075
Počasie sa zlepšuje. Pohľad na Majerovu skalu a dolinu Zelená

083
Nádherné jedľové porasty. Vzadu Majerova skala

085
Azurit z lesnej cesty

087
Tetraedrit s olivenitom

093
Malachit

096
Svetlomodrý azurit

100
Pohľad na vzdialený hrebeň Kremnických vrchov a bližšie hrebene Veľkej Fatry

101
Dedinka Kordíky v Kremnických vrchoch

102
Lesná chatka pri križovatke ciest do Španej Doliny a do sedla Dolný Šturec

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. čast    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť