Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Špania Dolina - Ludovika - Maximilián (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
10.10.2011

Fotografie.

202
Šachta Ludovika

203
Tabuľa

205
Tu sa točilo obrovské, 12-metrové vodné koleso

207
Miesto uloženia kolesa

209
Povrch haldy Ludovika

210
Zbierka špaňodolinských hornín v stene

212
Pohľad na Španiu Dolinu z cesty na Katrenku

213
Halda šachty Maximilián spod Katrenky

214
Banícke domky v Španej Doline

215
Veža na Šachtičke

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť