Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Špania Dolina - Ludovika - Maximilián (6. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
16.10.2011

Od haldy na Ludovike sa vraciame do Španej Doliny. Po desiatich minútach prichádzame k domom, ešte raz si obzeráme vystavené banské vagóniky. Hľadáme chodník, ktorým by sme vyšli na haldu Maximilián. To sa nám darí dosť rýchlo a keďže nie je zarastený ani moc mokrý, napriek tomu, že je nám už dosť zima, vychádzame na haldu.

Špania Dolina nám leží ako na dlani, domčeky sa rozliezajú po oboch stranách údolia. Tešíme sa z relatívne pekného výhľadu, hoci stále prší, hmly sa dosť rozptýlili a popod oblačnosť je výhľad celkom dobrý. Priamo pod nami vidíme komplex špaňodolinského kostola, námestie a park.

Prechádzame sa po halde, dcérka sa pokúša hľadať nerasty a naozaj aj nachádza malé malachity a kremene, dokonca jeden s drobnými kryštálikmi. Prichádza dvojica premoknutých turistov, ktorí idú presne opačným smerom. Chvíľu debatíme, potom si obzeráme drevenú konštrukciu na halde. Dážď silnie, takže sa už nezdržujeme, fotím výhľady a panorámu“ a ponáhľame sa na špaňodolinské námestie.

419
Pohľad z haldy Maximilián na Španiu Dolinu

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť