Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Špania Dolina - Ludovika - Maximilián (8. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
19.10.2011

Náš výlet do Španej Doliny sa pomaličky chýli k záveru. Od Maximiliána sa popri kostolnom komplexe vraciame dolu na námestie. Zastavujeme sa na chvíľu pri kaplnke s prastarou lipou. V múroch plotov a domov fotím špaňodolinské malachity. Keď prichádzame na námestie, už zase prudko leje. Dcérka si obzerá zaujímavé kryté schodište, vedúce ku kostolu. Je odhodlabá vyjsť po vŕzgavých drevených schodoch až hore. V schodišti je však taká tma, že ju po desiatich metroch nadšenie načisto opúšťa a vracia sa k nám.

Z námestíčka je pekný, dokonca trochu strašidelný pohľad zdola na haldu - chvíľami sa zdá, že sa na nás ide zosypať. Premoknutí a preziabnutí vchádzame do otvorenej „Baníckej krčmy”, ktorá teda nikdy nesklame. Aj teraz tu horí v kozube oheň, pri ktorom sa ohrieva partia podobných šialencov ako my. Navzdory kalendáru si dávame čaj (poniektorí) s rumom, dcérke kupujem ako hrdinskú odmenu kusisko čokolády.

Trochu zohriaty si ešte obzerám námestie. Dominuje mu park so sochou, pripomínajúcou SNP. Na opačnom konci je zakrytá šachta Ferdinand, za ním stará Klopačka - teraz penzión. Popri nej vedie cestička stúpajúca až do sedla Šachtička. Na južnom okraji námestia sa nachádza zaujímavá sakrálna pamiatka, zvaná Boží hrob.

Námestie samozrejme obdivujem už len ja, ostatná časť výpravy už dávno sedí v aute. Čarovná, takmer jesenná atmosféra, ktorú nečas vykúzlil uprostred leta ma ešte chvíľu necháva uneseného realite, ale nakoniec si aj ja prezúvam topánky, a spoločne sa lúčime so Špaňou Dolinou.

421
Pamätník SNP na námestí v Španej Doline

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť