Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Špania Dolina - Ludovika - Maximilián (4. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
12.10.2011

Halda šachty Ludovika sa ťahá dolinkou od roviny pri šachte až po domy v Španej Doline. Zberateľom je dobre známa hlavne vďaka nálezom pekných modrastých celestínov. Tento minerál zo skupiny uhličitanov s obsahom stroncia sa tu dá zbierať dodnes, avšak treba mať veľkú dávku šťastia a obetovať hľadaniu veľa času a energie. Celestíny sa nachádzajú ako druhotné minerály, najčastejšie vtrusené ako drobné, modrasto belavé kryštáliky v bielom sadrovci. Tento minerál je jedným z hlavných zberateľských lákadiel Španej Doliny, na neďalekých Pieskoch a Richtárovej sa nachádza oveľa zriedkavejšie.

Výhodou hľadania nerastov na Ludovike je dnes dostupnosť a relatívna čerstvosť odkrvenia, nahromadené výsypky sa donedávna ťažili a odvážali.

Naša malá výprava sa tiež na krátky čas zastavila a venujeme sa aspoň zbežnému povrchovému prieskumu. Najčastejšie nachádzame primárne nevesty ako kremeň a tmavožltý až hnedý siderit. S kremeňom sa povestnej vyskytuje v žilách aj chalkopyrit, ale len v malých kúskoch do 2cm. Pravdaže, keby sme hľadali poctivejšie, naše nálezy by boli určite krajšie.

Zo sekundárov je tu najčastejší malachit, azurit nachádzame len málo. Po chvíľke máme aj niekoľko nevzhľadných kusov bieleho a ružovkastého sadrovca. Tento beriem domov, skúsim ho rozbiť v ,,laboratóriu,, či náhodou nebude aj dáky celestín.

Od haldy máme opäť pekný výhľad na protiľahlý svah, žiaľ len nakrátko. Začína opäť pršať, takže sa uchyľujeme pod stromy. Z úkrytu čítame ďalšiu tabuľu náučného chodníka, pozorujeme zrúcaninu budovy vedľa výsypky. Opúšťame nadobro Ludoviku a smerujeme naspäť k Špaňodolinskej halde Maximilián.

417
Halda šachty Ludovika - pohľad na Panský diel


Halda šachty Ludovika

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť