Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Špania Dolina - Ludovika - Maximilián (9. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
20.10.2011

Fotografie.

286
Nádherne zrekonštruovaný špaňodolinský banícky dom

287
Cesta od šachty Maximilián okolo kostola

288
Pohľad do vnútra kostolného komplexu - vytváral malé obranné centrum banskej obce

290
Múr areálu kostola, vzadu prastará lipa s kaplnkou

293
Kryté schody z námestia ku kostolu

297
Na špaňodolinskom námestí - banícka krčma a obchod

298
Kryté schody z námestia ku kostolu

301
Halda Maximilián nad dedinou

302
Banícka krčma

303
Letopočet budovy, kde sídli krčma s obchodom

304
Pohľad od námestia na komplex kostola

305
Šachta Ferdinand - priamo na námestí pri Klopačke

306
Klopačka, vzadu sedlo Šachtička

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť