Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Špania Dolina - Ludovika - Maximilián (5. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
13.10.2011

Fotografie.

199
Panel náučného chodníka

200
Panel náučného chodníka

201
Siderit s kremeňom

202
Malachit

203
Malachitom sfarbené kamene

221
Pohľad na Španiu Dolinu

222
Na halde

224
Cesta pretína haldu Ludoviky približne v polovici

226
Náučný chodník prechádza odkrytou haldou

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť