Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Články o regionálnej mineralógii a geológii Slovenska. Prepni na:    abecedný zoznam článkov

články:   700-201   200-1

články č. 200 - 191

Donovaly - Jelenec
zdroj:
www.mineral.cz, pridané:
8.7.2006
Rumelka - Rudňany

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 1.7.2006  
Ložiská nerastných surovín v širšom okolí Banskej Bystrice

zdroj:
www.mineral.cz, pridané:
26.6.2006
Jazierske travertíny (Veľká Fatra)

zdroj:
www.rkhlas.sk, pridané:
10.6.2006
Zlato

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané 6.6.2006
Goethit

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané 4.6.2006
Kamenné gule v pieskovcoch

zdroj:
www.mwm.cz, pridané:
31.5.2006
Poniky - Farbište

zdroj:
www.mujweb.cz/www/stiavnica, pridané:
20.5.2006
Evansit

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané 19.5.2006 

články č. 190 - 181

Dobšiná - annabergit a erytrín
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané 14.5.2006
Geologická exkurzia po dekoračných kameňoch centra Bratislavy (2. časť)

zdroj:
Acta Geologica Universitatis Comenianae, 54/1999, Daniel Pivko, pridané: 12.5.2006
Geologická exkurzia po dekoračných kameňoch centra Bratislavy (1. časť)

zdroj:
Acta Geologica Universitatis Comenianae, 54/1999, Daniel Pivko, pridané: 10.5.2006
Dobšinská ľadová jaskyňa

zdroj:
www.referaty.sk, pridané:
9.5.2006
Carbonate mineralization of the Rudnany ore field

zdroj:
Acta Geologica Universitatis Comenianae, Nr. 51, Pages: 43-56 Bratislava 1996, Lidia Turanova - Jan Turan, pridané: 28.4.2006
Limonit

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 26.4.2006
Paleovulkanity

zdroj:
Mineralogie Československa, J. H. Bernard a kol., Academia, Praha, 1981, pridané: 25.4.2006
Krasové jaskyne na Lysej hore v Merníckej pahorkatine v Beskydskom predhorí

zdroj:
www.drienka.host.sk, pridané:
22.4.2006
Plutonické horniny Západných Karpát

zdroj:
Mineralogie Československa, J. H. Bernard a kol., Academia, Praha, 1981, pridané: 20.4.2006
Roháčske plesá

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 19.4.2006

články č. 180 - 171

Štvrtohory (kvartér)
zdroj:
Gweb.cz, pridané:
16.4.2006
Treťohory (terciér)

zdroj:
Gweb.cz, pridané:
13.4.2006
Slovenský kras  - národný park

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 12.4.2006
Druhohory (mezozoikom)

zdroj:
Gweb.cz, pridané:
8.4.2006
Prvohory (paleozoikoum)

zdroj:
Gweb.cz, pridané:
6.4.2006
Nebezpečné plyny v jaskyniach

zdroj:
www.speleork.sk, pridané:
3.4.2006
Najdlhšie a najhlbšie jaskyne na Slovensku
zdroj:
www.
drienka.host.sk, pridané: 29.3.2006
O výronoch jedovatých plynov v hydrotermálnom krase slovenských travertínov

zdroj:
www.speleork.sk, pridané:
27.3.2006
Gemologická klasifikácia

zdroj:
Mineral.cz, pridané:
25.3.2006
Co jsou to zkameněliny a jak vznikají

zdroj:
Gweb.cz, pridané:
13.3.2006

články č. 170 - 161

Vihorlat
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané 11.3.2006
Malá Fatra

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané 6.3.2006
Horná Orava - chránená krajinná oblasť

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané 4.3.2006
Priechod

zdroj: Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice, Exkurzný sprievodca, pridané: 2.3.2005
Pieninský národný park

zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané 28.2.2006
Starý hrad – Malá Fatra

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané 26.2.2006
Meandre Hrona

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané 24.2.2006
Podbanské

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané 23.2.2006
Rudné ložisko Cu v Španej Doline

zdroj:
gweb.cz, pridané:
22.2.2006
Kras a jaskyne Slovenska

zdroj:
speleobratislava.host.sk,
autor: Roman Lehotský, pridané: 19.2.2005  

články č. 160 - 151

Krasovatenie, kras a jaskyne
zdroj:
speleobratislava.host.sk,
autor: Roman Lehotský, pridané: 17.2.2005
Choč - národná prírodná rezervácia

zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané 16.2.2006
Krížna - pripravovaná prírodná rezervácia

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané 14.2.2006
Rochovica - národná prírodná rezervácia

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané 5.2.2006
Demänovská dolina - národná prírodná rezervácia

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané 28.1.2006
Pezinok - mineralógia a ložisková geológia

zdroj:
www.permonik.host.sk, pridané: 27.1.2006
Liskovská jaskyňa - 3. časť

zdroj:
www.speleork.sk, pridané:
26.1.2004
Liskovská jaskyňa - 2. časť

zdroj:
www.speleork.sk, pridané:
25.1.2004
Liskovská jaskyňa - 1. časť

zdroj:
www.speleork.sk, pridané:
24.1.2004
Oravský Podzámok – hradné bralo

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 20.1.2006

články č. 150 - 141

Kráľova hoľa – Nízke Tatry
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 18.1.2006
Šútovský vodopád - Tesné - chránený prírodný výtvor

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 12.1.2006
Badín

zdroj:
Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice, Exkurzný sprievodca, pridané: 11.1.2006
Poľana

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 10.1.2006
Markušovský skalný hríb

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 8.1.2006
Jarabinský prielom

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 6.1.2006
Hričovská skalná ihla

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 4.1.2006
Veľký jarok - Moravany nad Váhom

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 1.1.2006
Vršatec

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 31.12.2005
Hajtovka

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 30.12.2005

články č. 140 - 131

Trangoška - Nízke Tatry
zdroj:
Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice, Exkurzný sprievodca, pridané: 29.12.2005
Vyšné Ružbachy - Kráter

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 28.12.2005
Harmanec - hydrotermálne zrudnenie

zdroj:
Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice, Exkurzný sprievodca, pridané: 27.12.2005
Horné Pršany - Kremenia (okres Banská Bystrica)

zdroj:
Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice, Exkurzný sprievodca, pridané: 26.12.2005
Putikov vŕšok (Nová Baňa)

zdroj:
www.ig.cas.cz, pridané: 22.12.2005
Hematit

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 17.12.2005
Minerály prvýkrát opísané z územia Slovenska

zdroj:
Bratislavský mineralogický klub, pridané:
15.12.2005
Pyrit

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 14.12.2005
Výskyty aragonitu v magnezitových ložiskách Slovenska

zdroj:
Acta Geologica Universitatis Comenianae, rok 2000, Ján Turan - Lídia Turanová, pridané: 13.12.2005
Harmanec

zdroj:
Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice, Exkurzný sprievodca, pridané: 11.12.2005

články č. 130 - 121

Galenit
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 10.12.2005
Zlato pod Tríbečom

zdroj:
Ludmila Illášová, Nitra (SR) a Ivan Turnovec, Turnov (ČR), pridané: 3.12.2005
Jasenie - Nízke Tatry

zdroj: Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice, Exkurzný sprievodca, pridané: 2.12.2005
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 7: Stará Kremnička - opustený kameňolom

zdroj:
Turanová Lídia, Bizubová Mária, Minka Jozef, Geologický ústav, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, pridané: 30.11.2005
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 6: Szabova skala (pri Hliníku nad Hronom)

zdroj:
Turanová Lídia, Bizubová Mária, Minka Jozef, Geologický ústav, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, pridané: 29.11.2005
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 5: Banská Štiavnica - Kalvária

zdroj:
Turanová Lídia, Bizubová Mária, Minka Jozef, Geologický ústav, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, pridané: 28.11.2005
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 4: Šobov - halda  

zdroj:
Turanová Lídia, Bizubová Mária, Minka Jozef, Geologický ústav, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, pridané: 26.11.2005
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 3: Banská Štiavnica - haldy pri bývalom závode firmy Hell

zdroj: Turanová Lídia, Bizubová Mária, Minka Jozef, Geologický ústav, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, pridané: 25.11.2005
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 2: Vyhne - Kamenné more, Klokoč

zdroj: Turanová Lídia, Bizubová Mária, Minka Jozef, Geologický ústav, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, pridané: 24.11.2005  
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 1: Brehy pri Novej Bani

zdroj:
Turanová Lídia, Bizubová Mária, Minka Jozef, Geologický ústav, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, pridané: 23.11.2005

články č. 120 - 111

Vývoj minerálních druhů
zdroj:
RNDr. Ivan Turnovec, pridané: 20.11.2005
Zlato a jeho vlastnosti

zdroj:
RNDr. Ivan Turnovec, pridané: 11.11.2005
Pieniny

zdroj:
referát SOČ, pridané: 9.11.2005
Sopky

zdroj:
referát SOČ, pridané: 3.11.2005
Biele Karpaty - geologická stavba

zdroj:
referát SOČ, pridané: 1.11.2005
Mesačný tieň - novoobjavená tatranská jaskyňa

zdroj:
Juraj Sedlák, www.plus7dni.sk, pridané: 30.10.2005
Chronostratigrafická tabuľka

zdroj:
www.gweb.cz, pridané: 19.10.2005
Mičinské travertíny

zdroj:
www.backup.mineral.cz, pridané:
11.10.2005
Hygienická rizika sbírání minerálů

zdroj:
Minerál, CZ, 1992, pridané: 9.9.2005
Torbernit

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané 4.9.2005

články č. 110 - 101

Rodonit  
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 30.8.2005
Variscit

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 15.8.2005
Zvetrávanie povrchových častí ložísk sulfidov

zdroj:
www.mineral.cz, pridané:
25.8.2005
Striebro

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 15.8.2005
Náučný chodník - Po stopách starého rudného baníctva v Pukanci

zdroj:
www.terrabanensium.sk, pridané: 20.8.2005
Tetradymit

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 15.8.2005
Annabergit a erytrín

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 15.8.2005
Kermezit

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 11.8.2005
Magnezit

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 5.8.2005
Sadrovec

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 4.8.2005  

články č. 100 - 91

Aragonit
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 2.8.2005
Auripigment, realgár

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 1.8.2005
Granáty

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 28.7.2005
Východoslovenské obsidiány

zdroj:
www.mineral.cz, Ivan Turnovec, pridané: 27.7.2005
Minerály Banskej Štiavnice
(odporúčame)
zdroj:
http://www.mujweb.cz/www/stiavnica, pridané: 24.7.2005
Silická ľadnica

zdroj:
Krásy Slovenska, 5-6 2005, pridané: 23.7.2005
Banská Štiavnica - ložiskové pomery

zdroj:
www.mujweb.cz/www/stiavnica, pridané: 18.7.2005
Hauerit - Vígľašská Huta

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 15.7.2005
Všeobecná charakteristika zlata

zdroj: www.zlatokopi.host.sk, pridané: 14.7.2005
Jelenské vrchy (Starohorské vrchy) - geologická charakteristika

zdroj:
www.referaty.sk, pridané: 12.7.2005

články č. 90 - 81

Baryt - wolnýn
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 27.6.2005
Euchroit - Ľubietová

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 24.6.2005  
Devillín zo Španej Doliny
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 22.6.2005
Slovenský raj
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 21.6.2005
Chryzotilazbest - Dobšiná

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 20.6.2005
Slovenský Kras

zdroj:
ŠOP SR, pridané: 17.6.2005
Mangánové ložisko Kišovce - Švábovce

zdroj:
GIS for geological survey data and geostatistical model of the Kišovce-Švábovce Mn deposit, Ladislav Vizi, Gejza M. Timčák, Peter Blišťan, abstrakt, pridané: 11.6.2005
Stavba Zeme - 2. časť

zdroj:
referát, pridané: 3.6.2005
Stavba Zeme - 1. časť

zdroj:
referát, pridané: 3.6.2005
Považský Inovec

zdroj:
Liptovské múzeum, Ružomberok, pridané: 31.5.2005

články č. 80 - 71

Zvetrávanie pripovrchových častí ložísk - zóna druhotného obohatenia
zdroj:
Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice, pridané: 30.5.2005
Dejiny Zeme

zdroj:
www.referaty.sk, pridané:
28.5.2005
Biele Karpaty

zdroj:
Liptovské múzeum, Ružomberok, pridané: 27.5.2005
Reliéf Slovenska - 3.časť

zdroj:
www.referaty.sk, pridané: 26.5.2005
Reliéf Slovenska - 2.časť

zdroj:
www.referaty.sk, pridané: 25.5.2005
Reliéf Slovenska - 1.časť

zdroj:
www.referaty.sk, pridané: 24.5.2005
Javorníky

zdroj:
www.referaty.sk, pridané:
23.5.2005
Kysucká vrchovina

zdroj:
www.referaty.sk, pridané:
18.5.2005
Zvolen - geológia okolia

zdroj:
www.referaty.sk, pridané:
17.5.2005
Snášet se jak slída (Ochtinská aragonitová jaskyňa)

zdroj:
Václav Štengl, Snejana Bakardjieva, Jan Šubrt, Vesmír 2004/12, pridané: 13.5.2005

články č. 70 - 61

Vashegyit - vzácny minerál zo Železníka
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 12.5.2005  
Holubníkovitý kremeň - charakteristická odroda kremeňa z okolia Banskej Štiavnice

zdroj:
Liptovské múzeum, Ružomberok, pridané: 11.5.2005
Triasový ríf pri Liptovskej Osade
zdroj:
Liptovské múzeum, Ružomberok, pridané: 10.5.2005
Kvačianska dolina (Chočské vrchy)
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 7.5.2005
Dnešná Poľana je pozostatkom mohutnej sopky

zdroj:
www.sme.sk, pridané: 3.5.2005
Tiesňavy - Sokolie - Boboty (Malá Fatra)

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 30.4.2005
Zádielska dolina (Slovenský kras)

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 28.4.2005
Ďumbier - národná prírodná rezervácia

zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 27.4.2005
Kryštálová jaskyňa v Malom Rozsutci (Malá Fatra)

zdroj:
Rozsutec, M.Janík, A.Štollmann, Osveta Martin, 1981, pridané: 26.4.2005
Važecká jaskyňa

zdroj:
Peter Rakovský, 1995/1996, Jaskyne Slovenska (geografická olympiáda), pridané: 21.4.2005

články č. 60 - 51

Jasovská jaskyňa (Slovenský kras)
zdroj:
Peter Rakovský, 1995/1996, Jaskyne Slovenska (geografická olympiáda), pridané: 20.4.2005
Harmanecká jaskyňa (Veľká Fatra)

zdroj:
Peter Rakovský, 1995/1996, Jaskyne Slovenska (geografická olympiáda), pridané: 19.4.2005
Gombasecká jaskyňa (Slovenský kras)

zdroj:
Peter Rakovský, 1995/1996, Jaskyne Slovenska (geografická olympiáda), pridané: 18.4.2005
Jaskyňa Driny (Malé Karpaty)

zdroj:
Peter Rakovský, 1995/1996, Jaskyne Slovenska (geografická olympiáda), pridané: 17.4.2005  
Domica (Slovenský kras)

zdroj:
Peter Rakovský, 1995/1996, Jaskyne Slovenska (geografická olympiáda), pridané: 16.4.2005
Dobšinská ľadová jaskyňa (Slovenské rudohorie)

zdroj:
Peter Rakovský, 1995/1996, Jaskyne Slovenska (geografická olympiáda), pridané: 15.4.2005   
Demänovské jaskyne (Nízke Tatry)

zdroj:
Peter Rakovský, 1995/1996, Jaskyne Slovenska (geografická olympiáda), pridané: 14.4.2005  
Bystrianska jaskyňa (Nízke Tatry)

zdroj:
Peter Rakovský, 1995/1996, Jaskyne Slovenska (geografická olympiáda), pridané: 13.4.2005    
Belianska jaskyňa

zdroj:
Peter Rakovský, 1995/1996, Jaskyne Slovenska (geografická olympiáda), pridané: 12.4.2005   
Vznik jaskýň a jaskynnej výplne

zdroj:
Peter Rakovský, 1995/1996, Jaskyne Slovenska (geografická olympiáda), pridané: 11.4.2005

články č. 50 - 41

Jaskyne v minulosti a dnes
zdroj:
Peter Rakovský, 1995/1996, Jaskyne Slovenska (geografická olympiáda), pridané: 10.4.2005
Rozšírenie jaskýň na Slovensku

zdroj:
Peter Rakovský, Gymnázium Vazovova 6, trieda 4.F, šk. rok : 1995 / 1996, Jaskyne Slovenska (geografická olympiáda), pridané: 8.4.2005
Neznámy svet slovenských drahokamov

zdroj: 
Maroš Barok, Silvia Beličáková, pridané: 6.4.2005
Kamenné more vo Vyhniach - národná prírodná rezervácia

zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 3.4.2005
Kováčovské kopce - Juh - národná prírodná rezervácia

zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 2.4.2005     
Sitno - národná prírodná rezervácia

zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 31.3.2005  
Šomoška - národná prírodná rezervácia

zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 29.3.2005
Dreveník - spišské travertíny

zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 26.3.2005
Boky (Kremnické vrchy) - ukážka selektív. vyvetrania sopeč. bomby

zdroj:
Liptovské múzeum, Ružomberok, pridané: 23.3.2005
Skálie v Klokočove - chránený prírodný výtvor
 

zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 20.3.2005    

články č. 40 - 31

Hajnáčský hradný vrch - chránená prírodná pamiatka
zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 20.3.2005   
Vulkanity Vihorlatských vrchov

zdroj:
Branislav Žec et al., Geologická mapa Vihorlatských vrchov a Humenských vrchov, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 1997, pridané: 18.3.2005
Vulkanity Javoria

zdroj:
Vlastimil Konečný et al., Geologická mapa Javoria, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 1998, pridané: 16.3.2005
Vulkanity Poľany

zdroj:
Ladislav Dublan et al., Geological map of the Poľana Mts., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 1997, pridané: 15.3.2005
Vulkanity Kremnických vrchov

zdroj:
Jaroslav Lexa et al., Geologická mapa Kremnických vrchov, Bratislava, 1998, pridané: 14.3.2005
Vulkanity Štiavnických vrchov

zdroj:
Vlastimil Konečný et al., Geologická mapa Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca, Bratislava, 1998, pridané: 12.3.2005
Ochtinská aragonitová jaskyňa

zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 11.3.2005
Dobšinská ľadová jaskyňa
zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 10.3.2005
Bešeňovské travertíny (okres Ružomberok)
zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 6.3.2005
Slovinky - Krompachy
zdroj:
Dejiny Krompách, autor: I.Chalupecký, J.Rak, pridané: 8.3.2005

články č. 30 - 21

Štangarígel (Štiavnické vrchy) - ukážka jedinečnej päťbokej stĺpovitej odlučnosti andezitov
zdroj: Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972, pridané: 6.3.2005
Ropný prameň v Korni (Kysuce)
zdroj:
Petrol magazín 2/2003, pridané: 5.3.2005
Vyšná Boca (Nízke Tatry)  
zdroj:
www.boca.sk, pridané:
18.2.2005  
Najvýznamnejšie lokality achátov zo Slovenska
zdroj:
Ing. Ján Holečko, Košice, pridané: 16.2.2005
Slovenské serpentinity - nedocenené ozdobné materiály
zdroj:
www.mineral.cz, pridané:
5.2.2004
Kopanice (Štiavnické vrchy)
zdroj: www.mujweb.cz/veda/mineral, pridané:
30.1.2005
Dobšiná (Slovenské rudohorie)
zdroj:
www.mujweb.cz/veda/mineral, pridané:
28.1.2005
Ochtinská aragonitová jaskyňa
zdroj:
www.ssj.sk, pridané:
22.1.2005
Poniky - Drienok (okres Banská Bystrica)
zdroj:
Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice, Exkurzný sprievodca, pridané: 10.1.2005
The geology, petrography and mineralogy composition of coal from the Nováky deposit
zdroj:
Acta montanistica slovaca 2002, autori: Zlatica Machajová, František Verbich, Ivana Sýkorová, pridané: 18.11.2004

články č. 20 - 11

Tektonická schéma slovenskej časti Západných Karpát
zdroj:
www.permonik.host.sk, autor: 
Antalík M., Káčer Š., pridané: 1.1.2005
Geologická charakteristika mastencového ložiska Gemerská Poloma - Dlhá dolina
zdroj:
Acta montanistica slovaca, 1997, autor: Ján Kilík, pridané: 30.12.2004
Kremnica - technické pamiatky
zdroj:
www.kremica.sk, pridané: 27
.11.2004
Rudný revír Špania Dolina - Staré Hory
zdroj:
Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia B.Bystrice, Exkurzný sprievodca, 1998, pridané: 21.11.2004
Štruktúrno-tektonická analýza sadrovcového lomu Šafárka
zdroj:
Acta Montanistica Slovaca Ročník 9 (2004), číslo 2, 134-140, autor: Tibor Sasvári, pridané: 20.12.2004
Anorganické suroviny doby kamennej - recenzia knihy
zdroj:
RNDr. Ján Spišiak, CSc., Slovenská akadémia vied, Banská Bystrica, pridané: 19.11.2004
Svetové minerály zo Slovenska
zdroj:
Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice, pridané: 17.12.2004
Banská Belá
zdroj:
www.backup.mineral.cz, pridané:
16.12.2004
Malachov (Kremnické vrchy)
zdroj:
www.mujweb.cz/veda/mineral, pridané:
15.12.2004
Dúbrava (Nízke Tatry)
zdroj:
www.mujweb.cz/veda/mineral, pridané:
12.12.2004

články č. 10 - 1

Hodruša (Štiavnické vrchy)
zdroj:
www.mujweb.cz/veda/mineral, pridané: 11
.12.2004
Jaskyňa mŕtvych netopierov
zdroj: www.kamvyrazit.szm.sk, pridané: 2.12.2004
Banská Bystrica - minerály v okolí mesta
zdroj:
www.backup.mineral.cz, pridané: 25
.11.2004
Pukanec - staré banské diela
zdroj:
www.pukanec.sk, pridané:
22.11.2004
Trangoška - Srdiečko (Nízke Tatry)
zdroj:
Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice, Exkurzný sprievodca, pridané: 18.11.2004
Pukanec - rudné žily a minerály v okolí mesta
zdroj:
www.pukanec.sk, pridané: 20
.11.2004
Rudňany
zdroj:
www.mujweb.cz/veda/mineral, pridané:
18.11.2004
Pezinok
zdroj:
www.mujweb.cz/veda/mineral, pridané:
17.11.2004
Nižná Slaná - ložisko Manó (Slovenské rudohorie)
zdroj:
www.mujweb.cz/veda/mineral, pridané:
15.11.2004
Novoveská Huta
zdroj:
www.mujweb.cz/veda/mineral, pridané:
16.11.2004

články:   500-201   200-1