Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Články o regionálnej mineralógii a geológii Slovenska. Prepni na:    zoznam podľa dátumu

abecedný zoznam článkov

Acháty z Byšty
Acháty z Malužinej
Aktuálne znenia zákonov a vyhlášok z oblasti baníctva, geológie...
Annabergit a erytrín
Anorganické suroviny doby kamennej - recenzia knihy
Antropogenní sklo v recentních sedimentech
Aragonit
Arborétum Kysihýbel - Červený lom
Auripigment, realgár

Badín
Bahenní sopka
Banícky dom Vyšná Boca
Banská Belá
Banská Bystrica - minerály v okolí mesta
Banská Štiavnica - fotky z regiónu
Banská Štiavnica - hlavné rudné žily (1. časť)
Banská Štiavnica - hlavné rudné žily (2. časť)
Banská Štiavnica - hlavné rudné žily (3. časť)
Banská Štiavnica - ložiskové pomery
Baryt - wolnýn
Bátovský balvan - Poľana
Belianska jaskyňa
Beliansky tajch
Bešeňová - travertíny
Bešeňovské travertíny (okres Ružomberok)
Biele Karpaty
Biele Karpaty - geologická stavba
Biely vrch - geologická stavba širšieho územia
Biely vrch - výpočet zásob
Boky (Kremnické vrchy) - ukážka selektív. vyvetrania sopeč. bomby
Bosmany
Brankovský vodopád v Nízkych Tatrách
Brekov - Brekovská brána
Brekov - jaskyne
Brekov - jaskyne - história
Brekov - jaskyne - lokalizácia, starostlivosť, popis
Brekov - kameňolom
Břidlicový plyn
Bukovinka
Bukovské vrchy
Burda - unikátní slovenské minipohoří nad Dunajem
Bystrianska jaskyňa (Nízke Tatry)

Carbonate mineralization of the Rudnany ore field
Ciblikovská lúka
Co jsou to zkameněliny a jak vznikají

Čachtická jaskyňa
Čarovne krásna Kvetnica pri Poprade (1. časť)
Čarovne krásna Kvetnica pri Poprade (2. časť)
Čarovne krásna Kvetnica pri Poprade (3. časť)
Čarovne krásna Kvetnica pri Poprade (4. časť)
Čarovne krásna Kvetnica pri Poprade (5. časť)
Čarovne krásna Kvetnica pri Poprade (6. časť)
Čarovne krásna Kvetnica pri Poprade (7. časť)
Čas v geologii
Čebrať v Tatrách, Šíp v Malej Fatre. Sme naozaj v dolnom Liptove?
Čertova pec
Čertova pec - infografika
Čičovské mŕtve rameno – národná prírodná rezervácia
Čierna hora
Čierna skala
Čierny kameň vo Veľkej Fatre

Dejiny Zeme
Demänovská dolina - národná prírodná rezervácia
Demänovské jaskyne (Nízke Tatry)
Demänovské jaskyne - chránený prírodný výtvor
Deravá skala
Deravá skala
Devillín zo Španej Doliny
Devínska brána
Devínska hradná skala
Devínska Kobyla
Diagram QAPF
Diagram TAS
Dievčenská skala
Dinosauri - zaujímavosti a rekordy
Dinosauři - proč ta popularita?
Diskordance
Dnešná Poľana je pozostatkom mohutnej sopky
Do divočiny Martinských holí. První slovenská ferrata nemá chybu
Doba dinosaurů
Dobrá Voda - horniny, pôdy, zemetrasenia
Retro 2013: Dobronivský hrad
Dobšiná - annabergit a erytrín
Dobšiná (Slovenské rudohorie)
Dobšiná - annabergit a erytrín
Dobšinská ľadová jaskyňa
Dobšinská ľadová jaskyňa
Dobšinská ľadová jaskyňa (Slovenské rudohorie)
Dogerské skaly
Dogerske skaly
Dolina Hlboče
Domašínsky meander
Domica (Slovenský kras)
Donovaly - Jelenec
Donovaly - vrch Zvolen
Drahokam a polodrahokam
Drahokamy
Drahokamy (1. časť)
Drahokamy (2. časť)
Dreveník - spišské travertíny
Drienčanský kras
Druhohory (mezozoikom)
Dudince
Dudince - kúpele (1. časť)
Dudince - kúpele (2. časť)
Dúbrava (Nízke Tatry)
Dunitová skalka
Dunitová skalka
Důlní dráha
Ďumbier - národná prírodná rezervácia

Epigenéza - príklady zo Slovenska
Erózia
Euchroit - Ľubietová
Evansit
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 1: Brehy pri Novej Bani
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 2: Vyhne - Kamenné more, Klokoč
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 3: Banská Štiavnica - haldy pri bývalom závode firmy Hell
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 4: Šobov - halda  
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 5: Banská Štiavnica - Kalvária
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 6: Szabova skala (pri Hliníku nad Hronom)
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 7: Stará Kremnička - opustený kameňolom

Fiľakovo
Fiľakovo
Fotografovanie a filmovanie v sprístupnených jaskyniach
Fotografování minerálů

Galenit
Gánovce
Gemologická klasifikácia
Geofyzika
Geologická exkurzia po dekoračných kameňoch centra Bratislavy (1. časť)
Geologická história a georeliéf Prírodnej rezervácie Baba a okolia
Geologická exkurzia po dekoračných kameňoch centra Bratislavy (2. časť)
Geologická charakteristika mastencového ložiska Gemerská Poloma - Dlhá dolina
Geologické mapy
Geologický slovník
Geologický vývoj v rastlinnom svete
Geologie od A do Ž
Goethit
Gombasecká jaskyňa (Slovenský kras)
Gondwana
Granáty
Gravitácia ako geologický činiteľ
Gutenbergova diskontinuita

Hajnáčský hradný vrch - chránená prírodná pamiatka
Hajtovka
Halčiansky tajch
Haligovské skaly a jaskyňa Aksamitka
Haliny – málo známa kamenná krása vo Veľkej Fatre
Harmanec
Harmanec - hydrotermálne zrudnenie
Harmanecká jaskyňa (Veľká Fatra)
Hauerit - Vígľašská Huta
Havarijné zosuvy na Hornej Nitre
Hájska jaskyňa
Hematit
Herľany - gejzír
Hermanovské skaly
Hodruša (Štiavnické vrchy)
Holubníkovitý kremeň - charakteristická odroda kremeňa z okolia Banskej Štiavnice
Horná Orava - chránená krajinná oblasť
Horné Pršany - Kremenia (okres Banská Bystrica)
Horný Hodrušský tajch
Horúca škvrna (geológia)
Hořící uhelné haldy a redepozice toxických látek při samovolném termickém rozkladu uhelné hmoty
Hričovská skalná ihla
Hričovská skalná ihla - morfologická zaujímavosť - vápencový útvar v tvare ihly
Hygienická rizika sbírání minerálů
Hypocentrum

Choč - národná prírodná rezervácia
Chočské vrchy - geologická stavba, horopis a geomorfologické pomery
Chočské vrchy - krasové javy
Chránené minerály Nízkych Tatier (1. časť)
Chránené minerály Nízkych Tatier (2. časť: achát - celestín)
Chránené minerály Nízkych Tatier (3. časť: devillín - kalcit)
Chránené minerály Nízkych Tatier (4. časť: kermezit - sfalerit)
Chránené minerály Nízkych Tatier (5. časť: tetradymit - zlato)
Chránené minerály Nízkych Tatier (6. časť: záver)
Chronostratigrafická tabuľka
Chryzotilazbest - Dobšiná

Ihráč
Íly v geologických procesoch - 1. Íl nad zlato
Íly v geologických procesoch - 2. Postavenie ílov v geologickom cykle
Íly v geologických procesoch - 3. Skupina serpentínu a kaolinitu - podskupina serpentínu
Íly v geologických procesoch - 4. Skupina serpentínu a kaolinitu - podskupina kaolinitu
Íly v geologických procesoch - 5. Halloyzit, dickit, nakrit

Jak zkoumat chemické i izotopové složení meteoritů?
Jarabinský prielom
Jasenie - Nízke Tatry
Jaskyne Sásovského krasu
Jaskyne v Ružínskom krase
Jaskynné ovzdušie
Jaskyňa Driny (Malé Karpaty)
Jaskyňa Ľudmila - Krásavica nad Zeleným jazerom
Jaskyňa Mesačný tieň
Jaskyňa mŕtvych netopierov
Jaskyňa pod Jeleňom
Jaskyňa Snežná diera
Jaskyňa Zlá diera
Jaskyne v minulosti a dnes
Jasovská jaskyňa (Slovenský kras)
Jašteričie jazero
Javorníky
Jazierske travertíny (Veľká Fatra)
Jánošíkova bašta
Jelenské vrchy (Starohorské vrchy) - geologická charakteristika
Juráňova tiesňava

Kamenné gule na Kysuciach v lokalite Milošová - Megoňky
Kamenné gule v pieskovcoch
Kamenné more vo Vyhniach - národná prírodná rezervácia
Kameňolom Skladaná skala
Katastrofálny handlovský zosuv z rokov 1960 – 1961
Kermezit
Klenovský vepor - 1. časť

Klenovský vepor - 2. časť
Klokočov
Klokočovské skálie - Kysuce
Kľak (vrch v Malej Fatre)
Kľúčovské a Čičovské rameno
Kopa vo Veľkej Fatre
Kopanice (Štiavnické vrchy)
Korňa - ropný "prameň"
Kováčovské kopce - Juh - národná prírodná rezervácia
Kráľova hoľa – Nízke Tatry
Kras a jaskyne Slovenska
Kras a jaskyne v okolí Považskej Bystrice (1. časť)
Kras a jaskyne v okolí Považskej Bystrice (2. časť)
Krasovatenie, kras a jaskyne
Krasové jaskyne na Lysej hore v Merníckej pahorkatine v Beskydskom predhorí
Kremeň z Banskej Štiavnice - kresba
Kremnica - prírodné zvláštnosti
Kremnica - technické pamiatky
Krivánska Malá Fatra
Kriváň - mapa starých banských diel
Krížna - pripravovaná prírodná rezervácia
Krkavá skala
Kršlenica
Krkavá skala – Veľká Fatra
Kryštalizácia kamennej soli - pokus
Kryštalizácia - pokus
Kryštálová jaskyňa v Malom Rozsutci (Malá Fatra)
Křepická zlatá horečka
Kuesta
Kvačianska dolina (Chočské vrchy)
Kvetnica - Vikartovský chrbát
Kysucká vrchovina

Laurázia
Liliensternus na Slovensku
Limbašská vyvieračka
Limonit
Liptovské Sliače - travertíny a minerálne pramene
Lisková (Ružomberok) - kameňolom - Ostrá skala
Liskovská jaskyňa - 1. časť
Liskovská jaskyňa - 2. časť
Liskovská jaskyňa - 3. časť
Lokality tvorené travertínmi na strednom Slovensku
Lonsdaleit
Ložiská nerastných surovín v širšom okolí Banskej Bystrice
Ložiska nerostů (internetová učebnica)
Lukáš Laibl - Jak rostli trilobiti
Lúčanské jazierko
Lúčky
Lúčky - vodopád
Lúčny hríb pri Liptovskej Štiavnici
Ludrová pri Ružomberku - nerastné suroviny
Ľubietová
Ľubietová - mapa

Magnetická anomálie
Magnezit
Malachov (Kremnické vrchy)
Malacky
Malá Fatra
Malá Fatra - geologická stavba pohoria
Malé Karpaty
Malý Rozsutec
Mangánové ložisko Kišovce - Švábovce
Mapa baní na Magurke
Mapa jaskyne Mesačný tieň (Belanské Tatry)
Marianka - kaplnka sv.Barbory s novým panelom
Markušovský skalný hríb
Mascon
Matejkovský skalný prúd (Veľká Fatra)
Málinec - geológia
Mäsiarsky bok pri Krupine
Medvedia štôlňa - banské dielo vo Vysokých Tatrách
Meandre Hrona
Meliatský profil
Mesačný tieň - novoobjavená tatranská jaskyňa
Meteorit Příbram
Měsíční horniny a nerosty
Mičinské travertíny
Mičinské travertíny
Retro 2014: Michalková podvečer I.
Retro 2014: Michalková podvečer II.
Retro 2014: Michalková podvečer III.
Retro 2014: Michalková podvečer IV.
Retro 2014: Michalková podvečer V.
Mineralogická miestnosť - Ľubietová
Minerály Banskej Štiavnice (odporúčame)
Minerál mesiaca: Sadrovec - Borinka
Minerály prvýkrát opísané z územia Slovenska
Mních pri Ružomberku
Mohorovičićova diskontinuita
Montanistické lokality katastrálneho územia Štiavnických Baní
Mohylky - Lisková
Morské oko
Morské oko - kaštielik
Morské oko a Malé morské oko
Muzea

Najdlhšie a najhlbšie jaskyne na Slovensku
Najmenšia expozícia baníctva na Slovensku
Najmladšia sopka na Slovensku
Najvýznamnejšie lokality achátov zo Slovenska
Náučné chodníky Geoparku Banská Štiavnica
Náučné chodníky "Po stopách baníckej činnosti" - Kremnica (1. časť - úvod)
Náučné chodníky "Po stopách baníckej činnosti" - Kremnica (2. časť - náučný chodník č. 1)
Náučné chodníky "Po stopách baníckej činnosti" - Kremnica (2. časť - náučný chodník č. 2)
Náučné chodníky "Po stopách baníckej činnosti" - Kremnica (4. časť - náučný chodník č. 3)
Náučný chodník - Po stopách starého rudného baníctva v Pukanci
Náučný chodník Horné Príbelce
Náučný chodník Sitno
Nebezpečné plyny v jaskyniach
Náučno turistické trasy v obci Štiavnické Bane
Náučný banský chodník - Ľubietová
Náučný banský chodník - Gelnica
Nejstarší archosauři - předkové dinosaurů
Nerastné bohatstvo Trenčianskeho kraja
Neznámy svet slovenských drahokamov
Nižná Slaná - ložisko Manó (Slovenské rudohorie)
Novoveská Huta
Novoť

Odkryté morény v Tatrách
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Ohnište – Jánska dolina – Nízke Tatry
Orava
Oravský flyš (1. časť)
Oravský flyš (2. časť)
Oravský flyš (3. časť)
Oravský Podzámok – hradné bralo
O výronoch jedovatých plynov v hydrotermálnom krase slovenských travertínov
Opálové bane Dubník
Ostrá skala a Tupá skala
Ostrôžky
Osturňa - Jazero
Ottergrundská vodná nádrž

Paleontologie od A do Ž
Paleontologové
Paleovulkanity
Pancierovské travertínové prameniská
Pangea
Panoráma - Špania Dolina - výhľad z haldy Maximilián
Panoráma - Hodruša - Hámre
Petrologie...
Pezinok
Pezinok - mineralógia a ložisková geológia
Pěstování krystalů v domácích podmínkách
Pieniny
Pieninský národný park
Piesky
Plutonické horniny Západných Karpát
Počúvadlo - jazero
Podbanské
Podpoľanie
Pohľad na Štiavnicu z oblakov
Poľana
Poľana
Poniky - Drienok (okres Banská Bystrica)
Poniky - Farbište
Použití nepřímé botanické indikace v terénním geologickém výzkumu a mapování - 1
Použití nepřímé botanické indikace v terénním geologickém výzkumu a mapování - 2
Považský Inovec
Pôda na území Slovenkej republiky (1. časť)
Pôda na území Slovenkej republiky (2. časť)
Predvianočná nálada pri Valaskej Dubovej
Prepoštská jaskyňa
Priebeh žíl štiavnicko hodrušského systému
Priechod
Prielom Oravy pri Kraľovanoch
Prielom Teplého potoka – Veľká Fatra
Príkrov (geológia)
Príroda a pamiatky Slovenského krasu
Príroda okolia Popradu
Prírodná rádioaktivita
Prírodné pamiatky v okolí Kremnice
Prírodné pamiatky v údolí Revúcej
Prvohory
Prvohory (paleozoikoum)
Pseudokras s paleokras
Pucovské zlepence
Pukanec - rudné žily a minerály v okolí mesta
Pukanec - staré banské diela
Putikov vŕšok (Nová Baňa)
Pyrit

Rašeliniská
Reliéf Slovenska - 1.časť
Reliéf Slovenska - 2.časť
Reliéf Slovenska - 3.časť
Retro 1998: Kráľova skala vo Veľkej Fatre - november
Retro 1998: Krížna
Retro 2001: Bystrá v Západných Tatrách
Retro 2001: Na veži hradného kostola svätej Kataríny v Kremnici
Retro 2001: Východ slnka nad jesenným Ružomberkom - fotogaléria
Retro 2003: Chabenec a Ďurková - začiatok zimy (1. časť)
Retro 2003: Chabenec a Ďurková - začiatok zimy (2. časť)
Retro 2003: Chabenec a Ďurková - začiatok zimy (3. časť)
Retro 2003: Latiborská hoľa - jesenný západ slnka
Retro 2003: Latiborská hoľa v jeseni
Retro 2003: Malá Smrekovica v zime - fotogaléria
Retro 2003: Nad Ružomberkom vychádza slnko
Retro 2003: Príchod zimy v doline Hodruša
Retro 2003: Skaliská na Sidorove
Retro 2003: Veľká skala pri Ružomberku pred západom slnka
Retro: 2003 - Veľký bok
Retro 2003: Veľký bok I.
Retro 2003: Veľký bok II.
Retro 2003: Veľký bok III.
Retro 2003: Veľký bok IV.
Retro 2003: Veľký bok V.
Retro 2003: Veľký bok VI.
Retro 2003: Veľký bok VII.
Retro 2003: Veľký bok VIII.
Retro 2003: Veľký bok IX.
Retro 2003: Veľký bok X.
Retro 2003: Veľký bok XI.
Retro 2003: Zadná hoľa pri východe slnka (1. časť)
Retro 2003: Zadná hoľa pri východe slnka (2. časť)
Retro 2004: Nočná Kremnica
Retro 2004: Plačlivô
Retro 2004: Prechod hrebeňom Nízkych Tatier (1. časť)
Retro 2004: Prechod hrebeňom Nízkych Tatier (2. časť)
Retro 2004: Skalka – Tri Kríže – Hostinec – Kremnický štít – Kremnica
Retro 2004: Šváb
Retro 2004: Zimný prechod z Donovalov do Korytnice
Retro 2005: Chatka - koliba v sedle Vtáčnik
Retro 2005: Mestská hora - Chabenec I.
Retro 2005: Mestská hora - Chabenec II.
Retro 2005: Mestská hora - Chabenec III.
Retro 2005: Nad dolinou Teplô
Retro 2005: Nad útulňou Limba
Retro 2005: Rakytov - pohľad na Dvorisko a Perušín
Retro 2005: Skalisko na Ďurkovej august
Retro 2005: Sútok Bieleho a Čierneho Váhu pri Kráľovej Lehote
Retro 2005: Zimný pohľad zo sedla Vtáčnik
Retro 2005: Zimný pohľad zo sedla Vtáčnik II.
Retro 2005: Zimný Šiprúň (1. časť)
Retro: 2005 - Zimný večer na Málinom brde (1. časť)
Retro: 2005 - Zimný večer na Málinom brde (2. časť)
Retro: 2005 – Zimný Vtáčnik (1. časť)
Retro 2006: Bakomi
Retro 2006: Bakomi - detail
Retro 2006: Bakomi - rekonštrukcia
Retro 2006: Banská Štiavnica - centrum
Retro 2006: Banská Štiavnica - Glanzenberg - Kalvária - Vodárenská ulica
Retro 2006: Banská Štiavnica - Kalvária
Retro 2006: Banská Štiavnica - Nový zámok
Retro 2006: Banská Štiavnica - pohľad z Rosniarok na centrum
Retro 2006: Banská Štiavnica - Starý zámok
Retro 2006: Belianske Tatry (1. časť)
Retro 2006: Belianske Tatry (2. časť)
Retro: 2005 – Zimný Vtáčnik (2. časť) Retro 2006: Cestou z Hodruše na Kopanice
Retro 2006: Čebrať (1. časť)
Retro 2006: Čebrať (2. časť)
Retro 2006: Dolina Ďurková I.
Retro 2006: Dolina Ďurková II.
Retro 2006: Dolný Hodrušský tajch
Retro 2006: Ďurková - Skalka - panoráma
Retro 2006: Erózia pôdy pod Tanádom
Retro 2006: Farárova hôrka, Kanderka, Peciny - panoráma
Retro 2006: Februárové výhľady z ružomberskej Kalvárie
Retro 2006: Halda Novej šachty v Banskej Štiavnici
Retro 2006: Hodruša - Homôlka - Veľký bok (1. časť)
Retro 2006: Hodruša - Homôlka - Veľký bok (2. časť)
Retro 2006: Hodruša - Homôlka - Veľký bok (3. časť)
Retro 2006: Hodrušská dolina
Retro 2006: Chabenec - sedlo Poľany I.
Retro 2006: Chabenec - sedlo Poľany II.
Retro 2006: Chabenec - sedlo Poľany III.
Retro 2006: Chabenec - sedlo Poľany IV.
Retro 2006: Chabenec - sedlo Poľany V.
Retro 2006: Chabenec - sedlo Poľany VI.
Retro 2006: Chabenec - sedlo Poľany VII.
Retro 2006: Chabenec - sedlo Poľany VIII.
Retro 2006: Pod Kanderkou
Retro 2006: Chabenec - sedlo Poľany IX.
Retro 2006: Chabenec - sedlo Poľany X.
Retro 2006: Chabenec - sedlo Poľany XI.
Retro 2006: Chabenec - sedlo Poľany XII.
Retro 2006: Chopok v marci (1. časť)
Retro 2006: Chopok v marci (2. časť)
Retro 2006: Jar na Ploskej a Čiernom kameni I.
Retro 2006: Jar na Ploskej a Čiernom kameni II.
Retro 2006: Jar na Ploskej a Čiernom kameni III.
Retro 2006: Jar na Ploskej a Čiernom kameni IV.
Retro 2006: Jar na Ploskej a Čiernom kameni V.
Retro 2006: Jar na Ploskej a Čiernom kameni VI.
Retro 2006: Jar na Ploskej a Čiernom kameni VII.
Retro 2006: Jar na Ploskej a Čiernom kameni VIII.
Retro 2006: Jar na Ploskej a Čiernom kameni IX.
Retro 2006: Jar na Ploskej a Čiernom kameni X.
Retro 2006: Jar na Ploskej a Čiernom kameni XI.
Retro 2006: Jar na Ploskej a Čiernom kameni XII.
Retro 2006: Jar v Čutkovskej doline
Retro 2006: Jar v Hrabovskej doline
Retro 2006: Jar v Prosieckej doline
Retro 2006: Jarabá - máj (1. časť)
Retro 2006: Jarabá - máj (2. časť)
Retro 2006: Jarabá - máj (3. časť)
Retro 2006: Jarná Magurka
Retro 2006: Jarný večer na Vlkolínskych lúkach
Retro 2006: Jarný zostup zo sedla Ploskej na Mogury I.
Retro 2006: Jarný zostup zo sedla Ploskej na Mogury II.
Retro 2006: Jarný zostup zo sedla Ploskej na Mogury III.
Retro 2006: Jarný zostup zo sedla Ploskej na Mogury IV.
Retro 2006: Jarný zostup zo sedla Ploskej na Mogury V.
Retro 2006: Jarný zostup zo sedla Ploskej na Mogury VI.
Retro 2006: Jarný zostup zo sedla Ploskej na Mogury VII.
Retro 2006: Jarný zostup zo sedla Ploskej na Mogury VIII.
Retro 2006: Kalvária a okolie
Retro 2006: Kotliská I.
Retro 2006: Kotliská II.
Retro 2006: Kotliská III.
Retro 2006: Kotliská IV.
Retro 2006: Kotliská V.
Retro 2006: Krížna (1. časť)
Retro 2006: Krížna (2. časť)
Retro 2006: Krížna (3. časť)
Retro 2006: Krížna (4. časť)
Retro 2006: Krížna (5. časť)
Retro 2006: Krížna (6. časť)
Retro 2006: Krížna (7. časť)
Retro 2006: Krupinská vartovka - letný večer
Retro 2006: Lanovkou na Málinô brdo
Retro 2006: Latiborská hoľa (1. časť)
Retro 2006: Latiborská hoľa (2. časť)
Retro 2006: Liptovská Mara
Retro 2006: Malá a Veľká Chochuľa (1. časť)
Retro 2006: Malá a Veľká Chochuľa (2. časť)
Retro 2006: Malá a Veľká Chochuľa (3. časť)
Retro 2006: Na Sitne I.
Retro 2006: Na Sitne II.
Retro 2006: Na Sitne III.
Retro 2006: Na Sitne IV.
Retro 2006: Na Sitne V.
Retro 2006: Na Sitne VI.
Retro 2006: Na Zvolene
Retro 2006: Nad Banskou Štiavnicou
Retro 2006: Nad Richňavou - pohľad na Sitno
Retro 2006: Nová šachta (1. časť)
Retro 2006: Nová šachta (2. časť)
Retro 2006: Nová šachta (3. časť)
Retro 2006: Nová šachta (4. časť)
Retro 2006: Ottergrundský tajch (1. časť)
Retro 2006: Ottergrundský tajch (2. časť)
Retro 2006: Ottergrundský tajch (3. časť)
Retro 2006: Panoráma Rosniarky juh
Retro 2006: Vysoká v Malých Karpatoch (1. časť)
Retro 2006: Vysoká v Malých Karpatoch (2. časť)
Retro 2016: Banská Bystrica panoráma
Retro 2016: Kalvária - čadič
Retro 2016: Kalvária - Dolný kostol I.
Retro 2016: Kalvária - Dolný kostol II.
Retro 2016: Kalvária - horný kostol
Retro 2016: Kalvária - Horný kostol I.
Retro 2016: Kalvária - Horný kostol II.
Retro 2016: Kalvária - Horný kostol III.
Retro 2016: Kalvária - Horný kostol IV.
Retro 2016: Kalvária - Horný kostol V.
Retro 2016: Kalvária - Horný kostol VI.
Retro 2016: Kalvária - kaplnky I.
Retro 2016: Kalvária - kaplnky II.
Retro 2016: Kalvária - medená strecha
Retro 2016: Kalvária - oprava kaplniek 2016
Retro 2016: Kalvária - panoramatický pohľad na severné a západné Štiavnické vrchy Retro 2016: Kalvária - panoramatický pohľad na údolie Banskej Belej a Halče
Retro 2016: Kalvária - pohľad na Glanzenberg
Retro 2016: Kalvária - pohľad na Sitno Retro 2016: Kalvária - pohľad na Šobov, Glanzenberg a Červenú studňu
Retro 2016: Kalvária - pohľad na Tanád 2016
Retro 2016: Kremnica – hrad
Retro 2016: Kremnické vrchy z Panského dielu panoráma
Retro 2016: Nová šachta
Retro 2016: Nová šachta z Kalvárie
Retro 2016: Nový zámok
Retro 2016: Panoráma Banskej Štiavnice z Kalvárie I.
Retro 2016: Panoráma Banskej Štiavnice z Kalvárie II.
Retro 2016: Panoráma Banskej Štiavnice z Kalvárie III.
Retro 2016: Panoráma Banskej Štiavnice z Kalvárie IV.
Retro 2016: Panoráma Banskej Štiavnice z Kalvárie V.
Retro 2016: Panský diel - panoráma
Retro 2016: Panský diel - výhľad na Kremnické vrchy
Retro 2016: Paradajz a Šobov
Retro 2016: Starý zámok
Retro 2006: Ploská v januári (1. časť)
Retro 2006: Ploská v januári (2. časť)
Retro 2006: Ploská v januári (3. časť)
Retro 2006: Pod Kanderkou
Retro 2006: Pod Latiborskou hoľou - panoráma
Retro 2016: Pohľad od štiavnickej Kalvárie na sever
Retro 2016: Ponad Piesky (1. časť)
Retro 2016: Ponad Piesky (2. časť)
Retro 2006: Pohľad z Ottergrundu na Nový zámok a k Svätému Antonu
Retro 2006: Popradské pleso (1. časť)
Retro 2006: Popradské pleso (2. časť)
Retro 2006: Popradské pleso (3. časť)
Retro 2006: Povrchové dobývky na žile Terézia
Retro 2006: Pozostatky po ťažbe na žile Terézia
Retro 2006: Pustý hrad - panoráma
Retro 2006: Pustý hrad pri Zvolene I.
Retro 2006: Pustý hrad pri Zvolene II.
Retro 2006: Pustý hrad pri Zvolene III.
Retro 2006: Pustý hrad pri Zvolene IV.
Retro 2006: Pustý hrad pri Zvolene V.
Retro 2006: Pustý hrad pri Zvolene VII.
Retro 2006: Pustý hrad pri Zvolene VIII.
Retro 2006: Pustý hrad pri Zvolene IX.
Retro 2006: Pustý hrad pri Zvolene X.
Retro 2006: Pustý hrad pri Zvolene XI.
Retro 2006: Pustý hrad pri Zvolene XII.
Retro 2006: Račkova dolina (1. časť)
Retro 2006: Račkova dolina (2. časť)
Retro: 2006 – Rakytov a Čierny kameň (1. časť)
Retro: 2006 – Rakytov a Čierny kameň (2. časť)
Retro: 2006 – Rakytov a Čierny kameň (3. časť)
Retro 2006: Richtárová (1. časť)
Retro 2006: Richtárová (2. časť)
Retro 2006: Richtárová (3. časť)
Retro 2006: Richtárová (4. časť)
Retro 2006: Richtárová (5. časť)
Retro 2006: Richtárová (6. časť)
Retro 2006: Richtárová (7. časť)
Retro 2006: Richtárová (8. časť)
Retro 2006: Richtárová (9. časť)
Retro 2006: Richtárová (10. časť)
Retro 2006: Roháčska dolina (1. časť)
Retro 2006: Roháčska dolina (2. časť)
Retro 2006: Rozhľadňa na Rosniarkach (1. časť)
Retro 2006: Rozhľadňa na Rosniarkach (2. časť)
Retro 2006: S bábätkom v zasneženom Čutkove
Retro 2006: Sedlo Pleso – Kanderka (1. časť)
Retro 2006: Sedlo Pleso – Kanderka (2. časť)
Retro 2006: Sitno a Petrov vrch
Retro 2006: Sitno (1. časť)
Retro 2006: Sitno (2. časť)
Retro 2006: Sitno (3. časť)
Retro 2006: Sitno (5. časť)
Retro 2006: Sitno (6. časť)
Retro 2006: Sitno (7. časť)
Retro 2006: Sitno (8. časť)
Retro 2006: Sitno (9. časť)
Retro 2006: Sitno (10. časť)
Retro 2006: Sitno (11. časť)
Retro 2006: Sitno (12. časť)
Retro 2006: Sitno (4. časť)
Retro 2006: Skalka pri Kremnici (1. časť)
Retro 2006: Skalka pri Kremnici (2. časť)
Retro 2006: Staré Hory
Retro 2006: Staré výsypky pod Paradajzom
Retro 2006: Šachta Horná Roveň
Retro 2006: Šachta Weiden
Retro 2006: Špania Dolina
Retro 2006: Šobov (1. časť)
Retro 2006: Šobov (2. časť)
Retro 2006: Štiavnické Bane
Retro 2006: Šváb I.
Retro 2006: Šváb II.
Retro 2006: Šváb III.
Retro 2006: Šváb IV.
Retro 2006: Šváb V.
Retro 2006: Šváb VI.
Štiavnické Bane - halda šachty Horná Roveň
Retro 2006: Tajch Bakomi, Veľká Vindšachta, Evička - panorámy
Retro 2006: Tajch Ottergrund
Retro 2006: Tajch Veľká Vindšachta
Retro 2006: Tlstá hora
Retro 2006: Turícka Magura
Retro 2006: V hlbokom snehu na Strednú poľanu
Retro 2006: Večer na Ďurkovej I.
Retro 2006: Večer na Ďurkovej II.
Retro 2006: Večer na Ďurkovej III.
Retro 2006: Večer na Ďurkovej IV.
Retro 2006: Večer na Ďurkovej V.
Retro 2006: Večer na Ďurkovej VI.
Retro 2006: Večer na Ďurkovej VII.
Retro 2006: Večer na Ďurkovej VIII.
Retro 2006: Večer na Ďurkovej IX.
Retro 2006: Večer na Ďurkovej X.
Retro 2006: Večer na Ďurkovej XI.
Retro 2006: Večer na Ďurkovej XII.
Retro 2006: Veľká Vindšachta
Retro 2006: Veľké Richňavské jazero
Retro 2006: Veľký Šturec v zime
Retro 2006: Veľký Šturec - leto (1. časť)
Retro 2006: Veľký Šturec - leto (2. časť)
Retro 2006: Veľký Šturec - leto (3. časť)
Retro 2006: Veľký Šturec - leto (4. časť)
Retro 2006: Veľký Šturec - leto (5. časť)
Retro 2006: Veľký Šturec - leto (6. časť)
Retro 2006: Veľký Šturec - leto (7. časť)
Retro 2006: Vindšachtské tajchy
Retro 2006: Vyhliadka pod zvolenským Pustým hradom
Retro 2006: Vlkolínske lúky a Haliny v zime
Retro 2006: Vtáčnik (1. časť)
Retro 2006: Vtáčnik (2. časť)
Retro 2006: Západné Tatry, pohľady na Kriváň (1. časť)
Retro 2006: Západné Tatry, pohľady na Kriváň (2. časť)
Retro 2006: Zjazdovka nad Hodrušskou dolinou
Retro 2006: Zostup zo sedla Poľany I.
Retro 2006: Zostup zo sedla Poľany II.
Retro 2006: Zostup zo sedla Poľany III.
Retro 2006: Zostup zo sedla Poľany IV.
Retro 2006: Zostup zo sedla Poľany V.
Retro 2006: Zostup zo sedla Poľany VI.
Retro 2006: Zostup zo sedla Poľany VII.
Retro 2006: Zostup zo sedla Poľany VIII.
Retro 2006: Zostup zo sedla Poľany IX.
Retro 2006: Zostup zo sedla Poľany X.
Retro 2006: Zostup zo sedla Poľany XI.
Retro 2006: Zostup zo sedla Poľany XII.
Retro 2006: Žila Terézia, Chodník Andreja Kmeťa (1. časť)
Retro 2006: Žila Terézia, Chodník Andreja Kmeťa (2. časť)
Retro 2006: Žila Terézia, Chodník Andreja Kmeťa (3. časť)
Retro 2007: Haliny - fotogaléria
Retro 2007: Tatry po kalamite - fotogaléria
Retro 2008: Krupina - Kopanice
Retro 2008: Ludrová - lomy - fotogaléria
Retro 2008: Megoňky
Retro 2008: Sokolie a Obšívanka
Retro 2008: Solo v Ružomberku - fotogaléria
Retro 2008: Stoh
Retro 2008: Šíp a Rozsutec
Retro 2008: Vypustené Hrabovo
Retro 2009: Donovaly - oporný múr - fotogaléria
Retro 2010: Kubínska hoľa - fotogaléria
Retro: 2011 - Jesenné Čutkovo
Retro 2011: Krupinská Vartovka - panoráma I.
Retro 2011: Krupinská Vartovka - panoráma II.
Retro 2011: Krupinská Vartovka - panoráma III.
Retro: 2011 - Kvačianska dolina (1. časť)
Retro: 2011 - Kvačianska dolina (2. časť)
Retro: 2011 - Kvačianska dolina (3. časť)
Retro: 2011 - Kvačianska dolina (4. časť)
Retro: 2011 - Kvačianska dolina (5. časť)
Retro: 2011 - Kvačianska dolina (6. časť)
Retro: 2011 - Ludovika - Špania Dolina (1. časť)
Retro: 2011 - Ludovika - Špania Dolina (2. časť)
Retro: 2011 - Ludovika - Špania Dolina (3. časť)
Retro: 2011 - Ludovika - Špania Dolina (4. časť)
Retro: 2011 - Ludovika - Špania Dolina (5. časť)
Retro: 2011 - Suchý vrch - pohľad na Poľanu
Retro 2011: Vrchvarta - fotogaléria
Retro: 2011 - Vyšný Kubín - Tupá a Ostrá skala
Retro 2012: Cestou na Suchý vrch nad Banskou Bystricou
Retro 2012: Panoráma - Banská Bystrica I.
Retro 2012: Panoráma - Banská Bystrica II.
Retro 2012: Panoráma - Banská Bystrica III.
Retro 2012: Panoráma - Banská Bystrica IV.
Retro 2012: Panoráma - Banská Bystrica V.
Retro: 2012 - Mohylky - Lisková
Retro 2012: Špania Dolina - fotogaléria
Retro 2013: Dolný Šturec
Retro 2013: Horninový odkryv na Dolnom Šturci
Retro: 2013 – Jesenný výlet na Španiu Dolinu (1. časť)
Retro: 2013 – Jesenný výlet na Španiu Dolinu (2. časť)
Retro: 2013 – Jesenný výlet na Španiu Dolinu (3. časť)
Retro 2013: Krížna - panoráma
Retro 2013: Krížna - panoráma II.
Retro 2013: Michalková (1. časť)
Retro 2013: Michalková (2. časť)
Retro 2013: Michalková - cestou na lazy
Retro 2013: Michalková - výhľad na Dobrú Nivu - panoráma
Retro 2013: Michalková - výhľad na vrch Lomnô - panoráma
Retro 2013: Mozoľovci
Retro 2013: Piesky - panoráma
Retro 2013: Piesky - panoráma II.
Retro 2013: Piesky - panoráma III.
Retro 2013: Piesky - panoráma IV.
Retro: 2013 – Rožňava – Námestie baníkov (1. časť)
Retro: 2013 – Rožňava – Námestie baníkov (2. časť)
Retro: 2013 – Kamiónom z Rimavskej Bane do Tisovca
Retro: 2013 – Kamiónom z Tisovca do sedla Zbojská
Retro: 2013 - Kvetnica - malý lom
Retro 2013: Ponad Piesky (1. časť)
Retro 2013: Ponad Piesky (2. časť)
Retro 2013: Ponad Piesky (3. časť)
Retro 2013: Ponad Piesky (4. časť)
Retro 2013: Tri kamene
Retro 2013: V lese na Šachtičke - panoráma
Retro: 2013 - Vyšná Revúca – cesta na Veľký Šturec (1. časť)
Retro: 2013 - Vyšná Revúca – cesta na Veľký Šturec (2. časť)
Retro: 2013 - Vyšná Revúca – cesta na Veľký Šturec (3. časť)
Retro 2013: Železnô - lom - fotogaléria
Retro 2014: December na Vtáčniku
Retro 2014: Dolný Jelenec (1. časť)
Retro 2014: Dolný Jelenec (2. časť)
Retro 2014: Lajštroch I.
Retro 2014: Lajštroch II.
Retro 2014: Lajštroch III.
Retro 2014: Lajštroch IV.
Retro 2014: Lajštroch V.
Retro 2014: Lajštroch VI.
Retro 2014: Lajštroch VII.
Retro 2014: Lajštroch VIII.
Retro 2014: Lajštroch IX.
Retro 2014: Lajštroch X.
Retro 2014: Lajštroch XI.
Retro 2014: Lajštroch XII.
Retro: 2014 - Tisovec - Jelšava
Retro 2015: Lom Dolné Breziny
Retro: 2015 - Májový výlet na Vartovku (1. časť)
Retro: 2015 - Májový výlet na Vartovku (2.časť)
Retro 2015: Na Donovaly - fotogaléria
Retro 2015: Panoráma Valach, rázcestie
Retro 2015: Panoráma Sixova stráň I.
Retro 2015: Panoráma Sixova stráň II.
Retro 2015: Panoráma Sixova stráň III.
Retro 2015: Podzámčok - Dobronivský hrad I.
Retro 2015: Podzámčok - Dobronivský hrad II.
Retro: 2015 - Predjarná vychádzka zo Starých hôr na Piesky (1. časť)
Retro: 2015 - Predjarná vychádzka zo Starých hôr na Piesky (2. časť)
Retro 2015: Sixova stráň - fotogaléria
Retro 2015: Skalka pod Halinami - fotogaléria
Retro 2016: Inverzia na Bielom Potoku I.
Retro 2016: Inverzia na Bielom Potoku II.
Retro 2016: Inverzia na Bielom Potoku III.
Retro 2016: Lomy pri Bielom Potoku

Retro 2016: Panoráma Ružomberka od Krkavej skaly
Retro 2016: Panský diel I.
Retro 2016: Panský diel II.
Retro 2016: Panský diel III.
Retro 2016: Panský diel IV.
Retro 2016: Panský diel V.
Retro 2016: Panský diel VI.
Retro 2016: Panský diel VII.
Retro 2016: Panský diel VIII.
Retro 2016: Vápencový lom pod Panským dielom (1. časť)
Retro 2016: Vápencový lom pod Panským dielom (2. časť)
Retro 2016: Zima na Krkavej skale
Retro 2017: Kvačianska dolina (1. časť)
Retro 2017: Kvačianska dolina (2. časť) Retro 2017: Odkryvy vo vrstvách vápencov pri Liptovskej Osade (1. časť)
Retro 2017: Odkryvy vo vrstvách vápencov pri Liptovskej Osade (2. časť)
Retro 2017: Odkryvy vo vrstvách vápencov pri Liptovskej Osade (3. časť)
Retro 2017: Panoráma - v Kvačianskej doline
Retro 2017: Rosniarky - panoráma
Retro 2017: Skalná Alpa I.
Retro 2017: Skalná Alpa II.
Retro 2017: Skalná Alpa III.
Retro 2017: Štangarígel - panoráma I.
Retro 2017: Štangarígel - panoráma II.
Retro 2017: Štangarígel - panoráma III.
Retro 2017: Veľká Fatra - Bralná Fatra
Retro 2017: Veľká Fatra - cesta na Kráľovu studňu
Retro 2017: Veľká Fatra - Dedošová, svah Ostredku, Biela skala
Retro 2017: Veľká Fatra - dolina Ramžiná
Retro 2017: Veľká Fatra - dolinka pod prameňom Bystrice
Retro 2017: Veľká Fatra - Flochová a Vtáčnik
Retro 2017: Veľká Fatra - Frčkov a Ostredok
Retro 2017: Veľká Fatra - Kráľova skala
Retro 2017: Veľká Fatra - Kráľova studňa a Smrekov po západe slnka
Retro 2017: Veľká Fatra - Krížna, budovy
Retro 2017: Krížna v svetle zapadajúceho slnka
Retro 2017: Liptovská Osada (1. časť)
Retro 2017: Liptovská Osada (2. časť)

Retro 2017: Veľká Fatra - Banská Bystrica
Retro 2017: Veľká Fatra - Čierny kameň a Rakytov
Retro 2017: Veľká Fatra - horský hotel Kráľova studňa
Retro 2017: Veľká Fatra - chodník na Ostredok
Retro 2017: Veľká Fatra - Japeň, Kremnické, Štiavnické vrchy
Retro 2017: Veľká Fatra - Južný svah Krížnej
Retro 2017: Veľká Fatra - Krížna
Retro 2017: Veľká Fatra - Krížna - smerovník
Retro 2017: Veľká Fatra - Majerova skala
Retro 2017: Veľká Fatra - na Krížnej
Retro 2017: Veľká Fatra - obzretie za Krížnou
Retro 2017: Veľká Fatra - Ostredok - Suchý
Retro 2017: Veľká Fatra - Ostredok od Kráľovej skaly
Retro 2017: Veľká Fatra - pod Frčkovom
Retro 2017: Veľká Fatra - pohľad z Krížnej na Úplaz
Retro 2017: Veľká Fatra - prameň Bystrice
Retro 2017: Veľká Fatra - ráno pod Smrekovom
Retro 2017: Veľká Fatra - skaliská na Studenci - Markova skala
Retro 2017: Veľká Fatra - slieňovec
Retro 2017: Veľká Fatra - Smrekov
Retro 2017: Veľká Fatra - výhľad z Krížnej na juh
Retro 2018: Dolomit - Skalná Alpa - detail
Retro 2018: Na svahu Skalnej Alpy
Retro 2018: Panoráma - Banská Štiavnica z Rosniarok
Retro 2018: Panoráma - Banská Štiavnica a Štiavnické vrchy z Rosniarok
Retro 2018: Panoráma - pohľad z Tanádu do Hodrušskej doliny
Retro 2018: Panoráma - Tanád a západná časť Štiavnických vrchov z Rosniarok
Retro 2018: Panoráma Smrekovice
Retro 2018: Panoráma z banskoštiavnickej Kalvárie I.
Retro 2018: Panoráma z banskoštiavnickej Kalvárie II.
Retro 2018: Pod Severným rakytovským sedlom
Retro 2018: Pohľad zo Skalnej Alpy na Prašivú a Nízke Tatry
Retro 2018: Severné rakytovské sedlo (1. časť)
Retro 2018: Severné rakytovské sedlo (2. časť)
Retro 2018: Smrekovica - Skalná Alpa
Retro 2018: Traverz Skalnej Alpy
Retro 2018: Večer na Krížnej I.
Retro 2018: Veľká Smrekovica
Riečka - Králická tiesňava
Riečka - Tajovská kopa
Rift
Robinsonit - Dúbrava
Rodonit  
Roháčske plesá
Rochovica - národná prírodná rezervácia
Rojkovské rašelinisko 1
Rojkovské rašelinisko 2
Rojkovské rašelinisko
Ropa (1. časť)
Ropa (2. časť)
Ropný prameň v Korni (Kysuce)
Rozgrund - Štiavnické jazero
Rozšírenie jaskýň na Slovensku
>Rudniansky vodopád
Rudné ložisko Cu v Španej Doline
Rudný revír Špania Dolina - Staré Hory
Rudňany
Rumelka - Rudňany
Ružínsky kras

Sadrovec
Salatín – Nízke Tatry
Sandberg
Schematický priečny rez Západnými Karpatmi
Sihla
Silická ľadnica
Silická ľadnica
Sitno - národná prírodná rezervácia
Sivec
Sixova stráň (Štiavnické vrchy)
Skalka pri Beckove
Skalná päsť (Lisková, okres Ružomberok)
Skalný budzogáň
Skalný prah v doline Zelenô (Veľká Fatra)
Skálie v Klokočove - chránený prírodný výtvor
Sklené Teplice - letecké zábery na kúpele a Szabóovu skalu
Slanské vrchy
Slída
Slnečné skaly
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica - expozície
Slovenské meteority
Slovenské serpentinity - nedocenené ozdobné materiály
SLOVENSKO (Geológia) - Branisko (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Branisko (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Čierna Hora (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Čierna Hora (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Humenské vrchy
SLOVENSKO (Geológia) - Chočské vrchy
SLOVENSKO (Geológia) - Javorie
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Hornonitrianske kotliny
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Juhoslovenská panva (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Juhoslovenská panva (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Juhoslovenská panva (3. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Liptovská kotlina
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Podunajská panva (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Podunajská panva (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Rožňavská a Oravská kotlina
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Spišské kotliny
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Trenčianska a Ilavská kotlina
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Turčianska kotlina
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Viedenská panva
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Východoslovenská panva (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Východoslovenská panva (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Zvolenská a Breznianska kotlina
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Žilinská kotlina
SLOVENSKO (Geológia) - Kremnické vrchy
SLOVENSKO (Geológia) - Krupinská planina
SLOVENSKO (Geológia) - Levočské vrchy
SLOVENSKO (Geológia) - Malá Fatra (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Malá Fatra (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Malé Karpaty (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Malé Karpaty (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Malé Karpaty (3. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Nízke Tatry (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Nízke Tatry (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Nízke Tatry (3. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Nízke Tatry (4. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Nízke Tatry (5. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Pohronský Inovec
SLOVENSKO (Geológia) - Poľana
SLOVENSKO (Geológia) - Považský Inovec 1.časť
SLOVENSKO (Geológia) - Považský Inovec 2.časť
SLOVENSKO (Geológia) - Považský Inovec 3.časť
SLOVENSKO (Geológia) - Skorušinské vrchy
SLOVENSKO (Geológia) - Slovenské rudohorie (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Slovenské rudohorie (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Slovenské rudohorie (3. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Slovenské rudohorie (4. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Slovenské rudohorie (5. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Spišská Magura
SLOVENSKO (Geológia) - Strážovské vrchy (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Strážovské vrchy (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Strážovské vrchy (3. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - stredoslovenské neovulkanity (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - stredoslovenské neovulkanity (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Štiavnické vrchy (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Štiavnické vrchy (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Tatry (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Tatry (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Tríbeč (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Tríbeč (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Veľká Fatra (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Veľká Fatra (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (3. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (4. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (5. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (6. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Vtáčnik
SLOVENSKO (Geológia) - Východoslovenské vulkanity (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Východoslovenské vulkanity (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Zemplínske vrchy (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Zemplínske vrchy (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Žiar
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin (1. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin (2. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin (3. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin (4. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (1. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (2. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (3. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (4. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (5. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (6. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (7. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (8. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (9. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (10. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (11. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (12. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (13. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (14. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (15. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (16. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (17. časť)
SLOVENSKO - Hlavné charakteristiky vodného režimu
SLOVENSKO - Hlavné povodia a typy riečnych sietí (1. časť)
SLOVENSKO - Hlavné povodia a typy riečnych sietí (2. časť)
SLOVENSKO - Hlavné povodia a typy riečnych sietí (3. časť)
SLOVENSKO - Hlavné povodia a typy riečnych sietí (4. časť)
SLOVENSKO - Hlavné povodia a typy riečnych sietí (5. časť)
SLOVENSKO - Jazerá a vodné nádrže
SLOVENSKO - Minerálne vody (1. časť)
SLOVENSKO - Minerálne vody (2. časť)
SLOVENSKO - Minerálne vody (3. časť)
SLOVENSKO - Minerálne vody (4. časť)
SLOVENSKO - Orografia Slovenska (1. časť)
SLOVENSKO - Orografia Slovenska (2. časť)
SLOVENSKO - Orografia Slovenska (3. časť)
SLOVENSKO - Povodne (1. časť)
SLOVENSKO - Povodne (2. časť)
SLOVENSKO - Pôda (1. časť)
SLOVENSKO - Pôda (2. časť)
SLOVENSKO - Pôda (3. časť)
SLOVENSKO - Pôda (4. časť)
SLOVENSKO - Pôda (5. časť)
SLOVENSKO - Pôda (6. časť)
SLOVENSKO - Pôda (7. časť)
SLOVENSKO - Pôda (8. časť)
SLOVENSKO - Pôda (9. časť)
SLOVENSKO - Pôda (10. časť)
SLOVENSKO - Pôda (11. časť)
SLOVENSKO - Pôda (12. časť)
SLOVENSKO - Pôda (13. časť)
SLOVENSKO - Pôda (14. časť)
SLOVENSKO - Pôda (15. časť)
SLOVENSKO - Pôda (16. časť)
SLOVENSKO - Pôda (17. časť)
SLOVENSKO - Pôda (18. časť)
SLOVENSKO - Pôda (19. časť)
SLOVENSKO - Pramene (1. časť)
SLOVENSKO - Pramene (2. časť)
SLOVENSKO - Pramene (3. časť)
SLOVENSKO - Pramene (4. časť)
SLOVENSKO - Pramene (5. časť)
SLOVENSKO - Pramene (6. časť)
SLOVENSKO - Pramene (7. časť)
SLOVENSKO - Pramene (8. časť)
SLOVENSKO - Reliéf (1. časť)
SLOVENSKO - Reliéf (2. časť)
SLOVENSKO - Reliéf (3. časť)
SLOVENSKO - Reliéf (4. časť)
SLOVENSKO - Reliéf (5. časť)
SLOVENSKO - Reliéf (6. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (1. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (2. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (3. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (4. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (5. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (6. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (7. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (8. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (9. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (10. časť)
Slovenský Kras
Slovenský kras  - národný park
Slovenský raj
Slovinky - Krompachy
Smolník: Tereziánska štolňa (Priechodný kanál)
Snášet se jak slída (Ochtinská aragonitová jaskyňa)
Sninský kameň
Sokol - Kramariská (Chočské vrchy)
Sopečná činnosť
Sopky
Sopečná činnosť
Starohutský vodopád
Stavba Zeme - 1. časť
Stavba Zeme - 2. časť
Starý hrad – Malá Fatra
Steblová skala
Stopy po ľadovcoch vo Veľkej Fatre
Stratigrafia Marsu
Stratigrafie
Strečnianska tiesňava
Striebro
Studničná – Sedem kostolov
Svetové minerály zo Slovenska

Šíp - popri ľadovej jaskyni
Šomoška - národná prírodná rezervácia
Špania Dolina - chalkopyrit a tetraedrit
Štiavnické TOP
Štangarígel (Štiavnické vrchy) - ukážka jedinečnej päťbokej stĺpovitej odlučnosti andezitov
Štôlne na Krížovej žile - Gelnica
Štrosy
Štruktúrno-tektonická analýza sadrovcového lomu Šafárka
Štvrtohory (kvartér)
Šugovská dolina
Šútovský vodopád - Malá Fatra
Šútovský vodopád - Tesné - chránený prírodný výtvor

Tafonomie
Tajch Bakomi
Tajch Červená studňa
Tajch Dolnohodrušský
Tajch Krechsengrund
Tajch Nová Baňa
Tajch Počúvadlo (1. časť)
Tajch Počúvadlo (2. časť)
Tajch Richňava
Tajch Rozgrund
Tekoucí nebo také pohyblivé písky
Tektonická schéma slovenskej časti Západných Karpát
Teplické serpentíny
Tereziánska štolňa (Priechodný kanál)
Tetradymit
The geology, petrography and mineralogy composition of coal from the Nováky deposit
Tiesňavy - Sokolie - Boboty (Malá Fatra)
Torbernit
Trangoška - Nízke Tatry
Trangoška - Srdiečko (Nízke Tatry)
Travertíny - 1. časť
Travertíny - 2. časť
Travertíny Spišskej kotliny - Dreveník
Travertíny Spišskej kotliny - Pažica, Sobotisko, Ostrá hora a Kozia hora
Travertíny Spišskej kotliny - Sivá brada
Treťohory (terciér)
Triasový ríf pri Liptovskej Osade
Tri (takmer) neznáme vodopády na území Veľkej Fatry
Tuhársky mramor
Tuhé zemské teleso
Turská skala
Tuzemské uhoľné zásoby a možnosti ich využitia pre potreby Slovenska

Retro: 2013 - Upršaný deň v Španej Doline
Retro 2008: Údolie rieky Kysuca
Úhorná - jazero pri Smolníku
Úprava a spracovanie mastenca

Variscit
Varín - lom a vápenka
Vashegyit - vzácny minerál zo Železníka
Važecká jaskyňa
Vápeč
Vápenka - Počátky pálení vápna
Vápenka - Pece
Veľká drienčanská jaskyňa
Veľký jarok - Moravany nad Váhom
Veľký Rozsutec – Malá Fatra
Vernárska jaskyňa
Vihorlat
Vihorlat a dolný Zemplín
Vlárský průsmyk
Vlčia skala v Trlenskej doline (Veľká Fatra)
Vodopád v Rakytovci - Veľká Fatra
Voština
Vršatec
Vršatecké bradlá
Všeobecná charakteristika zlata
Vulkanity Javoria
Vulkanity Kremnických vrchov
Vulkanity Poľany
Vulkanity Štiavnických vrchov
Vulkanity Vihorlatských vrchov
Vtáčnik: neznámá hora, odkud je závratný výhled na půl Slovenska
Vyhne - 1. časť
Vyhne - 2. časť
Vyhniansky travertín
Vyhniansky travertín - ochrana na "jednotku" Vyhradené a nevyhradené nerasty - stručne
Vyšná Boca - mapy štôlne pri hoteli Barbora
Východoslovenské obsidiány
Výskyty aragonitu v magnezitových ložiskách Slovenska
Vyšná Boca (Nízke Tatry)
Vyšné Ružbachy - Kráter  
Vývoj minerálních druhů
Vznik jaskýň a jaskynnej výplne

Xenolit
Zachované tajchy v okolí Banskej Štiavnice
Zajímavosti o uhlí
Zádielska dolina (Slovenský kras)
Záhorské piesky
Zámutov
Zemetrasenie
Zemplín
Zemplínske vrchy
Země od A do Ž
Zlatá Baňa - technologická charakteristika rúd
Zlato
Zlato - hlavné ložiskové typy
Zlato a jeho vlastnosti
Zlato pod Tríbečom
Zolná - Hrádok
Zolniansky lahar (okres Zvolen)
Zopár skutočných velikánov zo sveta zlatokopectva
Zvetrávanie povrchových častí ložísk sulfidov
Zvetrávanie pripovrchových častí ložísk - zóna druhotného obohatenia
Zvolen - geológia okolia
Zvolen – Pustý hrad (1. časť)
Zvolen – Pustý hrad (2. časť)
Zvolen - Stráž

Železo