Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stánku

Knihy

Knihy. Prepni na:    zoznam podľa dátumu

abecedný zoznam článkov

Andrej Kmeť: Krupinské bralce

Banská Štiavnica - Michael Niemeyer, Iveta Chovanová - Vydavateľstvo: Slovart, 2011

Banskoštiavnické nárečie Jozefa Vášáryho – prvá kniha o nárečí Banskej Štiavnice a okolia
Doylův Ztracený svět - aneb trocha literární nostalgie

Encyklopedie geologie

Gustáv Kazimír Zechenter - Laskomerský: Predhistorický vek
Gustáv Kazimír Zechenter - Laskomerský: Priechod cez Čertovicu
Gustáv Kazimír Zechenter - Laskomerský: Tisovská jaskyňa

Christoph Traugott Delius: Poučení o zručnosti hornické

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (1. časť - Úvod)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (2. časť - Geologicko-geografické útvary a pamätihodnosti prevažne Liptovskej paňvy)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (3. časť - Geologicko-geografické útvary a pamätihodnosti prevažne Liptovskej paňvy)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (4. časť - Minerálne vody a liečivé pramene Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (5. časť - Minerálne vody a liečivé pramene Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (6. časť - Minerálne vody a liečivé pramene Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (7. časť - Minerálne vody a liečivé pramene Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (8. časť - Minerálne vody a liečivé pramene Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (9. časť - Sedimenty Liptovskej panvy)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (10. časť - Bohatstvo i krása kúpeľov Lúček a vápencovotúfovité útvary)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (11. časť - Bohatstvo i krása kúpeľov Lúček a vápencovotúfovité útvary)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (12. časť - Alluviálne rovinové náplavy)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (13. časť - Praosady Liptova a truhlovitá významná Rohačka)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (14. časť - Praosady Liptova a truhlovitá významná Rohačka)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (15. časť - Heterogénny útvar hlinastého magurského pieskovca)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (16. časť - Eocénny konglomerát a nummulitový vápenec)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (17. časť - Rozloha, podelenie a výškové body paňvy)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (18. časť - Triangulačné pyramidy a vznik máp)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (19. časť - Tvary potokov a dolín)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (20. časť - Paleoklíma Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (21. časť - Háje a polia Liptovskej paňvy)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (22. časť - Poloha a mená obcí Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (23. časť - Klimatické pomery Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (24. časť - Pôda paňvy, tehliarne a krasové "doliny" či lievičnice)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (25. časť - Liptovské hrady)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (26. časť - Karpatský chočový dolomit)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (27. časť - Hrádocký či šípkovský útvar)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (28. časť - Aptychský vápenec z neokómu)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (29. časť - Hornotriasový vápenec a dolomit)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (30. časť - Lunzský pieskovec)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (31. časť - Júrske útvary a tektonické uzliny)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (32. časť - Mystikum jaskýň)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (33. časť - Mystikum jaskýň)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (34. časť - Mystikum jaskýň)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (35. časť - Vedecké práce odborníka a bohatá výrečnosť nášho ľudu)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (36. časť - Karpaty, Nízke Tatry a údolie Demänovky)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (37. časť - Karpaty, Nízke Tatry a údolie Demänovky)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (38. časť - Karpaty, Nízke Tatry a údolie Demänovky)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (39. časť - Karpaty, Nízke Tatry a údolie Demänovky)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (40. časť - Jaskyňa v Okne a pútavá sila krásnej Demänovky)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (41. časť - Jaskyňa v Okne a pútavá sila krásnej Demänovky)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (42. časť - Útvary paleozoikumu)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (43. časť - Archaikum Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (44. časť - Baníctvo Liptova. Rúdy, nerasty a banícke pozemky)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (45. časť - Baníctvo Liptova. Rúdy, nerasty a banícke pozemky)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (46. časť - Na baníckej osade Magurke)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (47. časť - Na baníckej osade Magurke)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (48. časť - Ďalšie dáta ku baníctvu Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (49. časť - Ďalšie dáta ku baníctvu Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (50. časť - Ďalšie dáta ku baníctvu Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (51. časť - Ďalšie dáta ku baníctvu Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (52. časť - Kameňolomy Liptova a vápenice)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (53. časť - Kameňolomy Liptova a vápenice)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (54. časť - Kameňolomy Liptova a vápenice)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (55. časť - Kameňolomy Liptova a vápenice)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (56. časť - Vybudúnok a tvar pohôr Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (57. časť - Vybudúnok a tvar pohôr Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (58. časť - Podelenie pohôr Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (59. časť - Podelenie pohôr Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (60. časť - Časový prehľad geologických útvarov Liptova)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (61. časť - Úradne oznámené obce s pamätnosťami)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (62. časť - Úradne oznámené obce s pamätnosťami)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (63. časť - Úradne oznámené obce s pamätnosťami)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (64. časť - Úradne oznámené obce s pamätnosťami)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (65. časť - Majláthova štatistika a tabely Liptova z roku 1870 – 1873)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (66. časť - Majláthova štatistika a tabely Liptova z roku 1870 – 1873)
Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (67. časť - Doslov)

Kniha: Minerály Malých Karpát
Kniha o baniach a baníctve v Malých Karpatoch
Knižná publikácia Blízke diaľky, MVDr. Andrej Renčko, PhD.

Nová kniha Daniela Haasa Kianičku hovorí o Kremnici ako o meste klenotov

Objevy pod vrstvami času
Odborné publikácie

Pohľad do podzemia - 3D fotografie starých banských diel
Pohľadnice trvale zatopených priestorov Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí
Rozpomienky na Gustáva Fráka
Svet ukrytý v podzemí
Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Gemeri, I. časť
Z dejín banských miest na Slovensku
Zdravotnícka starostlivosť o baníkov v stredoslovenskej banskej oblasti (so zameraním na pôsobenie a prínos Jána Juraja Hoffingera)
Zlato na Slovensku - 2. doplnené vydanie knihy