Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Články v roku 2012

Zoznam článkov.   návrat na úvod

články 2011

Přehlížený gigant Antarctosaurus
Když už přijde řeč na obří jihoamerické titanosaury, kteří zřejmě představovali největší dnes známé suchozemské živočichy všech dob, obvykle je v popředí zájmu populární Argentinosaurus huinculensis, poněkud záhadný Puertasaurus reuili, dosud nejkompletněji zachovaný kolos Futalognkosaurus dukei nebo třeba robustní Argyrosaurus superbus. Pravda, ten poslední... zaujímavosti (31.12.2012)

Špania Dolina - štôlne, šachty
V katastrálnom území obce sa zachovalo niekoľko pamiatok, ktoré dokumentujú banícku činnosť v obci. Väčšina stavieb bola donedávna v nevyhovujúcom stave, avšak vďaka projektom a dotáciám EÚ boli zrekonštruované a spolu s informačnými tabuľami tvoria atrakcie obce... história baníctva (30.12.2012)

Múzeum medi v Španej Doline
Banícke bratstvo Herrengrund-Špania Dolina má vo svojich stanovách úlohu zbierať, reštaurovať a verejnosti sprístupniť historické artefakty súvisiace s ťažbou medi v Starohorsko-špaňodolinckom regióne.V roku 2009 sme pre návštevníkov Španej Doliny... história baníctva (29.12.2012)

Meliatský profil
Meliatský profil je vyznamnou geologickou (paleontologickou) lokalitou - odkryvom (neprirodzeny). Profil meliatskej série su lomom odkryté geologicke vrstvy na lavom brehu rieky Murán. Vystupujú tu... pod drobnohľadom (28.12.2012)

Megalosaurus
Stratigrafický výskyt: Střední jura, asi před 181-169 miliony let. Megalosaurus (znamená "velký plaz", z řeckého, megalo- 'velký', 'vysoký', a sauros 'plaz'), vědeckým názvem M. (=Megalosaurus) bucklandii, je rod velkých masožravých teropodních dinosaurů středního... zaujímavosti (27.12.2012)

CZ - Břestecká skála
Břestecká skála je přírodní památka ležící cca 1,5 km severozápadně od obce Břestek, okres Uherské Hradiště, která byla vyhlášena roku 2002. Tento soubor pískovcových skal se spolu s územím reliktního výskytu borovice lesní a s původní karpatskou dubohabřinou rozkládá na relativně malé ploše o výměře 4,1 ha. Přírodní památka je situována v nadmořské výšce od 280... zahraničie (26.12.2012)

Chyžné
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1427, (Hyznow) v súpise daní, ale obec je určite staršia nakoľko sa v obci nachádza ranogotický kostol z druhej polovice 13. storočia. Vznikla pravdepodobne ešte pred tatárskym vpádom. Pôvodne patrila do panstva Jelšava, čo jasne vyplýva z opisu hraníc Plešivského panstva z roku 1243. Tu sa spomínajú územia Chyžné... história baníctva (25.12.2012)

Doylův Ztracený svět - aneb trocha literární nostalgie
Přesně před 99 lety dokončoval skotský spisovatel Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) jeden ze svých nejznámějších románů, The Lost World (Ztracený svět). Pod sáhodlouhým názvem Ztracený svět: čili zpráva o úžasných nedávných dobrodružstvích profesora G. E. Challengera, Lorda Johna Roxtona, Profesora Summerleea a pana E. D. Malonea z redakce... knihy (24.12.2012)

Suchý vrch (4. časť)
Panorámy... zbieranie minerálov (22.12.2012)

Banícky Šachtág v Španej Doline 25.11.2012
Banícky Šachtág v Španej Doline... zaujímavosti (22.12.2012)

Keď človek naposledy stál na Mesiaci
Pred štyridsiatimi rokmi pristála na Mesiaci misia Apollo 17. Odvtedy sa ľudia na našu obežnicu nevrátili. Harrison Schmitt stojí neďaleko kráteru Shorty a hľadí na pôdu. Okolie je akési čudné, naoko zväčša oveľa tmavšie ako okolitý terén. Niektoré hypotézy hovoria, že toto... zaujímavosti (21.12.2012)

Suchý vrch (3. časť)
Pohľad na Tajov... zbieranie minerálov (20.12.2012)

Vlárský průsmyk
Vlárský průsmyk (280 m n. m.), slovensky Vlársky priesmyk, je průlomové údolí řeky Vláry v pohoří Bílé Karpaty na hranicích České republiky (město Brumov-Bylnice, okres Zlín) a Slovenska (obec Horné Srnie, okres Trenčín)... pod drobnohľadom (19.12.2012)

Mají extrémní vymírání na konci prvohor na svědomí archea?
Podle navrženého scénáře by koncem permu tehdejší metanosarciny získaly schopnost produkovat metan a zároveň je v tom nesmírně povzbudilo množství nezbytného niklu, který tehdy vysoptily sibiřské trapy... zaujímavosti (18.12.2012)

Suchý vrch (2. časť)
Rozľahlé lúky od Suchým vrchom... zbieranie minerálov (17.12.2012)

Suchý vrch (1. časť)
Jednu zo zastávok na ceste za kúpeľnou starostlivosťou som si naplánoval na miesto nášho pionierskeho tábora – Suchý vrch za Banskou Bystricou. Cesta z Ružomberka do Bystrice prebieha hladko, v Bystrici odbočujem za Fončordou na nenápadnú cestu, ktorá vedie k môjmu cieľu. Prechádzam popri staršej aj úplne novej vilovej štvrti... zbieranie minerálov (16.12.2012)

CZ - Kněhyňská jeskyně
Základní údaje: Rozsáhlý vertikální jeskynní systém, který se nachází na jihovýchodním svahu hory Kněhyně (1257 m) v Radhošťské hornatině v Moravskoslezských Beskydech, asi 750 m pod vrcholem v nadmořské výšce 1025 až 1090 m, asi 120 m od hranice NPR Kněhyně - Čertův Mlýn. Vstupní otvor je situován ve stupňovitém reliéfu úbočí jižního svahu... zahraničie (14.12.2012)

Dinosauři jsou starší než se zdá …aneb co nového vypověděly staré fosílie
Po desetiletí byli za nejstarší dinosaury považováni primitivní zástupci teropodů, sauropodomorfů i ptakopánvých dinosaurů, jejichž zkameněliny byly objeveny v sedimentech argentinského souvrství Ischigualasto. Stáří těchto vrstev bylo datováno asi na 231,4 milionu let, obvykle se však udává rozmezí kolem 232 – 226 milionů let. V této době obývali území někdejší... zaujímavosti (13.12.2012)

Jaskyňa Snežná diera
Situovaná na planine Horný vrch, západne od hornej časti Zádielskej tiesňavy. Typická, gravitačne rozšírená rozsadlinová jaskyňa dosahuje dĺžku 100 m a hĺbku 25 m. Hore je uzatvorená zrútenými balvanmi. Vytvorená... pod drobnohľadom (12.12.2012)

Banskoštiavnický betlehem v Banskej Štiavnici
Banskoštiavnický betlehem v Banskej Štiavnici - sa zaradil medzi najväčšie drevené, pohyblivé betlehemy na Slovenku. Zobrazuje vývoj, históriu a tradície jedného z najkrajších miest na Slovensku – Banskej Štiavnice v rezbárskej podobe. Drevorezba „Banskoštiavnického betlehemu“ je hierarchicky rozdelená nasledovne: základ tvoria permoníci, ako vládcovia podzemia... história baníctva (11.12.2012)

Halčiansky tajch
Halčiansky tajch je umelá vodná nádrž (tajch), ktorá bola vybudované v polovici 18. storočia. Voda z jazera bola určená na pohon stúp pre potreby Banskej Belej. V roku 1926 sa spomína... pod drobnohľadom (10.12.2012)

Alexander Žabka
Absolvoval gymnázium a Obchodní akademii v Banské Bystrici (1946). Jednalo se o řídíciho pracovníka výzkumu ložisek cementárenských a nerostných surovin v různých státech světa... história baníctva (9.12.2012)

Štôlňa Dionýz v Drnave
Banská činnosť v tomto rudnom rajóne siaha do dávnej minulosti. V počiatkoch sa na Malom vrchu a južných svahoch Pipítky povrchovým spôsobom ťažila strieborná ruda a meď. Severne od obce Bôrka sa ťažilo zlato. Pozdejšie pri obci Lúčka, v banskom poli Gabriela a v banský poliach Emília, Klement a Konrád v Bôrke sa ťažila železná ruda hematit... história baníctva (8.12.2012)

Verejná zbierka na stavbu portálu a úpravu povrchovej vstupnej časti "Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí"
Verejná zbierka na stavbu portálu a úpravu povrchovej vstupnej časti "Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí"... zaujímavosti (7.12.2012)

Špania Dolina - Klopačka
Banícka strážnica-klopačka bola sídlom banského inšpektora. Boli tu tiež izby banských dozorcov a miestnosť, kde sa zhotovovali banské mapy. Vo vežičke bolo situované klopacie zariadenie, ktorým zvolávali baníkov do šachty... história baníctva (6.12.2012)

Drnava
Vznikla ako bánska osada v 13.-14. storočí, spomína sa v roku 1364. Pôvodne patrila hradnému panstvu Turňa, v novoveku Bebekovcom a Andrássyovcom. V 18. storočí vznikli v obci železiarske podniky... história baníctva (4.12.2012)

Mikrobiální život v extrémním antarktickém jezeře
Temné, chladné a extrémně slané jezero Vida ukrývá pestrý mikrobiální svět. Můžeme čekat něco podobného na měsících či asteroidech Sluneční soustavy... zaujímavosti (2.12.2012)

CZ - U Báby – U Lomu
U Báby – U Lomu je přírodní památka ev. č. 459, nachází se 2 km severozápadně od vsi Žihle v okrese Plzeň-sever. Správa AOPK Plzeň. Důvodem ochrany je skupina žulových balvanů... zahraničie (29.11.2012)

V Slovenskom krase objavili záhadné kamene
Jaskyniari našli záhadné kamene na Silickej planine. Obrovské vápence sú opracované na hranoly. „Na Slovensku objavili obrovské kamene, tzv. megality, pred vyše dvadsiatimi rokmi v obci Holíč... zaujímavosti (28.11.2012)

Navštívte "Štiavnickú knižnicu" v Miškovci
V tomto prípade si dovoľujem doporučiť čitateľom tohoto blogu návštevu Múzea spojeného so Štiavnickou knižnicou v Maďarsku, nakoniec je to v jednom zo štátov Európskej Únie... história baníctva (26.11.2012)

Virtuálna prehliadka - mestský hrad v Kremnici
Virtuálna prehliadka ponúka návštevníkom stránky možnosť nahliadnuť do priestorov expozícií múzea a prostredníctvom informačných bodov sa zoznámiť s vybranými exponátmi, resp. témami, ktoré expozície približujú... história baníctva (25.11.2012)

CZ - Vypravte se Zemskou bránou do Orlických hor
Když se vysloví Zemská brána představím si hluboce zařízlé údolí, kterým protéká řeka Divoká Orlice. Je realita stejná? Název chráněného přírodního výtvoru – Zemská brána, evokující... zahraničie (24.11.2012)

Stavba tretieho pruhu mešká štyri mesiace
Príčinou je dodatočný geologický prieskum, ktorý si vyžiadal stavebný dozor. Cestou medzi Dolným Kubínom a Ružomberkom prejde denne osemtisíc vozidiel. Ich vodičov už takmer rok obmedzuje... zaujímavosti (23.11.2012)

Beliansky tajch
Beliansky tajch je tajch v Štiavnických vrchoch, pri obci Banská Belá. Tajch vznikol pred rokom 1747. V druhej polovici 18. storočia i v 19. storočí slúžil tajch, spoločne s Halčianskym... pod drobnohľadom (22.11.2012)

Nič nemôže byť také malebné...
Edward Daniel Clarke.Anglický profesor mineralógie a cestovateľ Edward Daniel Clarke navštívil Slovensko po dvojtýždňovom putovaní po Sedmohradsku, kde si prezrel známe ložiská zlata... história baníctva (21.11.2012)

Piargska brána ďalej chátra. Zachrániť ju môže hlasovanie na webe
O komplexnú obnovu súťaží v konkurencii ďalších piatich historických pamiatok v internetovom hlasovaní štiavnická Piargska brána. Tá, hoci je majetkom Pamiatkového úradu SR, v uplynulých rokoch chátra... zaujímavosti (19.11.2012)

Pezinok
Pyritová štôlňa v roku 2011... zbieranie minerálov (18.11.2012)

SL - Ojedinělý přírodní jev Evropy. Ohromné jezero, které každé léto zmizí
Pustá krasová pánev u slovinského městečka Cerknica se vždy s příchodem deštivého podzimu zaplní hladinou ohromného jezera. Pak se počátkem léta náhle celé jezero ztratí. A místo něj zůstanou jen zelené pastviny, izolované laguny i nekonečné porosty rákosu... zahraničie (17.11.2012)

Další podpora pro dinosauří proteiny …aneb Schweitzerová vrací úder
Mary Higby Schweitzerové, docentce paleontologie na univerzitě státu Severní Karolína se na kostře náležející tamějšímu Muzeu přírodních věd podařilo získat pravěkou tkáň ze stehenní kosti dinosaura. Výzkumný tým ze Státní univerzity v Severní Karolíně a Výzkumného střediska v Palo Alto (PARC; stát Kalifornie) podpořil původní zprávu o uchování... zaujímavosti (16.11.2012)

Špania Dolina - prechádzka obcou (3. časť)
Pohľad k sedlu Šachtička... zbieranie minerálov (15.11.2012)

Horný Hodrušský tajch
Tajch vznikol pravdepodobne v druhej polovici 16. storočia na dne hornej časti kotliny Holle (Peklisko) v Hodrušskej hornatine. Prvá písomná zmienka o tajchoch v Peklisku je z roku 1584 ale nemusí sa vzťahovať k tomuto tajchu... pod drobnohľadom (14.11.2012)

Špania Dolina - prechádzka obcou (2. časť)
Špaňodolinský kostol... zbieranie minerálov (13.11.2012)

Špania Dolina - prechádzka obcou (1. časť)
Posledným zastavením na našej dovolenkovej ceste okolím Banskej Bystrice je Špania Dolina. PLánujeme tu len krátku prechádzku, vlastne už cestou domov. Prichádzame v zamračenom počasí- dážď visí na vlásku. Auto zastavujeme na námestí. Deti sa ihneď rozbiehajú k banskému vláčiku pri... zbieranie minerálov (12.11.2012)

CZ - Galerie
Směrem proti proudu na pravém břehu řeky navazuje na Údolí Jizery u Semil a Bítouchová přírodní památka Galerie, která se nachází pouze na pravém břehu Jizery. Na obou stranách soutěsky se zdvihají strmé skalní stěny a pilíře... zahraničie (11.11.2012)

CZ - Krkavčí skála, Myší skála, Böhmova vyhlídka
Čedičový útvar stoupající strmě od koryta řeky (Údolí Jizery u Semil a Bítouchova) až do stometrové výše. Na samém vršku je odvážně posazena železná vyhlídka připomínající lodní můstek, nabízející pohled do kaňonu Jizery. Železniční trať Pardubice – Liberec, sledující v těchto místech řečiště, prochází hluboko pod vyhlídkou tunelem; pozorovatelé mohou přibližně každou půlhodinu vidět... zahraničie (10.11.2012)

CZ - Údolí Jizery u Semil a Bítouchova
Údolí Jizery u Semil a Bítouchova je přírodní rezervace ev. č. 471, nacházející se cca 2 km severně od okresního města Semily. Rezervace byla vyhlášena roku 1951 a její výměra je 39,28 hektarů... zahraničie (8.11.2012)

MINERÁLY BRATISLAVA - pozvánka
Pozývame Vás na úplne novú prvú predajnú výstavu minerálov, drahých kameňov a fosílií MINERÁLY BRATISLAVA v termíne od 9. do 11. novembra 2012 do výstaviska Incheba Expo Bratislava... zbieranie minerálov (7.11.2012)

Naveky tajomné: Čo skrývajú záhadné kamenné gule na Kysuciach?
Pre niekoho pozdrav z vesmíru, pre iných úžasná hra prírody. Kamenné gule na Kysuciach by mohli rozprávať príbehy staré milióny rokov. Nech už popustíme uzdu našej fantázie akýmkoľvek smerom, isté je, že kamenné gule... zaujímavosti (6.11.2012)

Tajch Krechsengrund
Tajch Krechsengrund je bývalé banské jazero v Banskej Štiavnici. Výstavba hrádze sa začala pod dohľadom Samuela Mikovíniho v roku 1735. Z hlásenia banských úradníkov z 24. septembra 1737 vyplýva... pod drobnohľadom (5.11.2012)

Čeká nás nová zlatá horečka?
Po mnoha desítkách let se možná blíží nová horečka přičemž onen "zlatý důl" leží tentokrát mimo naši planetu. Už ze samotného názvu “vzácné kovy” je každému jasné, že o prvky, které do této skupiny spadají určitě nebudete zakopávat každý den. Řeč je o: rutheniu, rhodiu, palladiu, osmiu, iridiu a platině. Země je na jejich obsah velmi chudá... zaujímavosti (4.11.2012)

Nové úseky cyklotrás Bajkom k tajchom
V závere tohtoročnej cyklistickej sezóny sme začali budovať nové úseky cyklotrás Bajkom k tajchom. Mapu a popis trás nájdete v sekcii Pripravované trasy... zbieranie minerálov (3.11.2012)

Archanjel z morového stĺpa prišiel o hlavu. Vrátia mu ju zrejme až na jar
Hlava archanjela Gabriela a Božia ruka skončili v reštaurátorskom ateliéri... zaujímavosti (2.11.2012)

Mineralogické dni Kristiána Andreja Zipsera, Banská Bystrica 2012
V roku 2012 sa uskutoční v poradí 24. ročník predajnej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov. Výstava sa uskutoční 16. - 17.11.2012, ako obyčajne v Europa shopping centre... zbieranie minerálov (1.11.2012)

CZ - Husa
Husa na Kokořínsku je název skalnatého útvaru a také zřízené přírodní památky stejnojmenného kopce na území CHKO Kokořínsko, v jižní části okresu Česká Lípa... zahraničie (31.10.2012)

Unikátna lesnícka osada: Osadníci z Kysliniek žijú v kráteri!
Pred miliónmi rokov chrlila lávu a popol, aby dnes dávala domov. Unikátna lesnícka osada Kyslinky v srdci spiaceho vulkánu Poľana sa zachovala dodnes... zaujímavosti (30.10.2012)

Na nevšednej výstave mincí je aj rímsky denár cisára Tibéria
Návštevníci výstavy v priestoroch banskoštiavnického Starého zámku uvidia doposiaľ neprezentované nálezy mincí z regiónu... zaujímavosti (29.10.2012)

Tajch Dolnohodrušský
Dolnohodrušský tajch alebo Dolný Hodrušský tajch alebo Hodrušské jazero je tajch v pohorí Štiavnické vrchy v katastri obce Hodruša-Hámre... pod drobnohľadom (28.10.2012)

Ťažiari majú stále oprávnenie na podzemné dobývanie v Kremnici
Dnes 19:06 - Spoločnosť Kremnica Gold Mining má ešte necelé 2 roky platné povolenie pre hlbinnú ťažbu zlato-strieborných rúd v okolí Kremnice. Ložisko v Šturci ma byť 1200 metrov dlhé, 100 až 150 metrov široké a 300 metrov hlboké.... zaujímavosti (27.10.2012)

Katarínska burza 2012 - Nitra
Katarínska burza 2012 - Nitra... zbieranie minerálov (26.10.2012)

Dúbrava
Dedina Dúbrava sa nachádza 17 km juho-západne od Liptovského Mikuláša. Ložisko Dúbrava leží 6 km južne od obce Dúbrava na severných svahoch Ďumbierských Nízkych Tatier pod Chabencom. Závod Dúbrava sa nachádza v nadmorskej výške 900 metrov nad morom. Je to najvyššie položený banský závod v bývalom Československu... zbieranie minerálov (25.10.2012)

Banské lokomotívy ničí hrdza. Chcú ich zachrániť
Časť z chátrajúcich banských zariadení očistili od hrdze a natreli ochranným náterom. Väčšina však v banskom skanzene na svoju záchranu stále čaká. Len málokto vie, že banský skanzen v Banskej Štiavnici ukrýva... zaujímavosti (24.10.2012)

HU - Úžasnou soutěskou Ram. Přes žebříky a vodopády na pravý maďarský guláš
Stěží lze uvěřit, že v Maďarsku se dají podnikat horské túry přes soutěsky, vodopády a kolem úchvatných skalních vyhlídek. Jedna z nejhezčích turistických tras v Maďarsku vás kromě netušených přírodních krás odmění také tradiční maďarskou kuchyní... zahraničie (23.10.2012)

Banská Štiavnica - Glanzenberg
Pozostatky po povrchovej ťažbe na Glanzenbergu... zbieranie minerálov (22.10.2012)

Vtáčnik: neznámá hora, odkud je závratný výhled na půl Slovenska
Slovenské pohoří Vtáčnik turisté většinou míjejí. Pro ty, kdo mají rádi opuštěné pěšinky a nádherné, tiché lesy s občas vyčnívající skálou, jsou ale tyto zapomenuté hory učiněným rájem. Na podzim bývají díky souvislým bukovým lesům doslova zlaté... pod drobnohľadom (20.10.2012)

Kordíky (3. časť)
Panorámy, HDR... zbieranie minerálov (19.10.2012)

Kordíky (2. časť)
V hĺbke a diaľke Banská Bystrica... zbieranie minerálov (18.10.2012)

Kordíky (1. časť)
Do tejto zaujímavej podhorskej dediny odchádzame v skorých hodinách z Malachova. Zvezieme sa do Banskej Bystrice, potom okolo sídliska Fončorda, údolím popri plážovom kúpalisku a štveráme sa hore k Rooseveltovej nemocnici. Na kruhovom objazde odbočujeme smerom na dedinku Tajov... zbieranie minerálov (17.10.2012)

Genius loci Baníckej akadémie funguje dodnes
K najvýznamnejším udalostiam v histórii Banskej Štiavnice patrí založenie Baníckej akadémie. Oslavy 250. výročia prvej vysokej školy svojho druhu na svete potvrdili, že k jej tradíciám sa dodnes hlásia viaceré slovenské, ale aj zahraničné univerzity. Pripomenutie si 250. výročia... zaujímavosti (16.10.2012)

Koľko ľadu je v Dobšinskej ľadovej jaskyni a prečo dolietal fráter Cyprián?
Pod označením raj, ktoré sa roku 1308 objavilo v istej listine pustovníckeho kláštora, určite nik nemal na mysli tajomné rokliny a neprekonateľné bariéry. Dnes je to inak: kto už raz prejde Suchú Belú... zaujímavosti (15.10.2012)

CZ - Středočeské skvosty: Černolické (Čertovy) skály jsou prvními lezeckými u nás
Okolí metropole nám mohou leckde závidět. Nemyslím satelitní přílepky vypadající jak sen šíleného architekta, ani megamegastavby skladů. Někdy nevnímáme... zahraničie (14.10.2012)

V Rožňave turistom ponúknu nové produkty
Turisticko-informačné centrum (TIC) v Rožňave rozširuje svoje služby. Jeho zamestnanci vytvorili nové produkty, ktoré od minulého týždňa ponúkajú turistom a návštevníkom mesta... zaujímavosti (11.10.2012)

Banská Bystrica - Flos (3. časť)
Panorámy... zbieranie minerálov (12.10.2012)

Ľudí vyhnala z Oľša ortuť, s vysťahovaním sa nezmierili
V osade Oľšo dnes stoja len tri domy, dva z nich sú obývané. Ľudí vyhnala z domovov ortuťovňa. Bývalí obyvatelia Oľša aj po vyše tridsiatich rokoch od núteného vysťahovania pociťujú krivdu. S odchodom z vlastných domov... zaujímavosti (11.10.2012)

Banská Bystrica - Flos (2. časť)
Centrum Banskej Bystrice, vpravo Urpín... zbieranie minerálov (10.10.2012)

Banská Bystrica - Flos (1. časť)
Náhle popoludňajšie vyčasenie v Kremnických vrchoch nás láka k ďalšiemu výletu. Je už neskoré popoludnie a v Malachovskej doline začína byť tma, preto sadáme do auta a spúšťame sa smerom k Banskej Bystrici. Prichádzame do Malachova, dedinská cesta je rozrýpaná... zbieranie minerálov (9.10.2012)

Zúfalí Rudňanci hľadajú vodu pri bývalej ortuťovni
Rudňany boli v zime bez vody, kritická situácia sa teraz opakuje. Ani dážď v posledných dňoch nevyriešil problémy s extrémnym suchom. Obyvateľov vyzývajú šetriť vodou a nepolievať ňou záhrady. Starosta obce... zaujímavosti (8.10.2012)

Kus Marsu na prodej! Cena: 5 000 000 Kč
Měsíc už není v módě. Zatímco před lety byly prodejním hitem luxusní hodinky s měsíčním prachem, nyní je zájem o kousek jiného vesmírného objektu. Do prodeje se dostal úlomek z planety Mars, který spadl... zaujímavosti (7.10.2012)

CZ - Hranická propast je hlubší, než se čekalo. Dokonce druhá nejhlubší na světě
Propast, která se nachází poblíž Hranic na Přerovsku, patří k nejhlubším zatopeným sladkovodním jeskyním na světě. Její hloubka je navíc větší, než dosud uváděly učebnice, informační brožury a další propagační materiály.... zahraničie (6.10.2012)

Súd zrušil rozhodnutie úradníkov o ťažbe v Kremnici
Zámerom ťažby v ložisku Šturec v Kremnici sa musí opäť zaoberať obvodný úrad životného prostredia... zaujímavosti (5.10.2012)

Stará Kremnička - ryolitové skaly
Cestou z Kremnice prechádzame neďaleko Žiaru nad Hronom úzku dolinu. Kremnický potok ju vyhrýzol do ryolitového podkladu a vzniklo niekoľko pekných skalných útvarov, ktoré ju vrúbia z obidvoch strán. Najkrajšie sa nachádzajú... zbieranie minerálov (4.10.2012)

Robot Curiosity vyfotil na Marsu dávné vodní řečiště s oblázky
Robot Curiosity našel po sedmi týdnech působení na Marsu oblázky. Vědci z NASA je mají za důkaz, že na povrchu rudé planety kdysi tekla voda, což je podmínka pro život, jak ho známe. Americký Národní úřad pro letec... zaujímavosti (3.10.2012)

Hodrušský tajch stráca vodu
Posledný z tajchov v okolí Banskej Štiavnice, ktorý ešte využívajú baníci, čaká na dážď. Každý týždeň klesne asi o meter, hovoria rybári na Dolnohodrušskom jazere neďaleko Žarnovice. Takú nízku hladinu... zaujímavosti (2.10.2012)

Upršaná Kremnica (3. časť)
Panorámy... zbieranie minerálov (1.10.2012)

CZ - Tenhle Špičák turisté zatím neobjevili. Skrytý unikát u Krušných hor
Kopců nazvaných Špičák je rozseto po naší krajině nespočet. Jeden, kterému se úspěšně vyhýbá jakýkoli turistický ruch, se ukrývá na východním konci Krušných hor. Zvláště pro milovníky přírody je návštěva tohoto místa nečekaným překvapením... zahraničie (30.9.2012)

Upršaná Kremnica (2. časť)
Kremnický barbakan... zbieranie minerálov (29.9.2012)

Upršaná Kremnica (1. časť)
Zlepšenie počasia, ktoré nám zdvihlo náladu počas výletu k Ortútskemu jazierku a ložisku pod Jazerom bolo žiaľ len dočasné. Ďalší deň ráno sa na nás obloha opäť mračí a hrozí, že sa z nej čoskoro začnú valiť prúdy vody. Rozmýšľame, čo s načatým dňom, a vymýšľame výlet autom do Kremnice... zbieranie minerálov (28.9.2012)

Salamandrové dni 2012
Salamandrové dni 2012... zaujímavosti (27.9.2012)

Jašteričie jazero
Jašteričie jazero nazývané aj Silické jazero je najväčšie krasové jazero na Slovensku. Nachádza sa v Slovenskom krase, na Silickej planine v nadmorskej výške 587 m n. m., v katastrálnom území obce Silica. Zaberá plochu 1,22 ha... pod drobnohľadom (26.9.2012)

Lúčanské jazierko
Lúčanské jazierko je krasové jazero v Slovenskom krase, na planine Horný vrch, v katastri obce Lúčka v okrese Rožňava. Zaberá plochu 0,17 ha a leží v nadmorskej výške 729 m n. m. Vzniklo upchatím ponoru... pod drobnohľadom (25.9.2012)

Špania Dolina - kaplnka Božieho hrobu
Je zmenšenou kópiou Božieho hrobu v Jeruzaleme... história baníctva (24.9.2012)

1808 - Muránska únia - prvá účastinná spoločnosť podnikajúca v železiarstve
3. mája 1808 bola podpísaná zakladajúca listina novej spoločnosti, ktorá prijala názov Muránska únia. Výrobu organizoval Ondrej Šramko. Stala sa tak prvou účastinnou spoločnosťou podnikajúcou v železiarstve. Zakladajúca... história baníctva (23.9.2012)

Marianka - kaplnka sv.Barbory s novým panelom
Kaplnka sv.Barbory s novým panelom... pod drobnohľadom (22.9.2012)

IT - Největší sopka Evropy, jak jste ji neviděli. Unikátní fotky z cessny
Sopky mě lákaly odjakživa, vždy jsem si přál nahlédnout co nejblíž do nitra těchto unikátních přírodních výtvorů. Rozhodl jsem se proto vypravit se do vulkanické oblasti jižní Itálie tvořené sopkami Vesuv, Etna, Il Vulcano a Stromboli a všechny... zahraničie (21.9.2012)

Najmladšia sopka na Slovensku
Čo je to sopka, ako vzniká sopka a ako to pravdepodobne vyzeralo na Putikovom vršku pred 130 tisíc rokmi? Prírodná pamiatka Pútikov vŕšok (432m) bola vyhlásená v roku 1996 na výmere 21,06 ha. Účelom vyhlásenia je zabezpečenie ochrany najmladšej lokality vulkanickej činnosti na Slovensku s malou... pod drobnohľadom (20.9.2012)

Špania Dolina - ľudové domy
Väčšinu pamiatkových objektov obce reprezentujú banícke ľudové domy s hospodárskymi objektmi, väčšinou so zrubovou konštrukciou alebo murované z kameňa, prípadne kombinované z obidvoch materiálov. Kamenné i zrubové steny sú omazané hlinou a vybielené vápennou farbou. Neomietnuté sú niektoré hospodárske objekty. Domy sú stavané... história baníctva (19.9.2012)

Štôlňa v Žiarskej doline sprístupnená - www.stolna.sk
Jediné sprístupnené staré banské dielo na Liptove. Zážitok, na ktorý budete dlho spomínať. Prejdete si miesta, ktoré človek tvrdou prácou vytvoril za desiatky rokov s vidinou získania zlata, všetko v neopakovateľnej... zaujímavosti (18.9.2012)

Nitrianske Rudno
Obec Nitrianske Rudno leží v malebnej doline povodia rieky Nitrice v nadmorskej výške 315 metrov. Je obklopená prekrásnou prírodnou panorámou, ktorú zo západnej strany vytvára Strážovské pohorie Nitrických vrchov... história baníctva (17.9.2012)

Co když na Marsu voda nikdy nebyla?
Robotický průzkumník Curiosity sotva dosedl na Mars a už se objevila ožehavá informace, která závažně kompromituje představy o dávné historii Rudé planety s velkolepým oceánem a vůbec spoustou vody. Na první pohled... zaujímavosti (16.9.2012)

Revúca
Revúca, štrnásťtisícové sídlo rovnomenného okresu, sa rozprestiera v utešenom kolorite Slovenského rudohoria, pod Kohútom, jeho druhým najvyšším vrchom. Najstaršia zachovaná písomná zmienka o nej je z roku 1357. Tureckými nájazdmi... história baníctva (15.9.2012)

RO - Za Čechy do rumunského Banátu. Drsný život v srdci kouzelné přírody
Slibovali jim pozemky, úrodná pole, domy a snadný výdělek. Když sem v roce 1823 přišlo několik desítek českých rodin, našly jen lesy, pot a dřinu. Přesto za prvními osadníky přicházely další rodiny. Potkal je ale... zahraničie (14.9.2012)

Malachov - Pri Jazere (4. časť)
Panorámy... zbieranie minerálov (13.9.2012)

Kaľamárka je plná skleneného odpadu
Je nemožné zistiť, kto prvý objavil skaly na Kaľamárke. Archeológovia našli stopy z doby bronzovej i železnej, po keltskom i slovanskom osídlení... Až raz budú hodnotiť tú našu dobu, určite ju nazvú sklenenou... zaujímavosti (12.9.2012)

Malachov - Pri Jazere (3. časť)
Zlepenec paleogénneho veku v ktorom sa ťažilo ložisko Pri Jazere... zbieranie minerálov (11.9.2012)

Malachov - Pri Jazere (2. časť)
Infotabuľa Pri Jazere... zbieranie minerálov (10.9.2012)

Malachov - Pri Jazere (1. časť)
Ďalšia naša malachovská výprava – tentoraz celorodinná, smeruje k Ortútskemu jazierku. Začíname tak, že prvý kilometer absolvujeme autom, ktoré nechávame stáť pri rampe so zákazom vjazdu. Tu skladáme kočík, balíme batohy a vyrážame po ceste hore. Počasie je zamračené a chladné – pred dvoma dňami bolo skoro tridsať stupňov, dnes máme slabých 17... zbieranie minerálov (9.9.2012)

Morské oko - kaštielik
Infotabuľa... pod drobnohľadom (8.9.2012)

Vihorlat: přírodní skvost Slovenska, kam donedávna mohli jen vojáci
Hezký dárek připravilo turistům na Slovensku před nedávnem tamní ministerstvo obrany. Od 1. července 2012 začal platit nový zákon, podle kterého není třeba mít ke vstupu do vojenského prostoru speciální povolenku... zaujímavosti (7.9.2012)

Gustáv Kazimír Zechenter - Laskomerský: Tisovská jaskyňa
Pamätnosti gemersko-malohontské ma príjemne zabávajú. Poznať tu prácu Tomášikovu. Čítanie to pre každého súce a želatedlné je, aby sa mnoho takých pekných, poučných miestopisov nášho rôznopekného Slovenska vyskytlo... knihy (6.9.2012)

CZ - Zlatý vrch
Zlatý vrch je národní přírodní památka na stejnojmenném vrchu na severu České republiky, v Ústeckém kraji, v okrese Děčín, přibližně 4 km severovýchodně od města Česká Kamenice, asi 1 km východně od její části... zahraničie (5.9.2012)

Salamandrové dni 2012 - program
Salamandrové dni 2012. Kompletný program... zbieranie minerálov (4.9.2012)

Malachov - Nemecký vrch - Fišiarka (3. časť)
Krvavá studnička... zbieranie minerálov (3.9.2012)

Malachov - Nemecký vrch - Fišiarka (2. časť)
Infotabuľa pod Nemeckým vrchom... zbieranie minerálov (29.8.2012)

Malachov - Nemecký vrch - Fišiarka (1. časť)
Na prehliadku spodnej časti ortuťových ložísk v Malachovskej doline sa vyberám popoludní, hneď po príchode na chatu Ortúty. Naša mladšia ratolesť popoludní ešte spáva, staršia dcéra je zaujatá objavovaním tajomstiev okolia chaty, ta si beriem na hodinu voľno a vyrážam... zbieranie minerálov (28.8.2012)

Dřív omítka vydržela staletí, dnes pár let. Vědci zjišťují proč
Moderní omítky sají vlhkost a často jsou po několika letech poškozené. V minulosti přitom vydržely i stovky let... zaujímavosti (27.8.2012)

Hiadeľ
Obec vznikla pravdepodobne začiatkom 2.pol 14. Storočia a patrila Ľupčianskemu panstvu. Prvá písomná správa je z r.1424. V stredoveku tu ťažili striebro. Po vyčerpaní ložísk stratili muži Hiadľa pracovcné príležitosti v baniach, a preto začali pracovať v okolitých lesoch ako drevorubači... história baníctva (26.8.2012)

CZ - Jenerálka
Přírodní památka se nachází v přírodním parku Šárka-Lysolaje na severozápadě hlavního města, vzdušnou čarou asi 51 km od centra; tvoří ji protáhlý hřbet zhruba západovýchodního směru, vystupující po pravé straně Šáreckého potoka na dně hlubokého Šáreckého údolí. Z jižní a západní... zahraničie (25.8.2012)

Špania Dolina - bašta
Vo východnej časti areálu kostola je situovaný pôvodne fortifikačný objekt - bašta (dom č. 14), nazývaná aj "Turecká", neskôr rozšírená a upravená na bývanie. Objekt bol postavený v roku 1644. Pôvodne sa prízemie bašty využívalo... história baníctva (24.8.2012)

Špaňodolinský banský vodovod
Trasa vodovodu viedla z Pustej doliny pod Prašivou v Nízkych Tatrách cez donovalskú osadu Polianka do Španej Doliny, osady ležiacej 11 km severne od Banskej Bystrice. Okres Banská Bystrica a Ružomberok, Banskobystrický a Žilinský kraj. Prístup: Z Donovalov po zeleno označenom turistickom chodníku v súbehu s náučným chodníkom smerom na Šachtičku ako aj po červeno... história baníctva (23.8.2012)

Zlodeja na štiavnickej Kalvárii odhalili kamery. Pri čine ho prichytil Róm
Kamery, ktoré od júla strážia banskoštiavnickú Kalváriu, pomohli pri dolapení zlodeja. Chytili ho priamo pri čine... zaujímavosti (22.8.2012)

Montanistické lokality katastrálneho územia Štiavnických Baní
Montanistika v Geoparku Banská Štiavnica prezentuje ako tisícročnú históriu baníctva so zvláštnym zameraním na jeho dosiahnutú vysokú technickú úroveň, intenzitu a ekonomickú výnosnosť. Baníctvo v oblasti Štiavnických Baní zohralo významnú úlohu pre rozvoj celého banskoštiavnického regiónu. Vo svojom vývoji dosiahlo niekoľko svetových prvenstiev... pod drobnohľadom (21.6.2012)

Malachov - vodopád (3. časť)
Panoráma... zbieranie minerálov (20.8.2012)

Malachov - vodopád (2. časť)
Opis vodopádu... zbieranie minerálov (19.8.2012)

Malachov - vodopád (1. časť)
Tohtoročnú letnú dovolenku sme si rozdelili na dve časti – v prvej cestujeme na chatu Ortúty pri dedinke Malachov západne od Banskej Bystrice v Kremnických vrchoch. Malachovská dolina smeruje spod vrchu Velestúr a sedla Tri kríže na východ k Bystrici a má slušné prevýšenie od 400 po cca 1200 metrov... zbieranie minerálov (18.8.2012)

Desková tektonika na Marsu
Snímky povrchu Marsu prozrazují stopy deskové tektoniky ve Valles Marineris. Jestli to není omyl, tak by Mars mohl mít dvě tektonické desky. Valles Marineris. Svět jako z divoké vědecké fantastiky... zaujímavosti (17.8.2012)

CZ - Vaňovský vodopád
Vaňovský vodopád nebo Podlešínský vodopád je primárně subsekventní vodopád lávových proudů. Nachází se v národní přírodní památce Vrkoč nad obcí Vaňov zhruba 4 km jižně od centra Ústí nad Labem... zahraničie (8.8.2012)

Špania Dolina dýcha dávnou históriou
Špania Dolina dýcha dávnou históriou... história baníctva (15.8.2012)

Po stopách pravekých „vandalov“
Vandali boli historický národ a ich meno sa s ničením (vandalizmom) spája už od roku 455, kedy vyplienili Rím. Označiť niekoho za pravekého vandala je teda zavádzajúce. Poškodzovanie kvapľov v jaskyniach dnes považujeme za nezmyselný vandalizmus... zaujímavosti (14.8.2012)

Ľudia sa obávajú, že v lome budú opäť ťažiť
Lom v Hrboltovej patril v minulosti k významným miestam, kde sa ťažil kameň. Pozemok má nového majiteľa, ľudia sa obávajú, že dôjde k obnoveniu ťažby.... zaujímavosti (13.8.2012)

Malachov chce propagovať archeologickú lokalitu - Hrádok
Občianske združenie Malachovská dolina chce vybudovať náučný chodník na staroveké hradisko nad Banskou Bystricou. To je dobre známe odbornej, menej už laickej verejnosti... zaujímavosti (12.8.2012)

Ľubietová (6. časť)
Zaujímavá ľubietovská drevenica... zbieranie minerálov (11.8.2012)

Ľubietová (5. časť)
Po návšteve ložiska Svätodušná sa vraciame späť do Ľubietovej. Dedina je zaprataná autami – dobrý znak toho, že návštevnosť Baníckeho dňa je vysoká. Prechádzame mostíkom na ľavý breh potoka, tečúceho obcou a odstavujeme voz. Vystupujeme, a začíname prehliadku... zbieranie minerálov (10.8.2012)

Ľubietová (4. časť)
Panorámy... zbieranie minerálov (9.8.2012)

CZ - Vrkoč
Národní přírodní památka Vrkoč (německy Workotsch) je skalní útvar, nacházející se v Ústí nad Labem-Vaňově, nedaleko Vaňovského vodopádu. Vrkoč je vynikající ukázkou sloupcové odlučnosti čediče... zahraničie (8.8.2012)

Pozvánka na pietne podujatie "Deň obetí banských nešťastí na Slovensku"
Pozvánka na pietne podujatie "Deň obetí banských nešťastí na Slovensku"... zaujímavosti (7.8.2012)

Ľubietová (3. časť)
Fylit... zbieranie minerálov (6.8.2012)

Ľubietová (2. časť)
Odbočka k haldám... zbieranie minerálov (5.8.2012)

Ľubietová (1. časť)
Výlet do Ľubietovej začíname na chate v Malachovskej doline v Kremnických vrchoch, kde tento rok trávime týždňové voľno. Tešíme sa na pekný deň, je sobota, včera pršalo, ale dnes sa od rána postupne vyčasuje. Prvá etapa cesty – cez Horné Pršany do Banskej Bystrice prebieha hladko – pohľad na zamračený Panský diel nás utvrdzuje... zbieranie minerálov (4.8.2012)

Moštenica
Mosnyce (1340) Gaza Mosthenicze (1513), Hütten Moschenitz (1563), Moschenitz (1622), Mostenitz(1780). Napriek skutočnosti, že prvá písomná zmienka o území „terra Mosnicze“ pochádza z roku 1340 a o ťažbe medenej rudy... história baníctva (3.8.2012)

Špania Dolina - akcie v auguste
Prehľad augustových akcií... zaujímavosti (2.8.2012)

História: Kam zmizla osada Piesky?
Banská osada Piesky neďaleko Španej Doliny prežila svoju slávu i pád. Ostala po nej kaplnka, jediný zachovaný dom a cintorín v neuveriteľne strmom svahu. Raz tu má byť skanzen s ukážkami dobývania medi... história baníctva (1.8.2012)

SL - Vlakom po jednej z najväčších jaskýň
Jaskyňa v slovinskej Postojnej má jediná na svete dvojkoľajnú železnicu. Vláčikom a pešo môžete prejsť vyše päť kilometrov. Je to trochu ako vrátiť sa do detských čias na vlnovku alebo do domu hrôzy... zahraničie (31.7.2012)

Christoph Traugott Delius: Poučení o zručnosti hornické
V roce 1773 vydal Christoph T. Delius, profesor Báňské akademie v Bánské Štiavnici, první vysokoškolskou učebnici hornictví "Anleitung zu der Bergbaukunst, neboli Úvod do hornictví". Dílo se rozšířilo nejprve... knihy (30.7.2012)

Jubilejný 15. Náckov štiavnický pochod
Pozvánka... zbieranie minerálov (27.7.2012)

Do ťažby zlata plánujú investovať stovky miliónov eur
Spoločnosť Ortac Resources, ktorá chce v Kremnici obnoviť ťažbu zlata, avizovala radikálnu zmenu v prístupe k miestnym komunitám. Spoločnosť Ortac Resources avizovala radikálnu zmenu v prístupe k miestnym komunitám v Kremnici a okolí. Jej riaditeľ pre Slovensko, Viktor Pomichal, sa ospravedlnil za to, že predtým nenašli spôsob, akým by... zaujímavosti (26.7.2012)

Čierny Balog - Vydrovo (4. časť)
Chodník skanzenom vedie aj po lavičkách... zbieranie minerálov (25.7.2012)

Čierny Balog - Vydrovo (3. časť)
Náš vláčik opúšťa Čierny Balog a vydáva sa na cestu do doliny Vydrovo. Cesta trvá necelých desať minút – má dĺžku okolo 1 a pol kilometra. Motorák zastavuje na konečnej – veľké nástupište na začiatku lesníckeho skanzenu. Naša skupina sa dáva dokopy a začíname prehliadku... zbieranie minerálov (24.7.2012)

Čierny Balog - Vydrovo (2. časť)
Okolo Ľupčianskeho hradu... zbieranie minerálov (23.7.2012)

Čierny Balog - Vydrovo (1. časť)
Výlet do Vydrova je dlho plánovaná letná „masová“ akcia, takže organizácia nie je celkom v našich rukách. Tešíme sa však na pekný deň. Ráno sa spolu s ďalšími asi štyridsiatimi spolucestujúcimi... zbieranie minerálov (22.7.2012)

Hrabovo - Veľká Fatra v lete
Niekoľko letných fotografií z lokality Hrabovo pri Ružomberku. V odkryve cesty sa nachádzajú zvetrané bridlice, občasný výskyt... zbieranie minerálov (21.7.2012)

Globální oteplování v Antarktidě by kompenzovalo sněžení
Francouzsko-kanadský tým glaciologů přišel s tvrzením, že když je zima, je sucho a sněží málo - a naopak. Způsobilo to rozruch. Upozornil tím totiž na chybu, která se týká dlouhodobého prognózování klimatu. V polárních oblastech popílku moc nepoletuje... zaujímavosti (20.7.2012)

Topografické zameranie - mapy dolnouhorských banských miest (Mikovíny)
S mapovaním dolnouhorských banských miest a komorských panstiev začal Mikovíny na začiatku roka 1730. Mapy si dal vyhotoviť hlavný komorský gróf barón Jozef Andrej Sternbach (†1734) na vlastné náklady a kremnický list si dal aj vytlačiť... história baníctva (19.7.2012)

Ladomirov
Lokalita Ladomírov sa nachádza 14km JV od Sniny v predhorí Vihorlatu. V 60 tych rokoch tu bola pri regionálnej šlichovej prospekcii zistená anomália rumelky. Neskôr sa tu zrealizovali aj technické práce. Bolo vyrazených niekoľko štôlní a šachtíc... zbieranie minerálov (18.7.2012)

UA - Ukrajinské hory Gorgany: nádherná divočina pro drsné tuláky
Liduprázdná pustina pohoří Gorgany je výzvou pro odvážlivce, kteří se dokáží na několik dní zříct veškerého pohodlí a jistot současné civilizace. Jako zkouška toho, co člověk vydrží, může posloužit výstup na majestátní horu Popaďa... zahraničie (17.7.2012)

Nejstarší impaktní kráter objeven v Grónsku
U grónského města Maniitsoq leží skrovné pozůstatky dopadu kosmického tělesa, které tu před 3 miliardami let vyhloubilo kráter o průměru 100 kilometrů. Kdykoliv se někdo ze Země podívá na planety či měsíce s pevným povrchem, ale bez počasí, eroze a intenzivního pohybu kontinentů, nezbývá mu, než závidět. Těch kráterů. Je fascinující... zaujímavosti (16.7.2012)

Pezinský permoník 2012
Milí zberatelia a priaznivci minerálov,nenechajte si ujsť tohtoročného Pezinského Permoníka, ktorý pre Vás pripravujeme v Kultúrnom dome v dňoch od 10 do 12. augusta 2012 v meste Pezinok. Pre všetkých ktorí majú radi dary našej krásnej prírody a fascinujú ich vzácne minerály, kamene i šperky je pripravená i tento rok burza a výstava minerálov, fosílií a drahých kameňov... zbieranie minerálov (10.7.2012)

Panský diel (4. časť)
Pohľad na sever - Veľká Fatra (Ploská, Čierny kameň, Rakytov... zbieranie minerálov (9.7.2012)

Panský diel (3. časť)
Vápencové "medzihorie" - predel Kremnických vrchov a V. Fatry... zbieranie minerálov (8.7.2012)

Panský diel (2. časť)
Krížna nad Tureckou - podľa nej sa volá krížňanský príkrov... zbieranie minerálov (7.7.2012)

Panský diel (1. časť)
Výlet na Panský diel pôvodne vôbec neplánujem. Chcm som sa zastaviť na ružomberskej Smrekovici a nafotiť krásnu rannú inverziu. Po príchode na Podsuchú zaraďujem dvojku a začínam „výstup“ fatranskou dolinou. Ten sa však čoskoro skončí – cesta je zablokovaná nákladným autom... zbieranie minerálov (6.7.2012)

Senzačný objav: V mori našli tajomnú zem Doggerland!
Dlhé roky sa vedci pokúšali pod vodou nájsť zem, ktorá sa kedysi rozprestierala od Škótska až po Dánsko. Nedávno sa im to konečne podarilo; trosky bájneho Doggerlandu objavil... zaujímavosti (5.7.2012)

Nová atrakcia: Terra Permonia
Dňa 29.6. 2012 sa za účasti primátorky mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadeždy Babiakovej a zástupcu primátora JUDr. Dušana Lukačku uskutočnilo otvorenie novej atrakcie Banskej Štiavnice – Terra Permonia... zaujímavosti (4.7.2012)

Známy ekológ podporil ťažbu bridlicového plynu
Britský vedec James Lovelock podporil využitie zásob bridlicového plynu a kritizoval obnoviteľné zdroje a ústup od jadrovej energie... zaujímavosti (3.7.2012)

Afrázie, dávný svědek příchodu linie opic do Afriky
Drobná eocénní opička z Myanmaru se stala klíčovým svědkem doby před 37 milióny let, kdy naši ranní předci přišli z Asie do severní Afriky. Přes často se opakující nedůvěru ve fosilní záznam předků našeho vlastního druhu toho ve skutečnosti víme o vlastní historii poměrně hodně. Dílem zásluhou lačné touhy vědět, kde jsme... zaujímavosti (2.7.2012)

Výskumy dinosaurov možno prepíšu učebnice: Boli tieto jaštery boli teplokrvné?
Dinosaury vraj predsa len mohli byť teplokrvné. Jeden z hlavných argumentov pre ich studenokrvnosť, totiž že rast kostí týchto vyhynutých plazov bol odlišný od rastu kostí u cicavcov... zaujímavosti (1.7.2012)

CZ - Na Trpasličí skále nedaleko Děčína se škádlí malí mužíčci
Vznešený Karlštejn, romantickou Hlubokou, hravou Telč či záhadnou Macochu zná u nás nejspíš každý. Česká republika však nabízí i skromnější... zahraničie (30.6.2012)

Zvolen – Pustý hrad (7. časť)
Panorámy... zbieranie minerálov (29.6.2012)

Zvolen – Pustý hrad (6. časť)
Pohľad na západ do doliny Hrona a na Boky v Kremnických vrchoch... zbieranie minerálov (28.6.2012)

Zvolen – Pustý hrad (5. časť)
Po oddychu začínam s prehliadkou Pustého hradu. Neďaleko Hornej brány, kde som vstúpil do areálu sa nachádza najvyššie miesto - teraz sú tu pozostatky štvorcovej veže. Na hrade som bol posledne v roku 2007, už vtedy to tu bolo iné ako pred rekonštrukciou, dnes však tu pomaly nič nespoznávam... zbieranie minerálov (27.6.2012)

Po stopách Rožňavskej Metercie
V Čučme, bývalej baníckej obci, slávnostne otvorili 4. mája banský náučný chodník. Banícka tradícia siahajúca až do 13. storočia zanikla len relatívne nedávno. Múdri ľudia... zaujímavosti (26.6.2012)

Čučma
Počiatky osídľovania obce sa kladú do 1. polovice 14. storočia. Za zakladateľa sa považuje istý Michal, syn Milečka z Nadabulej, ktorý prvé pozemky na našom území získal od ostrihomského arcibiskupstva za určité zásluhy. Keďže bola Rožňava zemepánskym, nie Kráľovským mestom, obec Čučma bola vo zvláštnom vzťahu k mestu... história baníctva (25.6.2012)

RO - Divoká krása rumunských hor Căliman. Tip pro drsné horaly
Ucítit síru, zažít peklo a vidět dvanáct apoštolů! To vše si můžete dopřát během drsného putování po Národním parku Căliman v severním Rumunsku, který chrání nejvyšší a taky největší sopku v Karpatech... zahraničie (24.6.2012)

Zvolen – Pustý hrad (4. časť)
Medveď drevený - strážca križovatky lesných ciest... zbieranie minerálov (23.6.2012)

Zvolen – Pustý hrad (3. časť)
Začínam výstup traverzom južného svahu Pustého hradu. Tichá dolina opäť šumí kvapkami dažďa, kvapky sa spájajú do potôčikov a ja vyťahujem neturistický dáždnik. Kamenitá cesta stúpa smerom k východu a za štvrťhodinu prichádzam do sedla medzi... zbieranie minerálov (22.6.2012)

Zvolen – Pustý hrad (2. časť)
Cesta od Červeného medokýša. Vzadu vidieť vrch Stráže na opačnom brehu Hrona... zbieranie minerálov (21.6.2012)

Zvolen – Pustý hrad (1. časť)
Druhý deň môjho pobytu vo Zvolene je nevľúdne, sychravé a chladné počasie s neprívetivým mrholením. Nechcem však stratiť peknú príležitosť, a hoci musím so sebou trochu bojovať, plánujem navštíviť Pustý hrad nad mestom... zbieranie minerálov (20.6.2012)

Malé Železné
Baňa na Malom Železnom neďaleko Magurky v Nízkych Tatrách... zbieranie minerálov (19.6.2012)

CZ - Kokořínský důl
Přírodní rezervace Kokořínský důl, vyhlášená roku 1953 a zaujímající rozlohu 20,97 km2 (z toho většina spadá do okresu Mělník a pouze 0,20 km2 je v okrese Česká Lípa), je jádrem CHKO Kokořínsko. Jsou zde nejlépe v Evropě doložena počáteční stadia rozpadu kvádrových pískovců. Tyto poměrně měkké horniny byly uloženy na dně dávného moře, které sem zasahovalo na konci druhohor... zahraničie (18.6.2012)

CZ - Na Šumpersku se znovu lehce otřásla zem, někde popraskaly omítky
Starosta Loučné nad Desnou na Šumpersku Pavel Martínek se už podruhé v krátké době setkal s tím, že mu místní lidé nahlásili zemětřesení. Seismologové potvrdili, že čtvrteční noční otřesy měly sílu (magnitudo) 2,3... zahraničie (17.6.2012)

Čo je čo pri zemetraseniach: magnitúda alebo magnitúdo?
„Stupnica magnitúdo alebo Richterova stupnica sú termíny, ktoré seizmológovia nepoužívajú. Správny výraz je magnitúdo,“ píše Miriam Kristeková z Geofyzikálneho ústavu SAV... zaujímavosti (16.6.2012)

Abeceda komunistických zločinů: Jáchymovské uranové peklo
Ví to. Hned, jakmile se podíval do jejich tváří, pochopil. Všichni z pětice vězňů, kteří se přihlásili spolu s ním, uvažují totiž stejně. Vlastimilu Rychlíkovi je jasné, že se při nejbližší příležitosti pokusí o jediné - o útěk z pekla, které se jmenuje Jáchymov... zaujímavosti (15.6.2012)

Nádherné lesy i rozhledy. Výstup na trůn Slovenského rudohoří
Místa, o kterých se moc nepíše, většinou stojí za návštěvu. Dvojnásob to platí o nejvyšším kopci Slovenského rudohoří, jehož vrchol davy turistů rozhodně útokem neberou. Máte-li rádi tiché lesy a daleké výhledy do krajiny, pak je Stolica tím pravým cílem... zbieranie minerálov (14.6.2012)

Michalková (2. časť)
Dolina, ktorou vedie cesta zo Zvolena na Michalkovú... zbieranie minerálov (13.6.2012)

Michalková (1. časť)
Moje kúpeľné pobyty za pred svetom nedajú celkom utajiť, takže sa rozhodujem prijať pozvanie a prenocovať u kamaráta vo Zvolene. Z Kováčovej sa zastavujem na technickej univerzite, kde dotyčný pán pracuje, a po krátkej porade, ako miesto akcie vyberáme neďaleko ležiacu obec Michalková... zbieranie minerálov (12.6.2012)

Zachránili unikátnu historickú banskú mapu z roku 1641
Historickú banskú mapu hlavného banského závodu banskoštiavnickej oblasti Horná Bíberová štôlňa z roku 1641 zachránili pracovníci Slovenského banského múzea (SBM)... zaujímavosti (11.6.2012)

Nižná Slaná
Závod Siderit v Nižnej Slanej... zbieranie minerálov (10.6.2012)

CZ - Maštale
Maštale je přírodní rezervace ev. č. 1502 poblíž obce Bor u Skutče v okrese Chrudim. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany je charakteristické skalní útvary s převahou cenomanských pískovců a na nich zastoupených kulturních a reliktních borů. Tato přírodní rezervace chrání pískovcové skalní město Toulovcovy maštale... zahraničie (9.6.2012)

Břidlicový plyn
Břidlicový plyn je přírodní plyn nahromaděný ve formacích břidlic. Břidlicový plyn se stal ve Spojených státech během poslední dekády zdrojem přírodního plynu, jehož význam stále narůstá... pod drobnohľadom (8.6.2012)

CZ - Pivnice
Přírodní památka Pivnice byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 10. prosince 1998. Přírodní památka se nachází v okrese Chrudim mezi obcí Zderaz a místní částí obce Hluboká - Dolany. Hranice území je vedena od vrcholů dvou výrazných ostrých lesních výběžků, situovaných jižně od obce Zderaz... zahraničie (7.6.2012)

5. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska
Pozvánka... zbieranie minerálov (6.6.2012)

Okolie banskoštiavnických tajchov menia dobrovoľníci
Po úprave okolia vodárenských jazier chce skupina dobrovoľníkov pokračovať oživením neďalekého tajchu Červená studňa. Mesto a vodohospodári pracujú na zatraktívnení Klingera... zaujímavosti (5.6.2012)

Jesenná Richtárová (3. časť)
"Parkovisko" na doline pri začiatku háld... zbieranie minerálov (2.6.2012)

Jesenná Richtárová (2. časť)
Primárny žilný kremeň v pukline arkózy... zbieranie minerálov (1.6.2012)

Jesenná Richtárová (1. časť)
Ďalšia zastávka počas mojich kúpeľných výletov je na Richtárovej. Počasie ráno je škaredé, prší, mrholí, kvapká. Cestujem preto priamo do kúpeľov. Tu si odkrútim procedúry a dúfam, že sa vyčasí. Jemný dážď však neprestáva, smerom k Bystrici od Kováčovej skôr hustne. Výletnícke bunky sa však hlásia o slovo. Rozmýšľam, kam sa zvrtnúť... zbieranie minerálov (31.5.2012)

Z ropy už jsme vyrostli. Přichází doba plynu, říká americký geolog
Evropané se bojí více amerických filmařů než Ruska, říká vlivný americký geolog Terry Engelder k současným sporům okolo těžby zemního plynu z břidlic. Ten je podle jeho názoru palivem blízké budoucnosti.... zaujímavosti (30.5.2012)

Rekonštrukciu jaskyne v Harmanci ukončili
Zimujúce netopiere ovplyvnila rekonštrukcia minimálne. Rekonštrukciu prehliadkovej trasy v Harmaneckej jaskyni ukončili v tomto mesiaci. Prebiehala v dvoch etapách, prvá sa uskutočnila od novej... zaujímavosti (29.5.2012)

CZ - Výlet na sopečnou horu u Kadaně, kde mohl stát tajemný hrad z bájí
Stranou hlavních turistických cest, jihozápadně od Kadaně na okraji nepřístupných Doupovských hor, se zdvihá na první pohled nenápadná hora Úhošť. Její speciální geologické prostředí má hlubokou historii osidlování a dnes je toto zapomenuté místo domovem vzácných rostlin a zvířat... zahraničie (28.5.2012)

Železo
Železo je lidstvu známo již od prehistorické doby, avšak ne všechny nálezy v přírodě lze pokládat za lidské výtvory. Železné kuličky staré 6000 let, které se nachází v přírodě, jsou meteorického původu.[1] Ani později nalezené vzorky, které vznikly redukcí rud obsahujících železo dřevěným uhlím, nelze považovat za odlité... pod drobnohľadom (26.5.2012)

Sprístupnili Malachovské náučné chodníky
Náučné chodníky sa majú stať sprievodcom po banských a prírodných zaujímavostiach obce a jej okolia. Obec so združením Malachovská dolina pracovali na projekte tri roky. Malachovské náučné chodníky... zaujímavosti (25.5.2012)

Krupina - Havran (2. časť)
Cesta od lazu Líška k Havranu - symfónia hnedej, červenej a modrej... zbieranie minerálov (24.5.2012)

Krupina - Havran (1. časť)
Krupinské novembrové ráno nás víta pekným, takmer jasným počasím. Našim cieľom je návšteva Štangarígľa, najznámejšej lokality s päťbokou odlučnosťou andezitu. Mal by byť prístupný celkom ľahko po zelenej turistickej značke. Tá sa začína na krupinskom námestí pri zastávke autobusov... zbieranie minerálov (23.5.2012)

Krokodíla lovia už celé polstoročie
Podgurážení zväzáci videli pred päťdesiatimi rokmi na Halčianskom tajchu plávať krokodíla. Odvtedy ho v Banskej Belej lovia pravidelne. Vždy druhú júlovú sobotu sa v Banskej Belej pokúšajú vytiahnuť z Halčianskeho tajchu exotického tvora... zaujímavosti (22.5.2012)

Múzeom roka je Slovenské banské múzeum
Štiavnické Slovenské banské múzeum získalo za vlaňajšok titul Múzeum roka, ktorý každoročne udeľuje ministerstvo kultúry za výnimočné výsledky a komplexný profesionálny prístup... zaujímavosti (21.5.2012)

Štiavnické Bane, ako múzeum technických pamiatok
Štiavnické Bane sú stará banícka osada, ba existujú teórie, že sa tu ťažba strieborných a zlatých rúd začala ešte skôr, ako v Banskej Štiavnici. Aj keď sú v archívoch prvé zmienky... história baníctva (19.5.2012)

Výnos Márie Terézie z roku 1749
Výnos Márie Terézie z roku 1749, ktorý upravoval ťažbu zlata v Rakúsko - uhorskej monarchii... história baníctva (18.5.2012)

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (67. časť - Doslov)
Liptov je územím svetoznámych Tatier a Fatier, niekdajší slnečný, usmievavý zálev dávno zašlého mora, pútavou oblasťou niekdajšieho zaľadnenia svojich rezkých a bystrých štítov a hlavín. Švajčiarskych ľadovcov či ľadových riek báje; modrosť, úslnosť oblohy a krása i bohatstvo okolia Jaderského mora... knihy (17.5.2012)

Postupne „odkryjú“ šachty, ktorými prúdilo na povrch zlato
Zašlú slávu baníctva chcú v Štiavnických Baniach priblížiť návštevníkom aj prostredníctvom obnovených vstupov do približne 30 historických ťažobných šácht. Prvou má byť Leopold šachta, ktorá bola svojho času najväčšou na Vindšachte a prúdili ňou... zaujímavosti (16.5.2012)

CZ - Adršpašské skály jsou i v dešti krásné a přitažlivé
Pokud prší, nikomu se nechce na výlet. Občas ovšem není od věci tuto tradici porušit - právě v takovém na pohled nevlídném, deštivém počasí jsme se vydali do Adršpašských skal. Východiskem nám byla vesnice Machov... zahraničie (15.5.2012)

Babiná (2. časť)
Fotografie, panorámy... zbieranie minerálov (14.5.2012)

Babiná (1. časť)
Ďalšia cesta za kúpeľnou starostlivosťou sa začala v Ružomberku a skončila ďaleko na juhu, v mojej obľúbenej Krupine. Keďže som našej rodinke dlžil návštevu, rozhodol som sa, že z Kováčovej večer nepocestujem domov ale na juh. Cesta... zbieranie minerálov (13.5.2012)

Gloeomargarita – pořádně tvrdá sinice s vnitřní kostrou
Slané a zásadité jezero Alchichica v Mexiku hostí starobylé sinice, které vyrábějí minerál benstonit uvnitř buněk. Ani není nutné moc přehánět a můžeme směle prohlásit, že Země je světem sinic. Právě sinice významným způsobem vstupují do rozličných biogeochemických cyklů a geologických dějů, které mění tvář celé planety... zaujímavosti (12.5.2012)

Najväčší problém majú s pitnou vodou, býva s baktériami a zapácha
V súčasnosti najväčším problémom obyvateľov Štiavnických Baní, ktorý sa ich denne dotýka, je pitná voda... zaujímavosti (11.5.2012)

Sielnická poľana – Brestová v Kremnických vrchoch (3. časť)
Panoráma... zbieranie minerálov (10.5.2012)

Sielnická poľana – Brestová v Kremnických vrchoch (2. časť)
Cesta k Brestovej v závere Sielnickej doliny... zbieranie minerálov (9.5.2012)

Sielnická poľana – Brestová v Kremnických vrchoch (1. časť)
Druhý pekný výlet, ktorý sa mi podarilo počas jesennej kúpeľnej liečby absolvovať bol na Sielnickú poľanu. Toto horské sedlo sa nachádza vo východnej časti Kremnických vrchov. V zahmlenom Ružomberku sa len ťažko dá predpovedať, aké bude počasie vo Zvolenskej kotline, keďže však vyrážam až okolo deviatej, dúfam, že hmly sa postupne rozplynú... zbieranie minerálov (8.5.2012)

CZ - Věčná nejistota, tak se žije na okraji dolu ČSA na Mostecku
Chvílemi to připomíná výpravu do zakázané zóny, však je tady také pohyb přísně omezen. Podobně neútěšných míst v Česku tolik není. Všude prach, balvany a obrovské hlučné stroje... zahraničie (7.5.2012)

Trojičný stĺp preskúmajú reštaurátori. Chátra aj radnica
V Novej Bani plánujú obnoviť súsošie najsvätejšej Trojice aj fasádu historickej radnice. Reštaurátorský prieskum za 3600 eur z mestskej kasy má byť prvým krokom k obnove neskoroklasicistického... zaujímavosti (6.5.2012)

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (66. časť - Majláthova štatistika a tabely Liptova z roku 1870 – 1873)
Tak vyše Lúček pod Chočom dľa jeho značiek, ktoré on zväčša od viedeňských geologov povypisoval prichodí... knihy (5.5.2012)

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (65. časť - Majláthova štatistika a tabely Liptova z roku 1870 – 1873)
Už Majláth na okraji svojej geologickej mapy, nakreslenej v r. 1873, podáva zaujímavé štatistické dáta nielen prírodovedeckého, ale i obchodného administratívneho obsahu vzťahujúce sa na Liptov. Udáva obchodné články a ich výťažok, medzi týmito v Liptove "drevárstvo" vyniká. Spomína počet dobročinných ústavov v Liptove... knihy (4.5.2012)

Pamiatky chcelo rekonštruovať desať firiem
Rekonštrukcia strechy a podkrovia Starého zámku prinesie múzeu nové výstavné priestory. Už o niekoľko týždňov by sa malo začať s rekonštrukciou striech Starého zámku a prachárne... zaujímavosti (2.5.2012)

Stará dobrá Kremnica - video
Dokument o sterej Kremnici... história baníctva (1.5.2012)

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (64. časť - Úradne oznámené obce s pamätnosťami)
Porúbka. Je tu kameňolom na "Stráňach" velikosti 1 jutra patrí urbarialistom. Lámu tu vápenec a upotrebujú na stavbu domov a vyvážajú - ho do obce. (K. Bubliak.)... knihy (30.4.2012)

CZ - Podhora: přírodní rarita, záškodníci Zeppelinu i záhadná vražda
Téměř magický vzhled má v řídce osídlené krajině okolo Mariánských Lázní pověstmi opředená Podhora, nejvyšší bod Tepelské vrchoviny. Obyvatelé z okolí ho dokonce kdysi považovali za nejvyšší... zahraničie (29.4.2012)

Párnica - Kraľovany - prielomové údolie Oravy
Orava je jedným z najväčších prítokov Váhu, zbiera väčšinu vody z Oravy. Na celom svojom toku sa prediera hornatým terénom, najväčšiu prekážku ale prekonáva pred sútokom s vodami Váhu. Tu sa rieke do cesty stavia hradba Malej Fatry a Šípu... zbieranie minerálov (28.4.2012)

Žiarska dolina
Baňa v Žiarskej doline v Západných Tatrách... zbieranie minerálov (27.4.2012)

8. ročník Náckovej Štiavnice
Plagát, pozvánka... zbieranie minerálov (26.4.2012)

Muzea
Argentina. Buenos Aires: Museo Argentino de Ciencias Naturales, La Plata: Museo Municipal de Ciencias Naturales Tradicional de Mar del Plata, San Miguel de Tucumán: Museo de Ciencias Naturales... pod drobnohľadom (25.4.2012)

Rojkovské rašelinisko
Dedinka Rojkov leží pri vstupe do Liptova od západu. Rieka Váh sa tu prediera pomedzi strmé svahy Veľkej a Malej Fatry. Udolná niva rieky je široká len niekoľko sto metrov. Rašelinisko sa nachádza... pod drobnohľadom (24.4.2012)

Prešov 2012 - foto
Viac fotografií na... zbieranie minerálov (23.4.2012)

CZ - Těžaři chtějí plyn a naftu od Karlštejna. Žádají o povolení k průzkumu
Jako dost absurdní vtip působí požadavek zahraničních těžařů na průzkum možných ložisek plynu a nafty v břidlicích v podzemí Berounska. Území, kterých se to má týkat, z velké části leží pod chráněnou krajinnou oblastí Český kras. Na východě Čech už však souhlas téměř mají. Český kras, který by byl v případě povolení průzkumu významně d... zahraničie (22.4.2012)

Špania Dolina v jeseni (7. časť)
Na záver niekoľko panoramatických záberov. Vľavo kostol Premenenia Pána, vpravo halda Maximilián. Pohľad z námestíčka... zbieranie minerálov (21.4.2012)

Čertova pec - infografika
Infografika... pod drobnohľadom (20.4.2012)

Čertova pec
Čertova pec je verejnosti voľne prístupná[1] malá krasová jaskyňa a prírodná pamiatka v pohorí Považský Inovec v podcelku Inovecké predhorie. Nachádza sa v katastrálnom území obce Radošina, okres Topoľčany v Nitrianskom kraji. Vyhlásená bola v roku 1994 na rozlohe 11,44 ha, bez ochranného pás... pod drobnohľadom (19.4.2012)

Yutyrannus - příbuzný T. rexe s dvaceticentimetrovým peřím
Devítimetrový a jedenapůltunový tyranosauroid ze spodní křídy rozvířil paleontologický skandál. Má totiž slušně velké peří a vrací tak do hry lechtivou představu opeřeného T.rexe.... zaujímavosti (18.4.2012)

Špania Dolina v jeseni (6. časť)
Pohľad na sever. Za hrebeňom je už dolina Piesky... zbieranie minerálov (17.4.2012)

CZ - Návštěvníky rezervace SOOS bude vozit unikátní důlní vláček
Neobyčejný zážitek připravila dva nadcházející víkendy návštěvníkům rezervace SOOS nedaleko Františkových Lázní. Kromě prohlídky tohoto unikátního kusu přírody... zahraničie (16.4.2012)

Špania Dolina v jeseni (5. časť)
Maximiliánka z juhu... zbieranie minerálov (15.4.2012)

Špania Dolina v jeseni (4. časť)
Halda šachty Maximilián sa rozkladá ponad celý záver doliny a je z nej prekrásny výhľad. Počas našej poslednej návštevy v lete sme si ho veľmi neužili – pršalo a bolo vari chladnejšie ako v októbri. O to viac sa teším terajšej nádhere... zbieranie minerálov (14.4.2012)

Bude dost zlata? Česko sedí na pokladu, ale jinde je nalezišť málo
Podle některých geologů jsme se dostali na vrchol těžby zlata. Produkce drahého kovu by měla v nejbližších desetiletích stagnovat. Bude se tak nejspíše znovu mluvit o využití zlata, které mají obyvatelé České republiky pod nohama... zaujímavosti (13.4.2012)

Špania Dolina v jeseni (3. časť)
"Zateplený" komín starého baníckeho domu... zbieranie minerálov (12.4.2012)

Špania Dolina v jeseni (2. časť)
Maximiliánka odspodu... zbieranie minerálov (11.4.2012)

Špania Dolina v jeseni (1. časť)
Minulú jeseň som v rámci liečenia mal absolvovať trojtýždňové kúpele v Kováčovej. Po zvažovaní plusov a mínusov som sa rozhodol chodiť do nich denne autom. Čakali ma teda opakované vozenia z Ružomberka ku Zvolenu. Začiatok môjho liečebného procesu bol posledný októbrový týždeň. Od začiatku som sa tešil, ako si budem cestou... zbieranie minerálov (10.4.2012)

Špania Dolina - parčík
Parčík - povodne tu stáli budovy skladu a triediarne rudy. Každý mesiac sa vytriedená ruda preberala pod prísnym dohľadom banského inšpektora alebo správcu a hutného šafára či taviča... história baníctva (9.4.2012)

21. Medzinárodná výstava nerastov, skamenelín a ozdobných predmetov - Košice 2012
Pozvánka, plagát... zbieranie minerálov (8.4.2012)

CZ - Mladečské jeskyně málem byly lomem, teď v novém opět vítají návštěvníky
Téměř o století zpět v čase se svou podobou vrátila vstupní budova Mladečských jeskyní na Olomoucku. Proměna, která stála 26 milionů korun, se však netýká jen jí. Zmizely i různé... zahraničie (7.4.2012)

Welcome to minfind.com - The Fine Mineral Search Engine
Minfind.com is designed to offer the collector instant access to the best minerals available for sale on the web, using the latest in web technology to help you browse, search and view specimens from... zaujímavosti (6.4.2012)

Kremnica - mapa starého mesta
Mapa starej časti Kremnice z informačnej tabule v meste... história baníctva (5.4.2012)

Novobanské ložisko zostáva aj naďalej objektom záujmu
V novobanských lokalitách drahé kovy zatiaľ ťažiť neplánujú. Objektom záujmu ťažiarov sú však aj naďalej. Územie Novej Bane patrilo kedysi k mestám známym intenzívnou... zaujímavosti (4.4.2012)

Vitajte na stránke Slovakminerals
Stránku Slovakminerals nájdeme v novom šate. Slovami autora... zbieranie minerálov (3.4.2012)

Stavebné pamiatky - Kremnica - námestie (2. časť)
Budova starej mincovne... história baníctva (2.4.2012)

Stavebné pamiatky - Kremnica - námestie (1. časť)
Po prechode kremnickým barbakanom sa ocitáme na hlavnom námestí. Námestie je výnimočné niekoľkými vecami. Prvá zaujímavosť, ktorá každému padne hneď do oka je, že je v kopci. Zvažuje sa od východu na západ... história baníctva (1.4.2012)

CZ - Jarní Saské Švýcarsko. Tři nádherné stolové hory za jeden den
Na tomto výletě vám Saské Švýcarsko představí všechny své tváře. Impozantní pískovcové stěny, sevřené rokle, omračující výhledy i utajené jeskyně. Současně za pouhý jeden den pokoříte... zahraničie (31.3.2012)

Orava
Orava leží v severozápadnej časti Slovenska pri štátnej hranici s Poľskom. Hraničný bod v katastrálnom území, obec Oravská Polhora je najsevernejším bodom Slovenska. Územie Oravy s rozlohou 1661 km2 patrí administratívne do Žilinského kraja a tvoria ho okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín. Zo severu a z východu... pod drobnohľadom (30.3.2012)

Tuhé zemské teleso
Tuhé teleso Zeme je prístupné priamemu ľudskému pozorovaniu iba vo veľmi obmedzenej miere. Najhlbšie vrty na pevnine dosiahli len okolo 10 km a z morského dna (Arabské more) iba o niečo viac ako jeden kilometer do hĺbky. Všetky doterajšie vedomosti o zložení tuhého zemského telesa sa teda získali rozličnými nepriamymi metódami. Najvýznamnejšie... pod drobnohľadom (29.3.2012)

Tisíce vzácnych kníh ležia ukryté v depozitoch
O najhodnotnejšie z kníh niekdajšej františkánskej knižnice v Kremnici sa starajú odborníci v Martine. Ostatné zväzky opatruje kremnický magistrát. Pred verejnosťou sú ukryté. Či sa vzácna zbierka dočká lepších časov, dnes nevie povedať... zaujímavosti (28.3.2012)

Robinsonit - Dúbrava
Antimonitu podobný minerál z nízkotatranského ložiska... pod drobnohľadom (27.3.2012)

V Liptovskej Mare opäť ťažia
Hladina vodnej nádrže výrazne klesla, z jej dna sa môže ťažiť štrk... zaujímavosti (26.3.2012)

V kuchyni kremnického baníka
Unikátna knižka vás zavedie do dobovej kremnickej kuchyne v širšom zmysle, zoznámi s jej históriou od polovice 19. stor., podáva ucelený pohľad na banícky dom, jeho kuchyňu, komoru plný voňavých lahôdok, spôsob... zaujímavosti (25.3.2012)

Bukovina - Veľká Fatra (5. časť)
Na záver niekoľko panoramatických fotografií... zbieranie minerálov (24.3.2012)

Bukovina - Veľká Fatra (4. časť)
Výhľady z Bukoviny.... zbieranie minerálov (23.3.2012)

IS - Jazero Mývatn
Mývatn - jazero na severovýchode Islandu (štvrté najväčšie), ktoré určite neobíde žiadny turista cestujúci po ceste č. 1 okolo Islandu. Za návštevu táto oblasť stojí nielen vďaka výhodnej polohe vedľa hlavnej cesty, ale hlavne... zahraničie (22.3.2012)

Z bohatej činnosti Združenia Kalvária v Kremnici
Združenie Kalvária vzniklo z iniciatívy predsedu združenia Milana Rybárskeho, ktorý sa podujal na obnovu zničenej Krížove... história baníctva (21.3.2012)

Hodinovú vežu chceli komunisti rozobrať
Jeden zo symbolov mesta, banskobystrickú hodinovú vežu na Námestí SNP, čakal na prelome 50-tych a 60-tych rokov minulého storočia hrozivý osud. Málokto vie, že kvôli jej nakloneniu... zaujímavosti (20.3.2012)

Bukovina - Veľká Fatra (3. časť)
Silne zvetraný dolomit... zbieranie minerálov (19.3.2012)

Bukovina - Veľká Fatra (2. časť)
Dolina nad Jaziercami - vzadu nízkotatranské Ostrô... zbieranie minerálov (18.3.2012)

Bukovina - Veľká Fatra (1. časť)
Vrch Bukovina sa na mape Veľkej Fatry nehľadá ľahko, je to pomerne nízky, len 800 metrov vysoký kopec v Revúckej doline. Napriek tomu, jeho návšteva je veľmi pekným výletom, pre milovníka kamienkov dokonca značne poučným... zbieranie minerálov (17.3.2012)

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (63. časť - Úradne oznámené obce s pamätnosťami)
Madočany. Kameňolomov tu niet, ale dľa povesti maďarského románopisca Jókaia (v románoch „Peter Páter“ a „Sedem úderských dievčat“) má sa tu nachodiť podzemný priechod z Mäadočan do Mitošín a dalej popod Váh až po Okoličné, Je to ale len povesť (A. Ilko)... knihy (16.3.2012)

CZ - Smithsonit - zajímavý karbonát příbramských rudních žil
Smithsonit je u nás překvapivě relativně exotickým nerostem, i přes jeho poměrně banální chemii - ZnCO3. Jeho příbramské vzorky u nás jistě patří ke špičce, ačkoliv ze světového... zahraničie (15.3.2012)

Ťažba zlata môže premiestniť prevádzku Slavia Tools
Detvianski odborári sa boja, že ťažba zlata v blízkosti strojárskych firiem môže ohroziť výrobu a zamestnanosť. Ťažiari z Emed Slovakia to vylúčili, ale pripustili, že so Slavia Tools rokujú aj o presune prevádzky... zaujímavosti (14.3.2012)

Bratislavské mineralogické dni 2012
Pozvánka... zbieranie minerálov (13.3.2012)

Turecké studne sú novou atrakciou Krupiny
V blízkosti centra Krupiny upravila tamojšia mládež Turecké studne. Ide o jedinečný skalný útvar na území mesta. Informačné centrum mladých získalo na projekt podporu 1600 eur z Nadácie Ekopolis... zaujímavosti (12.3.2012)

Krahule - Kremnické Bane (2. časť)
Plochý horský hrebeň medzi Krahuľami a Kremnickými Baňami je z veľkej časti odlesnený... zbieranie minerálov (10.3.2012)

Krahule - Kremnické Bane (1. časť)
Našu kremnickú výpravu končíme v Kremnických Baniach. Opúšťame Skalku a vraciame sa cestou do Kremnice, ešte pred ňou však odbočujeme doprava a kľukatou cestou, ktorá traverzom pretína horský svah prichádzame stúpaním na širokú planinu kde sa rozkladajú Krahule... zbieranie minerálov (9.3.2012)

Jedného z prvých významných archivárov si pripomenú sympóziom
Obyvatelia starého baníckeho mesta si tento rok pripomenú 110. výročie úmrtia slovenského historika, archivára a pedagóga Pavla Križku, ktorého život bol vo veľkej miere spätý... zaujímavosti (8.3.2012)

US - Zmrzlým rájem Aljašky kolem Měděné řeky. Po stopách zlatokopů
Vydat se po stopách zlatokopů vyžaduje i v dnešní době hodně odvahy. Odměnou jsou ale nezapomenutelné výhledy na fantastickou krajinu, která na začátku minulého století přitahovala muže celého světa hledající opravdové bohatství... zahraničie (7.3.2012)

Prečo je Kriváň krivý?
Tatry sú pásmové pohorie s jednotným hlavným hrebeňom, ktorý sa ťahá v rovnobežnom smere. Hrebeň je "bojiskom", územím, o ktoré "súperia" protiľahlé potoky. Zatláčaním rozvodia na stranu erózne slabšieho toku došlo k skľukateniu hlavného hrebeňa, ktorý akoby bol poskladaný z mnohých na seba nadväzujúcich esíčok... zaujímavosti (6.3.2012)

Skalka pri Kremnici (3. časť)
Dedinka Turček. Turčekovská dolina odvodňuje Kremnické vrchy smerom k Váhu... zbieranie minerálov (5.3.2012)

Skalka pri Kremnici (2. časť)
Začiatok cesty zo Skalky na sedlo Tunel. Veľký tufový balvan vľavo... zbieranie minerálov (4.3.2012)

Skalka pri Kremnici (1. časť)
Kremnickú skalku sme si nechali na záver našej stredoslovenskej akcie – navštívili sme ju cestou z Krupiny. Skalka je dobre dostupná po 9 kilometrov dlhej ceste z Kremnice. Výletu do hôr predchádzala prechádzka Kremnicou, ktorá nám zabrala prakticky celé dopoludnie. Ako obed si s dcérkou doprajeme len lekvárnik, kúpený v kremnickej samoobsluhe... zbieranie minerálov (3.3.2012)

V Argyle našli najväčší ružový diamant Austrálie
Objav 12,6-karátového diamantu sa podľa manažérky bane už nikdy nemusí zopakovať. Doteraz najväčší ružový diamant Austrálie našli v bani Argyle multinárodnej firmy Rio Tinto v štáte Západná Austrália. Práve z nej pochádza 90 percent svetovej produkcie vzácnych ružových diamantov... zaujímavosti (2.3.2012)

Slovenský opál - slovenská verzia
Kniha "Slovenský opál" slovenská verzia, taliansky autor gemológ L. Costantini. Krátka história objavu, analýza vzniku drahého opálu, ako aj rozbor farbohry drahého opálu a iné poznatky o slovenskom opále... zaujímavosti (1.3.2012)

CZ - Rejvíz
K turisticky nejzajímavějším místům zlatohorska patří Rejvíz (od roku 1964 pod správou Zlatých Hor). Tato nejvýše položená obec ve Slezsku (780 m n.m.) se rozkládá na náhorní planině s rozlehlými loukami, které jsou obklopené lesy. První zmínka o obci je z roku 1687 pod jménem Reihwiesen (řada luk). Nejznámější místo Rejvízu je Národní přírodní rezervace s Velkým mechovým jezírkem... zahraničie (29.2.2012)

The Story of European Precious Opal from Dubník
Popis: Vysokokvalitná plnofarebná reprezentačná publikácia dokumentujúca všetko podstatné týkajúce sa jediného drahoopálového ložiska v Európe v lokalite Dubník-Červenica... zaujímavosti (28.2.2012)

Malokarpatská banská cesta
Malokarpatská banská cesta - projekt... zaujímavosti (27.2.2012)

Stavebné pamiatky - Kremnica - barbakan (2. časť)
Pohľad od barbakanu na západ - opevnenie a bašta... história baníctva (26.2.2012)

Stavebné pamiatky - Kremnica - barbakan (1. časť)
Južný vstup do stredovekej Kremnice bol chránený dvojitou bránou - barbakanom. Opis si dovolím citovať zo stránok Slovenskej banskej cesty... história baníctva (25.2.2012)

Krupina - Štrampľoch (2. časť)
Fotografie... zbieranie minerálov (24.2.2012)

Krupina - Štrampľoch (1. časť)
Počas našej krupinskej dovolenky sme si spravili niekoľko malých vychádzok do okolia, miesta ako Bebrava, Vartovka a Kopanice sme predsa nemohli takmer po roku nechať len tak. Napriek, tomu, že do Krupiny chodíme už desaťročia, predsa sa tu nájdu miestam kde sme ešte nikdy neboli. Jedným z nich je aj Štrampľoch... zbieranie minerálov (23.2.2012)

CZ - Muzeum Vysočiny Jihlava - Geologie Českomoravské vrchoviny
Geologie Českomoravské vrchoviny. Expozice byla veřejnosti zpřístupněna v roce 2001. V úvodní části podává přehled regionálně-geologického členění území a přehledně je charakterizován geologický vývoj oblasti... zahraničie (22.2.2012)

Štítnik
Pri našich potulkách Slovenskom sme sa na chvíľu zastavili v Štítniku. Štítnik je malá obec neďaleko Rožňavy, cez ktorú preteká potok s rovnakým názvom. V písomnostiach si ju... história baníctva (21.2.2012)

Šutrácké blogování aneb kameny mluví...
Stránky byly založeny na počátku letošního roku a mám v úmyslu tyto aktivně spravovat... zaujímavosti (20.2.2012)

Kremnica Gold Mining prišla s ďalším zámerom ťažby
Rovnako ako v predchádzajúcom zámere, ktorý spoločnosť z posudzovania vplyvov na životné prostredie v januári stiahla, aj v tom aktuálnom sa hovorí o ťažbe 250 ton... zaujímavosti (19.2.2012)

Sitno v roku 2011 (5. časť)
Na záver dva panoramatické zábery zo Sitnianskych lúk... zbieranie minerálov (18.2.2012)

Sitno v roku 2011 (4. časť)
Na Sitnianskom hrade... zbieranie minerálov (17.2.2012)

Ako by mal vyzerať Solivar po oprave
Sklad soli v Prešove v mestskej časti Solivar je národnou kultúrnou pamiatkou a patrí pod Slovenské technické múzeum (STM) v Košiciach... zaujímavosti (16.2.2012)

CZ - Stříbrná Skalice a okolí
Okolí S.Skalice je z mineralogického hlediska zajímavé . Výměnou jsem získal několik vzorků , dovolím si Vás krátce seznámit s touto lokalitou , text bude doplněn o snímky vzorků z lokality... zahraničie (15.2.2012)

Sitno v roku 2011 (3. časť)
Pozostatky pôvodnej rozhľadne na Sitne - stoja len niekoľko metrov od tej dnešnej... zbieranie minerálov (14.2.2012)

Sitno v roku 2011 (2. časť)
Horské lesy na severných svahoch Sitna - smrek, jedľa, buk, javor na andezitoch... zbieranie minerálov (13.2.2012)

Sitno v roku 2011 (1. časť)
Ďalší výlet našej letnej štiavnickej expedície smeruje už tradične na Sitno. Tento kopec jednoducho nemôžeme vynechať. Vyvážame z Krupiny na Sv. Anton, tu odbočujeme doľava a asi 500 metrov pod dedinou vchádzame na cestu vedúcu a vrchol... zbieranie minerálov (12.2.2012)

Vody Vostoku na dosah
Již po skončení vrtných prací v závěru minulého antarktického léta se zrodila naděje, že se ruským výzkumníkům a technikům podaří v průběhu letošní sezony provrtat se 4kilometrovou vrstvou ledu až k hladině největšího subglaciálního jezera. Očekávání se prý stalo skutečností... zaujímavosti (11.2.2012)

Kremnica Gold Mining stiahla svoj projekt ťažby zlata a striebra
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici dostal list, v ktorom spoločnosť Kremnica Gold Mining vyjadrila svoj nesúhlas s rozsahom hodnotenia navrhovanej činnosti v rámci EIA. Spoločnosť Kremnica Gold Mining, s.r.o. stiahla svoj projekt dobývania kremnického zlata a striebra z posudzovania vplyvov... zaujímavosti (10.2.2012)

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, drahých kamenů a šperků 2012 - Oslavany
Pozvánka... zbieranie minerálov (9.2.2012)

CZ - Zlatohorské zlaté valouny
Nálezy zlatých valounů, zvláště větších, nebyly na Zlatohorsku zcela běžnou událostí. Přesto ale o nich máme zajímavé záznamy. Dosud nejúplnější přehled písemných zpráv o nalezených zlatých valounech zpracovali a uveřejnili Večeřová a Večeřa. Podařilo se jim nalézt zmínky a dílem i popis 17 kusů nalezených na Zlatohorsku v období mezi začátkem 16. a koncem 17. století... zahraničie (8.2.2012)

13. ročník medzinárodnej predajnej výstavy minerálov, šperkov a skamenelín - Prešov
13. ročník medzinárodnej predajnej výstavy minerálov, šperkov a skamenelín - Prešov... zbieranie minerálov (7.2.2012)

Európska odborná verejnosť a jej záujem o Španiu Dolinu
Georgius Agricola ("O vlastnostiach látok vystupujúcich zo zeme") - jeho informátorom bol J. Dernschwam, faktor fuggerovskej spoločnosti v Banskej Bystrici... história baníctva (6.2.2012)

Malú ľadovú dobu spustili sopky
V stredoveku sa zrazu začalo ochladzovať. Vedci tvrdia, že za to môžu vulkány. Ochladilo sa. Ľudia sa mohli prechádzať po zamrznutej anglickej Temži či po holandských kanáloch... zaujímavosti (5.2.2012)

Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - Thurzov dom (2. časť)
Stredoslovenské múzeum... história baníctva (4.2.2012)

Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - Thurzov dom (1. časť)
Ďalšou krásnou historickou budovou na bystrickom námestí je Thurzov dom. Keďže veľmi dobrý opis budovy sa nachádza na stránkach Stredoslovenského múzea, dovolím si citovať... história baníctva (3.2.2012)

Na mestských úradníkov dohliadajú anjeli strážni
Originály sôch z morového stĺpa v Kremnici zdobia tamojšiu radnicu. Na chodbách mestského úradu pri vstupoch do kancelárií nedávno osadili plastiky okrídlených anjelikov. Mestských úradníkov... zaujímavosti (2.2.2012)

Baníctvo v sakrálnych stavbách Spišskogemerského rudohoria
Brožúra obsahuje popis 42 kostolov a kaplniek v Spišskogemerskom rudohorí... zaujímavosti (1.2.2012)

CZ - Porta Bohemica
Porta Bohemica, tedy Brána Čech, se nazývá kaňonovité údolí Labe, kterým řeka vstupuje do Českého středohoří. Řeka Labe zde vytvořila velmi nevšední krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí do Českého středohoří. Nádherné panorama je možné vychutnat z řady míst. Na pravém břehu Labe to je vrch Varhošť s rozhlednou z roku 1973... zahraničie (31.1.2012)

Banská Štiavnica - hlavné rudné žily (3. časť)
Hydrotermálne rudné žily v oblasti B. Štiavnice sú súčasťou štiavnicko - hodrušského rudného obvodu so šírkou 10 km a dĺžkou asi 14 km. Celý rudný obvod sa rozdeľuje na štiavnický (východný) a hodrušsko - vyhniansky. Na rozhraní oboch obvodov sa vyčleňovalo tzv. hluché pásmo... pod drobnohľadom (30.1.2012)

Banská Štiavnica - hlavné rudné žily (2. časť)
Žila Špitaler. Je najväčšou štiavnickou žilou - je sledovateľná v dĺžke asi 8 km od Štiavnických Baní až po Teplú, resp. v dĺžke až 14 km od Dekýša po Teplú. Tvorí mohutné žilné pásmo s viacerými nadložnými a podložnými žilami šírky až cez 50 m... pod drobnohľadom (29.1.2012)

Banská Štiavnica - hlavné rudné žily (1. časť)
Žila Grunner. Najvýchodnejšia žila v štiavnickom rudnom obvode. Dosahuje dĺžku až 5 km a mocnosť 1,5 - 13m. Maximálnu mocnosť 20 - 25m dosahovala pri šachte František, kde bola aj najbohatšia... pod drobnohľadom (28.1.2012)

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (62. časť - Úradne oznámené obce s pamätnosťami)
Likavka. Kameňolom sa tu nachodí pod "Behárom", patrí Likavskému urbariátu. Lámalo sa tu vápenné skáľa ešte 1913 roku vo výške 4 metrov a v šírke 10 metrov a vozili ho do obce na 3 km. vzdialenej Likavky a spotrebovali na stavbu domov, ale prevažne do fundamentov. Vápenica sa nachodí na vrchu Mnícha, ale je nie v úžitku... knihy (27.1.2012)

Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - Klopačka
Je to dvojposchodová vežovitá renesančno-baroková stavba z roku 1681. Vo veži Klopačky je umiestnené zariadenie, ktoré klopaním oznamovalo baníkom čas fárania. Klopanie... história baníctva (26.1.2012)

Databáza zberateľov
Jozef Kráľ, Marianka, Družstevná ul. č. 4/375, 900 33, jozef.kral(zavinac)gmail.com, minerály a horniny Malých Karpát... databáza zberateľov (25.1.2012)

Pri obnove štiavnickej Kalvárie výrazne pomohli granty
Viac ako 200-tisíc eur sa vlani podarilo získať od domácich a zahraničných fondov, nadácií, tiež od štátu a firiem na obnovu štiavnickej Kalvárie. Práce na Kalvárii minulý rok aj vďaka dobrému počasiu výrazne pokročili... zaujímavosti (24.1.2012)

Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - Benického dom
Prechádzku po banskobystrickom námestí som začal pri kostole sv. Františka Xaverského, zastavil som sa pri Mariánskom stĺpe. Pokračujem ne druhú stranu námestia, kde ma už z diaľky zaujala krásna stavba – Benického dom... história baníctva (23.1.2012)

Databáza zberateľov
Martin Patúš, Banská Bystrica, NĽŠ 10, 974 05, martin_patus(zavinac)yahoo.co.uk... databáza zberateľov (22.1.2012)

CZ - Krupka - město, hory a cín
Výskyt cínu přivedl, pravděpodobně již v době bronzové, první pravěké osídlence. V době stěhování národů vystřídali Germány Slované. Těm se nepochybně, stejně jako jejich předchůdcům, zdál horský svah mohutný, obrovský, praslovansky řečeno krupý. Z toho s největší pravděpodobností vzniklo... zahraničie (21.1.2012)

Banská Štiavnica - Červená studňa - žila Terézia - Horná Roveň - Klinger (10. časť)
Zbierka typických štiavnických horníny s tenkými žilkami kremeňa a chalkopyritu... zbieranie minerálov (20.1.2012)

Banská Štiavnica - Červená studňa - žila Terézia - Horná Roveň - Klinger (9. časť)
Schádzame cestou z Hornej Rovne asi kilometer na zákrutu, kde vedie ponad jazero Klinger. Tu sa odpájame doľava a po úzkom chodníku, vedúcom pomedzi záhrady prechádzame ponad jazero. Výhľad je tu slabý, ovocné stromy, búdy a domčeky zacláňajú takmer všetko, len miestami cez drôtený plot vidieť na hladinu klingerského tajchu... zbieranie minerálov (19.1.2012)

Radost pro milovníky konspirací: měsíční hornina je i v Austrálii
Vědci objevili na Zemi i poslední domněle unikátní nerost, nalezený ve vzorcích přivezených z Měsíce posádkou Apolla. Dá se najít v australské poušti a nejspíše i na řadě dalších míst světa. Když se Apollo 11 vrátilo z výpravy na Měsíc, přivezlo s sebou mezi vzorky jenom tři měsíční "exoty". Pouhé tři nerosty... zaujímavosti (15.1.2012)

Ložiska nerostů (internetová učebnica)
Ačkoliv knih a vysokoškolských skript pro výuku ložiskové geologie je u nás k dispozici řada, jejich využívání ve výuce přináší některé problémy. Zejména jde o rychlé zastarávání údajů (výše těžby a stav jednotlivých ložisek se mění každý rok), obsahovou nevyváženost některých textů a také relativní nedostatek obrazových... pod drobnohľadom (17.1.2012)

Křepická zlatá horečka
Přestože následující příběh se neudál na Velký pátek, čtenáři neznalému reálií by mohl znít jako pohádka. Nicméně jde o skutečnost. Stalo se to v pátek 25. března roku 1927. Toho dne vodňanský listonoš Václav Prošek roznášel jako obvykle po okolí poštu a když kráčel po soukromé vozové cestě odbočující z hlavní silnice do Stožic ke kruhové cihelně Vojtěcha Mareše... pod drobnohľadom (16.1.2012)

V chránenej Štiavnici valcoval bager
Inšpektori našli porušenie zákonov. Porušenú statiku podľa nich napríklad určili až po zbúraní domu. Starý banícky dom v Banskej Štiavnici, ktorú chráni UNESCO ako svetové a kultúrne dedičstvo, prežil nájazdy Turkov aj socialistický ignorantský prístup. Opravu a rekonštrukciu pod dohľadom štátnych orgánov už teraz neprežil... zaujímavosti (15.1.2012)

CZ - Labský vodopád
Labský vodopád (německy Elbfall) je 35 metrů vysoký peřejnatý vodopád v Labské rokli, na nejhořejším toku Labe v Krkonoších. Padá do Labského dolu pod Labskou boudou, přibližně 1 km jihovýchodně od pramene Labe... zahraničie (14.1.2012)

Stavebné pamiatky - Kremnica - špitálsky kostol
Niekoľko fotografií špitálskeho kostola. Kostol je situovaný niekoľko sto metrov južne od barbakanu - mimo mestských hradieb... história baníctva (13.1.2012)

Minerály a história Banskej Štiavnice
Vitajte, na stránke - Minerály a história Banskej Štiavnice, na tejto stránke získate rôzne informácie o mineráloch a aj o tom ako ich zbierať. Po kliknutí na menu - Minerály Banskej Štiavnice... zaujímavosti (12.1.2012)

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (61. časť - Časový prehľad geologických útvarov Liptova)
Ešte roku 1920 na moje odporúčanie vydal bývalý župan liptovský a prítomne minister pre správu Slovenska dr. J. Kállay, v "Úradných Novinách" (ročník I. číslo 20-21.) ohlas na svoju župy, v ktorom prosí notárov, učiteľov a farárov, aby k "Úradným Novinám" pripojené tlačivo ("Dotazník o kameňolomoch, baniach, min. prameňoch a jaskyniach"), vyplnili a tak všetky kameňolomy, vápenice, tehliarne, bane na rúdu a minerálne pramene úradnou cestou pečlive mu oznámili... knihy (11.1.2012)

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (60. časť - Časový prehľad geologických útvarov Liptova)
V Liptovskej paňve a ju ohraničujúcom pohorí nachodíme už viedeňskými geológmi ustálené a pomenované rôzne geologické útvary, ktoré v chronologickorn umiestnení a zostavení asi tento obraz a prehľad vykazujú... knihy (10.1.2012)

Banská Štiavnica a okolie
Banská Štiavnica a okolie. Od Slovensko na historickych fotografiach (Albumy)... zaujímavosti (9.1.2012)

Banská Štiavnica - Červená studňa - žila Terézia - Horná Roveň - Klinger (8. časť)
Zabezpečená šachta pred Hornou Rovňou... zbieranie minerálov (8.1.2012)

Banská Štiavnica - Červená studňa - žila Terézia - Horná Roveň - Klinger (7. časť)
Vychádzame z lesného porastu, ktorým sme kráčali od jazierka pod Paradajzom a stojíma na veternom návrší s krásnym výhľadom a juh. Je to zároveň miesto, kde sa končia Štiavnické Bane – časť Horná Roveň. Výhľad do diaľky je aj v zlom počasí krásny – pred nami sa rozkladá masív Sitna s o niečo nižším Petrovým vrchom... zbieranie minerálov (7.1.2012)

CZ - Mužské kameny
Mužské kameny (polsky Czeskie Kamienie, německy Mannsteine) je hora v Krkonoších, ležící na česko-polské hranici asi 6 km severně od Špindlerova Mlýna a 7,5 km jihovýchodně od polského města Szklarska Poręba... zahraničie (6.1.2012)

Špania Dolina - flúdor
Flúdor. Zrúcaniny bývalej kováčne a stupy držia breh údolia pod námestím. Priestor sa dnes využíva na športové aktivity: tenis, volejbal, ohnisko. Kedysi sa tu poniže nachádzala aj sušňa na zelenú... história baníctva (5.1.2012)

Banská Štiavnica - Červená studňa - žila Terézia - Horná Roveň - Klinger (6. časť)
Pohľad spod Tanádu na štiavnickú kalváriu... zbieranie minerálov (4.1.2012)

Banská Štiavnica - Červená studňa - žila Terézia - Horná Roveň - Klinger (5. časť)
Stopy po povrchovej ťažbe... zbieranie minerálov (3.1.2012)

Banská Štiavnica - Červená studňa - žila Terézia - Horná Roveň - Klinger (4. časť)
Odchádzame z Ottergrundu a vchádzame do lesa. Výhľady zmizli – zato banícke pamiatky pribúdajú rýchlym tempom. Už po pár metroch vidíme pozostatky starých háld. Zároveň sa nám odkrýva pohľad na svahy Paradajzu so starými výsypkami... zbieranie minerálov (2.1.2012)

Do elektrárne spúšťa chlapov kolos s dreveným ozubením
Zamestnanci unikátnej vodnej elektrárne v Kremnici do práce fárajú takmer 250 metrov pod zem. Dopravuje ich tam viac ako 150-ročný ťažný stroj. Do vôbec prvej podzemnej elektrárne v Európe... zaujímavosti (1.1.2012)