Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stánku

História baníctva na Slovensku

Články k histórii baníctva na Slovensku. Prepni na:    zoznam podľa dátumu

abecedný zoznam článkov

140 rokov turistického značkovania na Slovensku - pamätná tabuľa na Sitne
450. výročie vydania Maximiliánovho banského poriadku
Banícky chodník Staré Hory - zastávka č. 1
Banícky chodník Staré Hory - zastávka č. 6
7 banskoštiavnických dominánt - Areál bývalej banskej a lesníckej akadémie
7 banskoštiavnických dominánt - Farský kostol a ruiny dominikánskeho kláštora

7 banskoštiavnických dominánt - Kalvária
7 banskoštiavnických dominánt - Komorský dvor (Kammerhof)
7 banskoštiavnických dominánt - Kostol sv. Kataríny

7 banskoštiavnických dominánt - Nový zámok

7 banskoštiavnických dominánt - Starý zámok

7 významných banskoštiavničanov - Anton Péch
7 významných banskoštiavničanov - Imrich Tóth
7 významných banskoštiavničanov - Ján Gottfried Hellenbach
7 významných banskoštiavničanov - Matej Kornel Hell
7 významných banskoštiavničanov - Rubigallus 
7 významných banskoštiavničanov - Samuel Mikovíny
100. výročie úmrtia  Dr. G. K. Zechentera – Laskomerského
120 rokov múzea v Kremnici

Ako to bolo - história či tragédia jednej busty
Antonín Frič
Alexander Žabka

Aurel Lehotský
Banícke a hámornícke mestečko Medzev
Banícke bratstvo Herrengrund
Banícke múzeum (BANM) Rožňava
Banícke náradie
Banícky domček v Kremnici - Angyalova ulica
Baníctvo a hutníctvo Hodrušskej doliny v dátach (1. časť - do roku 1600)
Baníctvo a hutníctvo Hodrušskej doliny v dátach (2. časť - po roku 1600)
Baníctvo na Slovensku v 13. storočí
Baníctvo na Slovensku v 14. storočí
Baníctvo na Slovensku v 15. storočí
Baníctvo v Banskej Štiavnici
Baníctvo v Dobšinej - história
Baníctvo v okolí BB pred, za, po Fuggerovcoch (1. časť)
Baníctvo v okolí BB pred, za, po Fuggerovcoch (2. časť
Baníctvo v Rožňave (1. časť)
Baníctvo v Rožňave (2. časť)
Baníctvo v Spišskej Novej Vsi
Baníctvo v Zlatej Idke
Banská Belá
Banská Belá
Banská Belá - symboly obce
Banská Bystrica - história baníctva v regióne - 1. časť
Banská Bystrica - história baníctva v regióne - 2. časť
Banská Bystrica - história baníctva v regióne - 3. časť
Banská Bystrica, Špania Dolina - od začiatku baníčenia po 18.storočie, história v skratke
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica - história
Banská Štiavnica - história
Banská Štiavnica - osobnosti
Banská Štiavnica - podrobne (1. časť)
Banská Štiavnica - podrobne (2. časť)
Banská Štiavnica - podrobne (3. časť)
Banská Štiavnica - podrobne (4. časť)
Banská Štiavnica pred prvou svetovou vojnou (fotografie)
Banská Štiavnica - radnica
Banská Štiavnica - zaujímavý článok o plánovanom rozvoji mesta v z časopisu Línia z roku 1982
Banská Štiavnica v roku 1974 - mapa
Banská Štiavnica z podhľadu
Banská železnica Pernek
Banské diela v Španej doline
Banské stavby - história spoločnosti
Banské technické pamiatky - Kremnica
Banské vozíky
Banský náučný chodník - Staré Hory
Banský prekop Špania Dolina – Piesky - vstup
Banskoštiavnická kalvária - história
Banskoštiavnické divy
Banskoštiavnický betlehem v Banskej Štiavnici
Banský náučný chodník - Nová Baňa
Banský skanzen a Štôlňa Jozef
Banský Studenec
Bátovce
Belházyovský dom v Banskej Štiavnici
Bez dřevěného uhlí to nešlo. Jaký vlastně byl klíčový průmysl minulosti
Brezno - história baníctva (1.časť)
Brezno - história baníctva (2.časť)
Brezno - história baníctva (3.časť)
Brhlovce
Budova banskej komory v Hodruši (Leuthaus, Evanjelická škola)

Bully
Cinobaňa
Cinobaňa

Čučma

Davyho kahan
Dejiny baníctva a hutníctva (History of mining and metallurgy)
Dejiny opálových baní v Dubníku - 1.časť (do r.1800)
Dejiny opálových baní v Dubníku - 2.časť (r. 1800 - 1918)
Dejiny opálových baní v Dubníku - 3.časť (r.1918-1922)
Dejiny opálových baní v Dubníku - 4.časť (po r. 1922)
Demänová (úryvok z knihy Malebná cesta dolu Váhom) - 1. časť
Demänová (úryvok z knihy Malebná cesta dolu Váhom) - 2. časť
Dionýz Štúr (1827 - 1893)
Dobšiná
Dokumentárny film: Železník: Miesto s baníckou históriou, kde zastal čas
Kremnica - Dolná brána s barbakanom
Dolná Lehota - Vajsková
Drahokam v hlušine (Dubnícke opály)
Dolný Šturec - tabuľa
Dom č. 8 na Trojičnom námestí v Bankej Štiavnici - reštaurácia Gallery
Drábsko
Drnava
Dubnícke bane
Dubník - historické mapy opálových baní - mapa 1, mapa 2
Dúbrava - história
Důlní vozík

Ďubirózňa a šľochajter aľebo Nárečia pukanskuo a potreba zachovať ho a tešiť sa z neho

EDUARD BROWN - Návšteva stredoslovenských banských miest anglickým lekárom v roku 1671
Evanjelický kostol v Banskej Štiavnici
Európska odborná verejnosť a jej záujem o Španiu Dolinu
Expozícia pukanskej histórie

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici (1. časť)
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici (2. časť)
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici (3. časť)
Fokoš
František Pošepný
Franz Ritter von Hauer

Gelnica
Gelnica - história
Gelnica - kamenný most
Gelnica - z histórie baníckeho mestečka
George Bretz
Georges Cuvier
Georgii Agricolae - De re metallica libri XII (Jiřího Agricoly dvanáct knih o hornictví a hutnictví)
Gideon Mantell - the first dinosaur hunter
Giovanni Antonio Scopoli
Glanzenberg
Glanzenberg
Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský

Handlová - história ťažby
Handlová - prečo máme LAMIKU ako pamätihodnosť?
Hámorský náučný chodník
Henclová
Hiadeľ
Himmelreich
Historická bridicová tabuľka
Historický erb Banskej Štiavnice
História a historické fotografie Handlovej
História Kremnice
História: Kam zmizla osada Piesky?
Historický vývoj mineralógie - doba vzniku mineralógie
Historický vývoj mineralógie - vývoj v novoveku 1
Historický vývoj mineralógie - vývoj v novoveku 2
Historický vývoj mineralógie - vývoj v novoveku 3
Historický vývoj mineralógie - vývoj v novoveku 4
Historický vývoj mineralógie - vývoj v novoveku 5
Historický vývoj mineralógie - vývoj v novoveku 6
História a súčasný stav ložiska auripigmentu a realgáru pri Tajove (Kremnické vrchy)
História baníctva v Kremnici
História baníctva v Ľubietovej a okolí
História baníctva v Pezinku a okolí
História baníctva v Smolníku
História baníctva v Španej Doline
História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - od 8. do 13. storočia
História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - 14. storočie
História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - 15. storočie
História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - 16. storočie (prvá polovica)
História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - 16. storočie (druhá polovica)
História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - 17. storočie (prvá polovica)
História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - 17. storočie (druhá polovica)
História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - 18. storočie (prvá polovica)
História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - 18. storočie (druhá polovica)
História slovenského baníctva v letopočtoch - 19. storočie (prvá polovica)
História slovenského baníctva v letopočtoch - 19. storočie (druhá polovica)
História slovenského baníctva v letopočtoch - 20. storočie (1900-1925)
História slovenského baníctva v letopočtoch - 20. storočie (1921-1940)
História slovenského baníctva v letopočtoch - 20. storočie (1941-1950)
História slovenského baníctva v letopočtoch - 20. storočie (1951-1960)
História ťažby zlata na Hornej Nitre (1. časť)
História ťažby zlata na Hornej Nitre (2. časť)
História železorudných baní v Železníku (1. časť)
História železorudných baní v Železníku (2. časť)
História železorudných baní v Železníku (3. časť)
História železorudných baní v Železníku (4. časť)
História železorudných baní v Železníku (5. časť)
História železorudných baní v Železníku (6. časť)
História železorudných baní v Železníku (7. časť)
História železorudných baní v Železníku (8. časť)
História železorudných baní v Železníku (9. časť)
História železorudných baní v Železníku (10. časť)
Historický špaňodolinský banský vodovod
Hnilčík (1. časť)
Hnilčík (2. časť)
Hnúšťa - história
Hnúšťa - z dejín mesta
Hnúšťa – mesto s bohatou minulosťou baníctva a históriou železiarskou II.
Hodruša - Hámre
Hodruša - Hámre (1. časť)
Hodruša - Hámre (2. časť)
Hodruša - Hámre (3. časť)
Hodruša - Hámre (Štiavnické vrchy) - história baníckej obce
Hodruša - osobnosti banskej vedy a techniky (1. časť)
Hodruša - osobnosti banskej vedy a techniky (2. časť)
Hodruša - publikácie
Hrončiansky železiarsky komplex - 1. časť
Hrončiansky železiarsky komplex - 2. časť
Hrončiansky železiarsky komplex - 3. časť
Hrončiansky železiarsky komplex - 4. časť
Hronec (Tri vody, Slovenské rudohorie) - história železiarstva
Hronec - história železiarstva
Hronský Beňadik - Slovenská brána
Hrozná noc pukanská
Huta v doline Bystrô - Veľká Fatra (1. časť)
Huta v doline Bystrô - Veľká Fatra (2. časť)
Huty
Hybe
Hybe - stredoveké liptovské banské mesto

Charles Lyell
Charles Lyell - zakladateľ modernej geológie
Chceli iba spravodlivú odmenu. Čakalo ich popravisko
Chemické vzdelávanie na baníckej akadémii v Banskej Štiavnici (1. časť)
Chemické vzdelávanie na baníckej akadémii v Banskej Štiavnici (2. časť)
Chyžné

Ignác Anton Born
Ius regale montanorum

Jan Svatopluk Presl
Jarabá (Nízke Tatry)
Jasenie
Ján Volko - Starohorský (1. časť)
Ján Volko - Starohorský (2. časť)
Jelenec, Prašnica, Valentová a Rybô
Jelšava (1.časť)
Jelšava (2.časť)
Jelšava (Slovenské rudohorie)
Jezuiti v Banskej Štiavnici (1. časť)
Jezuiti v Banskej Štiavnici (2. časť)
Johannesberg a kostol sv. Jána Krstiteľa
Jozef Horák
Jozef Karol Hell
Jozef Karol Hell (1. časť)
Jozef Karol Hell (2. časť)
Jozef Karol Hell (3. časť)
Jozef Karol Hell (4. časť)
Jozef Karol Hell (5. časť)
Jozef Karol Hell (6. časť)
Jozef Miloslav Hurban - Korytnické poháriky (úryvok)

Kammerhof
Kaplnka v Richtárovej
Karsten Ivan - Mining & Metalurgical artefacts
Kdo byl vlastně ten Barrande
Když si Velký Permon začne vybírat krutou daň
Klinec z banského dreva nájdený na halde Richtárová
Klinger (1. časť)
Klinger (2. časť)
Klinger alebo Klingerštolniansky tajch
Klopačka
Klopačka v Banskej Štiavnici
Kokava
Kopanice
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Gelnica)
Kostol sv. Alžbety v Banskej Štiavnici (1. časť)
Kostol sv. Alžbety v Banskej Štiavnici (2. časť)
Kostol svätej Kataríny v Banskej Štiavnici
Kostol svätej Kataríny v Banskej Štiavnici - pohľad do vnútra
Kostol svätého Mikuláša na Sliači (1. časť)
Kostol svätého Mikuláša na Sliači (2. časť)
Kostol svätého Mikuláša na Sliači (3. časť)
Kostol svätého Mikuláša na Sliači (4. časť)
Kostol sv. Márie Magdalény - Ľubietová
Krahule pri Kremnici
Kremnica - história banského mesta od 14.storočia po súčasnosť
Kremnica - mapa starého mesta
Kremnica pred prvou svetovou vojnou I. (fotografie)
Kremnica pred prvou svetovou vojnou II. (fotografie)
Kremnica - zakladacia listina mesta
Kremnica kedysi a dnes na fotografiách
Kremnická Andrej štôlňa a jej význam
Kremnická kalvária
Kremnický letný večer
KSČ v Banskej Štiavnici - pamätná tabuľa
Tip na výlet – kremnická kalvária, minulosť a prítomnosť
Kremnická mincovňa
Krompachy
Kríž nad Donovalmi - 2018
Krupina - hradby
Krupina - Vartovka
Kryté schody v Španiej Doline
Kunešov
Kúpele Vyhne
Kúpeľné miesta v Štiavnických vrchoch (1. časť)
Kúpeľné miesta v Štiavnických vrchoch (2. časť)

Ladce - história ťažby vápenca
Lavondorium v Španej Doline
Lesy pri Španej Doline
Liptovský Hrádok
Lovinobaňa
Lovinobaňa
Ludovika shaft in Spania Dolina - a look back
Ľubietová
Ľubietová - história v rýchlosti
Ľubietová - symboly obce
Magurka - Bašovňa
Magurka - banícke domčeky a kostolík
Magurka - banský vozík z II. polovice 19. storočia
Magurka - Viedenka

Magurka (Nízke Tatry) - história baníckej obce v skratke
Malachov - dejiny baníctva (1. časť)
Malachov - dejiny baníctva (2. časť)
Marianka (Malé Karpaty) - pútnické miesto s baníckou tradíciou (aktualizované 2011)
Marianka (Malé Karpaty) - pútnické miesto s baníckou tradíciou
Marianka. Ťažba a spracovanie fylitu (lomového kameňa)
Málinec
Medené hámre pri Borinke
Menej známe tajchy Hodrušskej doliny: Býčí alebo Stier tajch v Pivnej doline (1. časť)
Menej známe tajchy Hodrušskej doliny: Býčí alebo Stier tajch v Pivnej doline (2. časť)
Menej známe tajchy Hodrušskej doliny: Kohútovské tajchy (1. časť)
Menej známe tajchy Hodrušskej doliny: Kohútovské tajchy (2. časť)
Menej známe tajchy Hodrušskej doliny: Tajch v Hölle
Mestský hrad v Kremnici
Mestský hrad v Kremnici (1. časť)
Mestský hrad v Kremnici (2. časť)
Měděný hamr v Banské Bystrici
Milan Rybársky - Kremnica
Mincovňa Kremnica
Mincovňa Kremnica
Minerály Starých Hôr a Richtárovej
Mlynky: Banské pamiatky
Mníšek nad Hnilcom (1. časť)
Mníšek nad Hnilcom (2. časť)
Morový stĺp svätej trojice v Kremnici
Moštenica
Moštenica - história
Multimediálny sprievodca banským turizmom
1808 - Muránska únia - prvá účastinná spoločnosť podnikajúca v železiarstve
Múzeum medi v Španej Doline
Mýto pod Ďumbierom

Na kremnickom námestí (1. časť)
Na kremnickom námestí (2. časť)
Najstaršia vysoká pec
Najstaršie bane - Haliar
Navštívte "Štiavnickú knižnicu" v Miškovci
Nálepkovo
Návrh koncepcie ukončenia útlmového programu v odvetví rudného baníctva
Náučný chodník: Po stopách starého rudného baníctva
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Autobusová zastávka pod Trojičným námestím
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Banícky domček pri ceste na Červenú studňu
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Berggericht
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Budova Pacherštôlne
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Budova ZUŠ
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Dom Maríny
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Evanjelický kostol
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Galéria Jozefa Kollára
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Hotel Bristol
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Kammerhof
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Kostol svätej Kataríny
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Mestský dom (radnica)
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Rodný dom Deža Hoffmanna
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Rubigallov dom
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Socha Andreja Kmeťa
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Socha štiavnického Nácka
Nedeľné ráno v Banskej Štiavnici - Trotuár
Nič nemôže byť také malebné...
Nitrianske Pravno
Nitrianske Rudno
Nižná Slaná - história
Nová Baňa
Nová Baňa
Nová Baňa - história mesta v skratke
Nová Baňa - stručná história, znak mesta, pamiatky (1.časť)
Nová Baňa - v susedstve Turkov (2. časť
Nová Baňa - v susedstve Turkov (3. časť)

O baňach na territoriumu kompossesoratu familie Szentivanich I.
O baňach na territoriumu kompossesoratu familie Szentivanich II.
O meste Gelnica
O uhliarstve v oblasti Banskej Bystrice
Občianske združenie "HALIAR" - Múzeum
Ochtiná
Opustené hodrušské bane zachytili fotografi

Pacherštôlňa
Pamätné tabule v Banskej Štiavnici - Ľudovít Cseh
Pamätné tabule v Banskej Štiavnici - Krištof Traugott Delius
Pamätné tabule v Banskej Štiavnici - Ján Pettko
Pamätné tabule v Banskej Štiavnici - Dionýz Štúr
Pamiatky zapísané do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO
Partizánska Ľupča
Partizánska Ľupča - krátke zastavenie
Pálenie vápna na Skýcove
Pernek
Podbiel - oravská obec s hutníckou tradíciou
Piargska brána v Banskej Štiavnici
Pohľadnica - Kremnica (2004)
Polianka (1. časť)
Polianka (2. časť)
Polianka (3. časť)
Polianka (4. časť)
Polianka - jar 2018 (1. časť)
Polianka - jar 2018 (2. časť)
Poniky (1. časť)
Poniky (2. časť)
Poproč - história
Poráč
Poriadok pre bane a hámre z roku 1683 v Dobšinej
Potkanová
Povesť o vzniku mesta Rožňava
Povrazník
Prečo kostol na Španej Doline menil majiteľa? (1. časť)
Prečo kostol na Španej Doline menil majiteľa? (2. časť)
Priemyselná železnica Pernek - Bane
Prínos banskobystrického medeného hámra pre rozvoj európskeho mincovníctva v 18. a 19. storočí
Projekt Kremnica vo fantázii detí - Súsošie Svätej trojice
Prosiecka dolina - cesta, povodeň 1813
Před 40 lety zahynulo 31 horníků. Těla se vypařila, vzpomíná záchranář
Pukanec v roku 1869
Pukanec - časy banskej slávy
Pukanec - chronologický prehľad histórie banského mesta
Pukanec - remeslá
Pukanec - video (1. časť)
Pukanec - video (2. časť)
Pukanská keramika
Pukanské múzeum otvorené
Pukanské Majere

Ratková
Ratková
Rejdová
Rekonštrukcia Horného kostola na banskoštiavnickej Kalvárii (1. časť)
Rekonštrukcia Horného kostola na banskoštiavnickej Kalvárii (2. časť)
Rekonštrukcia Horného kostola na banskoštiavnickej Kalvárii (3. časť)
Remetské Hámre
René Just Haüy
Revúca
Richňavské vodné nádrže - tabuľa
Jelenec, Prašnica, Valentová a Rybô
Richtárová (1. časť)
Richtárová (2. časť)
Ročná banská značka roku 1510 v bani Všetkých svatých, Hodruši - Hámroch
Rožňava - prierez 700 rokmi dejín mesta
Rudná
Rudné baníctvo na Slovensku v rokoch 1918 - 1938 (mapa)
Rudňany - história
Rudňany - história obce
Rudňany - história ťažby, opis ložiska

Samuel Bothár
Samuel Mikovíny
Samuel Mikovíny - pamätná strieborná minca
Samuel Mikovíny – prvý slovenský inžinier (1. časť)
Samuel Mikovíny – prvý slovenský inžinier (2. časť) Samuel Mikovíny - život a dielo staviteľa banskoštiavnických "tajchov"
Sitniansky hrad (1. časť)
Sitniansky hrad (2. časť)
Sitniansky hrad (3. časť)
Sitniansky hrad 2018 (1. časť)
Sitniansky hrad 2018 (2. časť)
Sitno - pamätné tabule (1. časť)
Sitno - pamätné tabule (2. časť)
Sitno - pamätné tabule (3. časť)
Sitno - rozhľadňa
Slovenská důlní technika 18. století
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Akosť a dobývateľnost komplexných rúd v Banskej Štiavnici, Hodruši a Kremnici
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Antimónové banské a hutné závody, úč.- spol.
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Banská a hutná spoločnosť
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Banská spoločnosť pre ťažbu ortuti, úč. spol.
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Banské a hutné závody a chemická továreň, úč. spol.
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Brzdenie ťažby komplexných rúd s obsahom drahých a farebných kovov
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Coburgove závody
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Cuproferrum, banská účastinná spoločnosť
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Dopravné výlohy
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Dosah akostných pomerov v slovenskom rudnom baníctve
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Drevársky a banský priemysel, úč. spol.
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Gelnická ortuťová spoločnosť
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Koncetrácia slovenského hutníctva
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Konjunkturálny rozmach slovenského rudného baníctva v rokoch 1936 a 1937 - 1. časť
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Konjunkturálny rozmach slovenského rudného baníctva v rokoch 1936 a 1937 - 2. časť
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Krátke trvanie konjunkturálneho rozmachu (1. časť)
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Krátke trvanie konjunkturálneho rozmachu (2. časť)
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Krompašské závody na meď, úč. spoločnosť
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Kvalita medených rúd a jej vplyvy na ťažbu
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Kvalita slovenských železných rúd
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Miesto slovenského rudného banictva v slovenskom a československom hospodárstve
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Montania, banská a hutnícka úč. spol.
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Organizačná štruktúra slovenského rudného podnikania (1. časť)
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Organizačná štruktúra slovenského rudného podnikania (2. časť)
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Ostatné podniky v rudnom baníctve na Slovensku
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Podiel robotníckych miezd na cenách rúd
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Pohornádska železiarska účastinná spoločnosť
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Pomery pri ťažbe železného kýzu
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Predvojnové korene krízy ťažby ostatných rúd na Slovensku
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Prerušený nástup konjunkturálneho rozvoja slovenského rudného baníctva v rokoch 1936 - 1938
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Problémy spojené s kvalitou ostatných slovenských rúd
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Pyrit, sírokýzové, železo a medenorudné bane, uč. spol.
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Reštrinkcia banskoštiavnických a hodrušských baní
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Rimamuránsko - Šalgótarjánska železiarska účastinná spoločnosť
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Snahy o paralyzovanie škodlivých účinkov menej kvalitných železných rúd 1. časť
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Snahy o paralyzovanie škodlivých účinkov menej kvalitných železných rúd 2. časť
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Spätosť rudného baníctva so slovenským kovohutníctvom
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Spätosť slovenského železorudného dolovania s vývinom veľkých železiarní
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Spätosť ťažby ortuťonosnej rudy s medzinárodnými trhovými pomermi
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Štátne banské a hutnícke závody
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Úpadok baní v Banskej Štiavnici, Kremnici a Zlatej Idke
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Úsilie o zhospodárnenie úpravy a zhutnenie kremnických a banskoštiavnických rúd (1. časť)
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Úsilie o zhospodárnenie úpravy a zhutnenie kremnických a banskoštiavnických rúd (2. časť)
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Vítkovické banské a hutné ťažiarstvo
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Vplyv vlastníckych a trhových pomerov na medenorudné dolovanie - 1.časť
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Vplyv vlastníckych a trhových pomerov na medenorudné dolovanie - 2.časť
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Vysoké ceny trhavín
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Vytýčenie hraníc ČSR vzhľadom na slovenské rudné baníctvo
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Závislosti slovenskej produkcie antimónu
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Závislosť ťažby mangánovej rudy od prosperity oceliarní
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Zdokonalenie zhutňovania antimónovej rudy na Slovensku
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Zdraženie slovenských rúd zdokonaľovaním ťažby a úpravy
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Zdraženie slovenských železných rúd úpravou a pražením
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Zhrnutie niektorých najdôležitejších závislosti slovenského rudného baníctva do roku 1935
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Zníženie odbytu slovenských rúd po roku 1918
Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Zvyšovanie výkonnosti pri ťažbe železných rúd
Slovenskí banskí odborníci (1. časť)
Slovenskí banskí odborníci (2. časť)
Slovenskí mineralógovia
Slovinky
Slovinky - banícke pamiatky
Smolník - dejiny
Smolník - baníctvo
Smolník - baníctvo a mincovníctvo
Smrdáky
Solivar - komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli
Solivary (1. časť)
Solivary (2. časť)
Spišské Vlachy
Stará dobrá Kremnica - video
Staré Hory
Staré Hory
Staré Hory - bane a huty
Staré Hory - historické fotografie
Staré Hory - kostol Navštívenia Panny Márie
Staré Hory - šachta Terézia
Starohorka - výstavka baníckych nástrojov (1. časť)
Starohorka - výstavka baníckych nástrojov (2. časť)
Starohorská čipka
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - barbakan (1. časť)
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - barbakan (2. časť)
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - Benického dom
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - kostol Nanebevzatia Panny Márie (1. časť)
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - kostol Nanebevzatia Panny Márie (2. časť)
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - kostol sv. Františka Xaverského
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - kostol Sv. Kríža (1. časť)
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - kostol Sv. Kríža (2. časť)
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - Matejov dom (1. časť)
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - Matejov dom (2. časť)
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - kostol sv. Alžbety (1. časť)
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - kostol sv. Alžbety (2. časť)
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - opevnenia a bašty mestského hradu
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - stará radnica
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - Thurzov dom (1. časť)
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - Thurzov dom (2. časť) Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - dominikánsky (farský, nemecký) kostol
Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - Klopačka
Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - Klopačka
Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - kostol sv. Kataríny (slovenský kostol)
Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - mariánsky morový stĺp
Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - morový stĺp
Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - Nový zámok
Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - panoráma mesta
Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - Piargska brána
Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - radnica
Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - Starý zámok
Stavebné pamiatky - Hodruša - Hámre
Stavebné pamiatky - Kremnica (1. časť)
Stavebné pamiatky - Kremnica (2. časť)
Stavebné pamiatky - Kremnica (3. časť)
Stavebné pamiatky - Kremnica - barbakan (1. časť)
Stavebné pamiatky - Kremnica - barbakan (2. časť)
Stavebné pamiatky - Kremnica - námestie (1. časť)
Stavebné pamiatky - Kremnica - námestie (2. časť)
Stavebné pamiatky - Kremnica - špitálsky kostol
Stavebné pamiatky - Magurka - kostolík
Stavebné pamiatky - Nová Baňa
Stavebné pamiatky - Partizánska (Nemecká) Ľupča
Stavebné pamiatky - Pukanec (1. časť)
Stavebné pamiatky - Pukanec (2. časť)
Stavebné pamiatky - Partizánska (Nemecká) Ľupča - kostol sedembolestnej Panny Márie
Stavebné pamiatky - Rožňava (1. časť)
Stavebné pamiatky - Rožňava (2 .časť)
Stavebné pamiatky - Rožňava (3 .časť)
Stavebné pamiatky - Rožňava (4. časť)
Stavebné pamiatky - Spišská Nová Ves
Stavebné pamiatky - Spišské Vlachy
Storočnica tabakovej fabriky
Stříbrná Banská Štiavnica
Svatá Barbora
Sv. Katarína - patrónka mesta Kremnica
Svätotrojičný stĺp v Krupine (1. časť)
Svätotrojičný stĺp v Krupine (2. časť)
Symboly mesta Kremnica

Synagóga v Banskej Štiavnici
Šášovský hrad
Špania Dolina
Špania Dolina 2018 - Cestou na Šachtičku (1. časť)
Špania Dolina 2018 - Cestou na Šachtičku (2. časť)
Špania Dolina 2018 - Denná - Cisárska štôlňa (1. časť)
Špania Dolina 2018 - Denná - Cisárska štôlňa (2. časť)
Špania Dolina 2018 - Halda šachty Maximilián (1. časť)
Špania Dolina 2018 - Halda šachty Maximilián (2. časť)
Špania Dolina 2018 - Šachta Ferdinand
Špania Dolina 2018 - Špaňodolinské námestie
Špania Dolina 2018 - Zostup z haldy Maximilián do Španej Doliny
Špania Dolina - bašta
Špania Dolina dýcha dávnou históriou
Špania Dolina - flúdor
Špania Dolina - historické fotografie
Špania Dolina - kaplnka Božieho hrobu
Špania Dolina - klopačka
Špania Dolina - mapa
Špania Dolina - ľudové domy Špania Dolina - novodobá história baníctva
Špania Dolina - parčík Špania Dolina - štôlne, šachty
Špaňodolinský banský vodovod
Špaňodolinský vodovod - medzi Jelenskou skalou a Krčahmi (1. časť)
Špaňodolinský vodovod - medzi Jelenskou skalou a Krčahmi (2. časť)
Špaňodolinský vodovod - medzi Jelenskou skalou a Krčahmi (3. časť)
Špaňodolinský vodovod - medzi Jelenskou skalou a Krčahmi (4. časť)
Špaňodolinský banský vodovod - tabuľa v sedle Dolný Šturec
Štamposký jarok - zabudnuté technické dielo
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Štefultov
Štiavnica - miesta a pamiatky
Štiavnická Kalvária - Horný kostol - rekonštrukcia
Štiavnická Kalvária - chodníky
Štiavnická Kalvária - kaplnky
Štiavnická Kalvária - pohľady z diaľky
Štiavnická Kalvária - Stredný a Dolný kostol

Štiavnické Bane, ako múzeum technických pamiatok
Štiavnické Bane - história Štiavnické dominanty - pohľad spod Paradajzu

Štítnik
Štítnik
Štítnik - baníctvo a železiarstvo
Štítnik - história
Štós
Štôlňa Dionýz v Drnave
Štôlňa Glanzenberg v Banskej Štiavnici
Švábovce

Tabaková fabrika v Banskej Štiavnici
Tajch v Španej Doline
Tajov
Tanád - stopy po baníčení (1. časť)
Tanád - stopy po baníčení (2. časť)
Tanád - stopy po baníčení (3. časť)
Tanád - stopy po baníčení (4. časť)
Tanád - stopy po baníčení (5. časť)
Technické pamiatky Kremnice
Technika českých a slovenských baní v priebehu dejín - České a slovenské hornictví za průmyslové revoluce
Technika českých a slovenských baní v priebehu dejín - Důlní činnost na úsvitu dějin
Technika českých a slovenských baní v priebehu dejín - Mechanizace důlních prací a počátky vědeckotechnické revoluce 20. století
Technika českých a slovenských baní v priebehu dejín - Parní stroj v hornictví 19. století
Technika českých a slovenských baní v priebehu dejín - Počátek strojního věku v 16. století
Technika českých a slovenských baní v priebehu dejín - Počátky hlubinné těžby ve 13. a 14. století
Technika českých a slovenských baní v priebehu dejín - Povaha českých a slovenských ložísk
Technika českých a slovenských baní v priebehu dejín - Rozvoj středověkého dolování v 15. století
Technika českých a slovenských baní v priebehu dejín - Slovenská důlní technika 18. století
Technika českých a slovenských baní v priebehu dejín - Technické změny v našem hornictví koncem 19. a počátkem 20. století
Technika českých a slovenských baní v priebehu dejín - Těžba rud užitkových kovů a nerostů v 16. a 17. století
Terézia šachta - Richtárová
Těžba uranu v ČSSR
Tip na výlet – kremnická kalvária, minulosť a prítomnosť
Tisovec
Topografické zameranie - mapy dolnouhorských banských miest (Mikovíny)
Tri vody - vysoká pec
Turecká (1. časť)
Turecká (2. časť)
Turecká - dávna minulosť obce
Tureckú kedysi obývali uhliari, ktorí pálili drevené uhlie pre bane
Turzovsko - Fuggerovská banská spoločnosť

Uhliská

Uranové lágry zarostly býlím, z paměti lidí ale nezmizely
Vaľkovňa
Večer na kremnickom mestskom hrade - Banícka bašta
Večer na kremnickom mestskom hrade - karner
Večer na kremnickom mestskom hrade - kostol svätej Kataríny
Večer na kremnickom mestskom hrade - liatinové kríže
Večer na kremnickom mestskom hrade - Malá veža
Večer na kremnickom mestskom hrade - informačné tabule
Večer na kremnickom mestskom hrade - pohľad z hradu na východ a juh
Večer na kremnickom mestskom hrade - severná veža s bránou
Večer na kremnickom mestskom hrade - Schodisko k mestskému hradu
Večer na kremnickom mestskom hrade - výhľady do okolia
Večer v kremnických uličkách (1. časť)
Večer v kremnických uličkách (2. časť)
Večer v kremnických uličkách (3. časť)
Vinohradníctvo v Pukanci - história a súčasnosť
Virtuálna prehliadka - mestský hrad v Kremnici
Všetky cesty vedú do Štiavnice
Vyhne (Štiavnické vrchy) - história baníckej obce v skratke
Vyšná Boca
Vytĺkaná meď v slovenskom praveku
Výnos Márie Terézie z roku 1749
Výroba drevného uhlia
Vyšná Boca
Vývoj banského školstva v Banskej Štiavnici do roku 1922
Vývoj banského školstva v Banskej Štiavnici od roku 1922 do roku 1951
Významní kultúrni a umeleckí dejatelia, ktorí pôsobili v Banskej Hodruši
Významní profesori Banskej akadémie (1. časť)
Významní profesori Banskej akadémie (2. časť)

William Hyde Wollaston

Z bohatej činnosti Združenia Kalvária v Kremnici
Z dějin dolování uhlí na Kladensku (CZ)
Z kremnického hradu uličkou na námestie (1. časť)
Z kremnického hradu uličkou na námestie (2. časť)
Záchrana Ludoviky (1. časť)
Záchrana Ludoviky (2. časť)
Zabudnutý Gemer: Jelšava – Železník – Tisovec
Zázračný modrý plamínek – naděje horníků
Zberateľská minca s motívom J. K. Hella v predaji v Informačnom centre
Zborník Montánna história, roč. 2, 2009
Zemplínske Hámre
Zlatá Baňa
Zlatá Idka
Zlaté
Zlatníky
Zlatá Idka
Zlato a Magurka
Zlato a Magurka
Známi Štiavničania
Zomrel Marian Pavúk, amatérsky historik, ktorý napísal viacero kníh
Zosuv pôdy pri Ľubietovej – odpis z kroniky obce rok 1977

Žakarovce
Žakýlsky hrad
Železná minulosť Hodruše - Hámrov (1. časť)
Železná minulosť Hodruše - Hámrov (2. časť)
Žibritov
Žila Terézia - Červená studňa (1. časť)
Žila Terézia - Červená studňa (2. časť)
Žila Terézia - lesy a lesníctvo (1. časť)
Žila Terézia - lesy a lesníctvo (2. časť)
Žila Terézia - Ottergrundský tajch (1. časť)
Žila Terézia - Ottergrundský tajch (2. časť)
Žila Terézia - Ottergrundský tajch (3. časť)
Žila Terézia - stopy po ťažbe pod Rosniarkami (1. časť)
Žila Terézia - stopy po ťažbe pod Rosniarkami (2. časť)
Žila Terézia - stopy povrchovej ťažby (1. časť)
Žila Terézia - stopy povrchovej ťažby (2. časť) Žila Terézia - zberné jarky a pingy
Žila Terézia - šachty