Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Články o regionálnej mineralógii a geológii Slovenska. Prepni na:    zoznam podľa dátumu

abecedný zoznam článkov

Acháty z Byšty
Acháty z Malužinej
Aktuálne znenia zákonov a vyhlášok z oblasti baníctva, geológie...
Annabergit a erytrín
Anorganické suroviny doby kamennej - recenzia knihy
Antropogenní sklo v recentních sedimentech
Aragonit
Arborétum Kysihýbel - Červený lom
Auripigment, realgár

Badín
Bahenní sopka
Banícky dom Vyšná Boca
Banská Belá
Banská Bystrica - minerály v okolí mesta
Banská Štiavnica - fotky z regiónu
Banská Štiavnica - hlavné rudné žily (1. časť)
Banská Štiavnica - hlavné rudné žily (2. časť)
Banská Štiavnica - hlavné rudné žily (3. časť)
Banská Štiavnica - ložiskové pomery
Baryt - wolnýn
Bátovský balvan - Poľana
Belianska jaskyňa
Beliansky tajch
Bešeňová - travertíny
Bešeňovské travertíny (okres Ružomberok)
Biele Karpaty
Biele Karpaty - geologická stavba
Biely vrch - geologická stavba širšieho územia
Biely vrch - výpočet zásob
Boky (Kremnické vrchy) - ukážka selektív. vyvetrania sopeč. bomby
Bosmany
Brankovský vodopád v Nízkych Tatrách
Brekov - Brekovská brána
Brekov - jaskyne
Brekov - jaskyne - história
Brekov - jaskyne - lokalizácia, starostlivosť, popis
Brekov - kameňolom
Břidlicový plyn
Bukovinka
Bukovské vrchy
Burda - unikátní slovenské minipohoří nad Dunajem
Bystrianska jaskyňa (Nízke Tatry)

Carbonate mineralization of the Rudnany ore field
Ciblikovská lúka
Co jsou to zkameněliny a jak vznikají

Čachtická jaskyňa
Čarovne krásna Kvetnica pri Poprade (1. časť)
Čarovne krásna Kvetnica pri Poprade (2. časť)
Čarovne krásna Kvetnica pri Poprade (3. časť)
Čarovne krásna Kvetnica pri Poprade (4. časť)
Čarovne krásna Kvetnica pri Poprade (5. časť)
Čarovne krásna Kvetnica pri Poprade (6. časť)
Čarovne krásna Kvetnica pri Poprade (7. časť)
Čas v geologii
Čebrať v Tatrách, Šíp v Malej Fatre. Sme naozaj v dolnom Liptove?
Čertova pec
Čertova pec - infografika
Čičovské mŕtve rameno – národná prírodná rezervácia
Čierna hora
Čierna skala
Čierny kameň vo Veľkej Fatre

Dejiny Zeme
Demänovská dolina - národná prírodná rezervácia
Demänovské jaskyne (Nízke Tatry)
Demänovské jaskyne - chránený prírodný výtvor
Deravá skala
Deravá skala
Devillín zo Španej Doliny
Devínska brána
Devínska hradná skala
Devínska Kobyla
Diagram QAPF
Diagram TAS
Dievčenská skala
Dinosauri - zaujímavosti a rekordy
Dinosauři - proč ta popularita?
Diskordance
Dnešná Poľana je pozostatkom mohutnej sopky
Do divočiny Martinských holí. První slovenská ferrata nemá chybu
Doba dinosaurů
Dobrá Voda - horniny, pôdy, zemetrasenia
Dobšiná - annabergit a erytrín
Dobšiná (Slovenské rudohorie)
Dobšiná - annabergit a erytrín
Dobšinská ľadová jaskyňa
Dobšinská ľadová jaskyňa
Dobšinská ľadová jaskyňa (Slovenské rudohorie)
Dogerské skaly
Dogerske skaly
Dolina Hlboče
Domašínsky meander
Domica (Slovenský kras)
Donovaly - Jelenec
Donovaly - vrch Zvolen
Drahokam a polodrahokam
Drahokamy
Drahokamy (1. časť)
Drahokamy (2. časť)
Dreveník - spišské travertíny
Drienčanský kras
Druhohory (mezozoikom)
Dudince
Dudince - kúpele (1. časť)
Dudince - kúpele (2. časť)
Dúbrava (Nízke Tatry)
Dunitová skalka
Dunitová skalka
Důlní dráha
Ďumbier - národná prírodná rezervácia

Epigenéza - príklady zo Slovenska
Erózia
Euchroit - Ľubietová
Evansit
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 1: Brehy pri Novej Bani
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 2: Vyhne - Kamenné more, Klokoč
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 3: Banská Štiavnica - haldy pri bývalom závode firmy Hell
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 4: Šobov - halda  
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 5: Banská Štiavnica - Kalvária
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 6: Szabova skala (pri Hliníku nad Hronom)
Exkurzia do oblasti stredoslovenských neovulkanitov - lokalita č. 7: Stará Kremnička - opustený kameňolom

Fiľakovo
Fiľakovo
Fotografovanie a filmovanie v sprístupnených jaskyniach
Fotografování minerálů

Galenit
Gánovce
Gemologická klasifikácia
Geofyzika
Geologická exkurzia po dekoračných kameňoch centra Bratislavy (1. časť)
Geologická história a georeliéf Prírodnej rezervácie Baba a okolia
Geologická exkurzia po dekoračných kameňoch centra Bratislavy (2. časť)
Geologická charakteristika mastencového ložiska Gemerská Poloma - Dlhá dolina
Geologické mapy
Geologický slovník
Geologický vývoj v rastlinnom svete
Geologie od A do Ž
Goethit
Gombasecká jaskyňa (Slovenský kras)
Gondwana
Granáty
Gravitácia ako geologický činiteľ
Gutenbergova diskontinuita

Hajnáčský hradný vrch - chránená prírodná pamiatka
Hajtovka
Halčiansky tajch
Haligovské skaly a jaskyňa Aksamitka
Haliny – málo známa kamenná krása vo Veľkej Fatre
Harmanec
Harmanec - hydrotermálne zrudnenie
Harmanecká jaskyňa (Veľká Fatra)
Hauerit - Vígľašská Huta
Havarijné zosuvy na Hornej Nitre
Hájska jaskyňa
Hematit
Herľany - gejzír
Hermanovské skaly
Hodruša (Štiavnické vrchy)
Holubníkovitý kremeň - charakteristická odroda kremeňa z okolia Banskej Štiavnice
Horná Orava - chránená krajinná oblasť
Horné Pršany - Kremenia (okres Banská Bystrica)
Horný Hodrušský tajch
Horúca škvrna (geológia)
Hořící uhelné haldy a redepozice toxických látek při samovolném termickém rozkladu uhelné hmoty
Hričovská skalná ihla
Hričovská skalná ihla - morfologická zaujímavosť - vápencový útvar v tvare ihly
Hygienická rizika sbírání minerálů
Hypocentrum

Choč - národná prírodná rezervácia
Chočské vrchy - geologická stavba, horopis a geomorfologické pomery
Chočské vrchy - krasové javy
Chránené minerály Nízkych Tatier (1. časť)
Chránené minerály Nízkych Tatier (2. časť: achát - celestín)
Chránené minerály Nízkych Tatier (3. časť: devillín - kalcit)
Chránené minerály Nízkych Tatier (4. časť: kermezit - sfalerit)
Chránené minerály Nízkych Tatier (5. časť: tetradymit - zlato)
Chránené minerály Nízkych Tatier (6. časť: záver)
Chronostratigrafická tabuľka
Chryzotilazbest - Dobšiná

Ihráč
Íly v geologických procesoch - 1. Íl nad zlato
Íly v geologických procesoch - 2. Postavenie ílov v geologickom cykle
Íly v geologických procesoch - 3. Skupina serpentínu a kaolinitu - podskupina serpentínu
Íly v geologických procesoch - 4. Skupina serpentínu a kaolinitu - podskupina kaolinitu
Íly v geologických procesoch - 5. Halloyzit, dickit, nakrit

Jak zkoumat chemické i izotopové složení meteoritů?
Jarabinský prielom
Jasenie - Nízke Tatry
Jaskyne Sásovského krasu
Jaskyne v Ružínskom krase
Jaskynné ovzdušie
Jaskyňa Driny (Malé Karpaty)
Jaskyňa Ľudmila - Krásavica nad Zeleným jazerom
Jaskyňa Mesačný tieň
Jaskyňa mŕtvych netopierov
Jaskyňa pod Jeleňom
Jaskyňa Snežná diera
Jaskyňa Zlá diera
Jaskyne v minulosti a dnes
Jasovská jaskyňa (Slovenský kras)
Jašteričie jazero
Javorníky
Jazierske travertíny (Veľká Fatra)
Jánošíkova bašta
Jelenské vrchy (Starohorské vrchy) - geologická charakteristika
Juráňova tiesňava

Kamenné gule na Kysuciach v lokalite Milošová - Megoňky
Kamenné gule v pieskovcoch
Kamenné more vo Vyhniach - národná prírodná rezervácia
Kameňolom Skladaná skala
Katastrofálny handlovský zosuv z rokov 1960 – 1961
Kermezit
Klenovský vepor - 1. časť

Klenovský vepor - 2. časť
Klokočov
Klokočovské skálie - Kysuce
Kľak (vrch v Malej Fatre)
Kľúčovské a Čičovské rameno
Kopa vo Veľkej Fatre
Kopanice (Štiavnické vrchy)
Korňa - ropný "prameň"
Kováčovské kopce - Juh - národná prírodná rezervácia
Kráľova hoľa – Nízke Tatry
Kras a jaskyne Slovenska
Kras a jaskyne v okolí Považskej Bystrice (1. časť)
Kras a jaskyne v okolí Považskej Bystrice (2. časť)
Krasovatenie, kras a jaskyne
Krasové jaskyne na Lysej hore v Merníckej pahorkatine v Beskydskom predhorí
Kremeň z Banskej Štiavnice - kresba
Kremnica - prírodné zvláštnosti
Kremnica - technické pamiatky
Krivánska Malá Fatra
Kriváň - mapa starých banských diel
Krížna - pripravovaná prírodná rezervácia
Krkavá skala
Kršlenica
Krkavá skala – Veľká Fatra
Kryštalizácia kamennej soli - pokus
Kryštalizácia - pokus
Kryštálová jaskyňa v Malom Rozsutci (Malá Fatra)
Křepická zlatá horečka
Kuesta
Kvačianska dolina (Chočské vrchy)
Kvetnica - Vikartovský chrbát
Kysucká vrchovina

Laurázia
Liliensternus na Slovensku
Limbašská vyvieračka
Limonit
Liptovské Sliače - travertíny a minerálne pramene
Lisková (Ružomberok) - kameňolom - Ostrá skala
Liskovská jaskyňa - 1. časť
Liskovská jaskyňa - 2. časť
Liskovská jaskyňa - 3. časť
Lokality tvorené travertínmi na strednom Slovensku
Lonsdaleit
Ložiská nerastných surovín v širšom okolí Banskej Bystrice
Ložiska nerostů (internetová učebnica)
Lukáš Laibl - Jak rostli trilobiti
Lúčanské jazierko
Lúčky
Lúčky - vodopád
Lúčny hríb pri Liptovskej Štiavnici
Ludrová pri Ružomberku - nerastné suroviny
Ľubietová
Ľubietová - mapa

Magnetická anomálie
Magnezit
Malachov (Kremnické vrchy)
Malacky
Malá Fatra
Malá Fatra - geologická stavba pohoria
Malé Karpaty
Malý Rozsutec
Mangánové ložisko Kišovce - Švábovce
Mapa baní na Magurke
Mapa jaskyne Mesačný tieň (Belanské Tatry)
Marianka - kaplnka sv.Barbory s novým panelom
Markušovský skalný hríb
Mascon
Matejkovský skalný prúd (Veľká Fatra)
Málinec - geológia
Mäsiarsky bok pri Krupine
Medvedia štôlňa - banské dielo vo Vysokých Tatrách
Meandre Hrona
Meliatský profil
Mesačný tieň - novoobjavená tatranská jaskyňa
Meteorit Příbram
Měsíční horniny a nerosty
Mičinské travertíny
Mičinské travertíny
Mineralogická miestnosť - Ľubietová
Minerály Banskej Štiavnice (odporúčame)
Minerál mesiaca: Sadrovec - Borinka
Minerály prvýkrát opísané z územia Slovenska
Mních pri Ružomberku
Mohorovičićova diskontinuita
Montanistické lokality katastrálneho územia Štiavnických Baní
Mohylky - Lisková
Morské oko
Morské oko - kaštielik
Morské oko a Malé morské oko
Muzea

Najdlhšie a najhlbšie jaskyne na Slovensku
Najmenšia expozícia baníctva na Slovensku
Najmladšia sopka na Slovensku
Najvýznamnejšie lokality achátov zo Slovenska
Náučné chodníky Geoparku Banská Štiavnica
Náučné chodníky "Po stopách baníckej činnosti" - Kremnica (1. časť - úvod)
Náučné chodníky "Po stopách baníckej činnosti" - Kremnica (2. časť - náučný chodník č. 1)
Náučné chodníky "Po stopách baníckej činnosti" - Kremnica (2. časť - náučný chodník č. 2)
Náučné chodníky "Po stopách baníckej činnosti" - Kremnica (4. časť - náučný chodník č. 3)
Náučný chodník - Po stopách starého rudného baníctva v Pukanci
Náučný chodník Horné Príbelce
Náučný chodník Sitno
Nebezpečné plyny v jaskyniach
Náučno turistické trasy v obci Štiavnické Bane
Náučný banský chodník - Ľubietová
Náučný banský chodník - Gelnica
Nejstarší archosauři - předkové dinosaurů
Nerastné bohatstvo Trenčianskeho kraja
Neznámy svet slovenských drahokamov
Nižná Slaná - ložisko Manó (Slovenské rudohorie)
Novoveská Huta
Novoť

Odkryté morény v Tatrách
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Ohnište – Jánska dolina – Nízke Tatry
Orava
Oravský flyš (1. časť)
Oravský flyš (2. časť)
Oravský flyš (3. časť)
Oravský Podzámok – hradné bralo
O výronoch jedovatých plynov v hydrotermálnom krase slovenských travertínov
Opálové bane Dubník
Ostrá skala a Tupá skala
Ostrôžky
Osturňa - Jazero
Ottergrundská vodná nádrž

Paleontologie od A do Ž
Paleontologové
Paleovulkanity
Pancierovské travertínové prameniská
Pangea
Panoráma - Špania Dolina - výhľad z haldy Maximilián
Panoráma - Hodruša - Hámre
Petrologie...
Pezinok
Pezinok - mineralógia a ložisková geológia
Pěstování krystalů v domácích podmínkách
Pieniny
Pieninský národný park
Piesky
Plutonické horniny Západných Karpát
Počúvadlo - jazero
Podbanské
Podpoľanie
Pohľad na Štiavnicu z oblakov
Poľana
Poľana
Poniky - Drienok (okres Banská Bystrica)
Poniky - Farbište
Použití nepřímé botanické indikace v terénním geologickém výzkumu a mapování - 1
Použití nepřímé botanické indikace v terénním geologickém výzkumu a mapování - 2
Považský Inovec
Pôda na území Slovenkej republiky (1. časť)
Pôda na území Slovenkej republiky (2. časť)
Predvianočná nálada pri Valaskej Dubovej
Prepoštská jaskyňa
Priebeh žíl štiavnicko hodrušského systému
Priechod
Prielom Oravy pri Kraľovanoch
Prielom Teplého potoka – Veľká Fatra
Príkrov (geológia)
Príroda a pamiatky Slovenského krasu
Príroda okolia Popradu
Prírodná rádioaktivita
Prírodné pamiatky v okolí Kremnice
Prírodné pamiatky v údolí Revúcej
Prvohory
Prvohory (paleozoikoum)
Pseudokras s paleokras
Pucovské zlepence
Pukanec - rudné žily a minerály v okolí mesta
Pukanec - staré banské diela
Putikov vŕšok (Nová Baňa)
Pyrit

Rašeliniská
Reliéf Slovenska - 1.časť
Reliéf Slovenska - 2.časť
Reliéf Slovenska - 3.časť
Retro: 2003 - Veľký bok
Retro: 2005 - Zimný večer na Málinom brde (1. časť)
Retro: 2005 – Zimný Vtáčnik (1. časť)
Retro: 2005 – Zimný Vtáčnik (2. časť)
Retro: 2006 – Rakytov a Čierny kameň (1. časť)
Retro: 2006 – Rakytov a Čierny kameň (2. časť)
Retro: 2006 – Rakytov a Čierny kameň (3. časť)
Retro: 2011 - Jesenné Čutkovo
Retro: 2011 - Kvačianska dolina (1. časť)
Retro: 2011 - Kvačianska dolina (2. časť)
Retro: 2011 - Kvačianska dolina (3. časť)
Retro: 2011 - Kvačianska dolina (4. časť)
Retro: 2011 - Kvačianska dolina (5. časť)
Retro: 2011 - Kvačianska dolina (6. časť)
Retro: 2011 - Ludovika - Špania Dolina (1. časť)
Retro: 2011 - Ludovika - Špania Dolina (2. časť)
Retro: 2011 - Ludovika - Špania Dolina (3. časť)
Retro: 2011 - Ludovika - Špania Dolina (4. časť)
Retro: 2011 - Ludovika - Špania Dolina (5. časť)
Retro: 2011 - Suchý vrch - pohľad na Poľanu
Retro: 2011 - Vyšný Kubín - Tupá a Ostrá skala
Retro: 2012 - Mohylky - Lisková
Retro: 2013 – Jesenný výlet na Španiu Dolinu (1. časť)
Retro: 2013 – Jesenný výlet na Španiu Dolinu (2. časť)
Retro: 2013 – Jesenný výlet na Španiu Dolinu (3. časť)
Retro: 2013 – Rožňava – Námestie baníkov (1. časť)
Retro: 2013 – Rožňava – Námestie baníkov (2. časť)
Retro: 2013 – Kamiónom z Rimavskej Bane do Tisovca
Retro: 2013 – Kamiónom z Tisovca do sedla Zbojská
Retro: 2013 - Kvetnica - malý lom
Retro: 2013 - Vyšná Revúca – cesta na Veľký Šturec (1. časť)
Retro: 2013 - Vyšná Revúca – cesta na Veľký Šturec (2. časť)
Retro: 2013 - Vyšná Revúca – cesta na Veľký Šturec (3. časť)
Retro: 2014 - Tisovec - Jelšava
Retro: 2015 - Májový výlet na Vartovku (1. časť)
Retro: 2015 - Májový výlet na Vartovku (2.časť)
Retro: 2015 - Predjarná vychádzka zo Starých hôr na Piesky (1. časť)
Retro: 2015 - Predjarná vychádzka zo Starých hôr na Piesky (2. časť)
Riečka - Králická tiesňava
Riečka - Tajovská kopa
Rift
Robinsonit - Dúbrava
Rodonit  
Roháčske plesá
Rochovica - národná prírodná rezervácia
Rojkovské rašelinisko 1
Rojkovské rašelinisko 2
Rojkovské rašelinisko
Ropa (1. časť)
Ropa (2. časť)
Ropný prameň v Korni (Kysuce)
Rozgrund - Štiavnické jazero
Rozšírenie jaskýň na Slovensku
>Rudniansky vodopád
Rudné ložisko Cu v Španej Doline
Rudný revír Špania Dolina - Staré Hory
Rudňany
Rumelka - Rudňany
Ružínsky kras

Sadrovec
Salatín – Nízke Tatry
Sandberg
Schematický priečny rez Západnými Karpatmi
Sihla
Silická ľadnica
Silická ľadnica
Sitno - národná prírodná rezervácia
Sivec
Sixova stráň (Štiavnické vrchy)
Skalka pri Beckove
Skalná päsť (Lisková, okres Ružomberok)
Skalný budzogáň
Skalný prah v doline Zelenô (Veľká Fatra)
Skálie v Klokočove - chránený prírodný výtvor
Sklené Teplice - letecké zábery na kúpele a Szabóovu skalu
Slanské vrchy
Slída
Slnečné skaly
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica - expozície
Slovenské meteority
Slovenské serpentinity - nedocenené ozdobné materiály
SLOVENSKO (Geológia) - Branisko (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Branisko (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Čierna Hora (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Čierna Hora (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Humenské vrchy
SLOVENSKO (Geológia) - Chočské vrchy
SLOVENSKO (Geológia) - Javorie
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Hornonitrianske kotliny
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Juhoslovenská panva (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Juhoslovenská panva (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Juhoslovenská panva (3. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Liptovská kotlina
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Podunajská panva (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Podunajská panva (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Rožňavská a Oravská kotlina
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Spišské kotliny
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Trenčianska a Ilavská kotlina
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Turčianska kotlina
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Viedenská panva
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Východoslovenská panva (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Východoslovenská panva (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Zvolenská a Breznianska kotlina
SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Žilinská kotlina
SLOVENSKO (Geológia) - Kremnické vrchy
SLOVENSKO (Geológia) - Krupinská planina
SLOVENSKO (Geológia) - Levočské vrchy
SLOVENSKO (Geológia) - Malá Fatra (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Malá Fatra (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Malé Karpaty (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Malé Karpaty (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Malé Karpaty (3. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Nízke Tatry (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Nízke Tatry (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Nízke Tatry (3. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Nízke Tatry (4. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Nízke Tatry (5. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Pohronský Inovec
SLOVENSKO (Geológia) - Poľana
SLOVENSKO (Geológia) - Považský Inovec 1.časť
SLOVENSKO (Geológia) - Považský Inovec 2.časť
SLOVENSKO (Geológia) - Považský Inovec 3.časť
SLOVENSKO (Geológia) - Skorušinské vrchy
SLOVENSKO (Geológia) - Slovenské rudohorie (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Slovenské rudohorie (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Slovenské rudohorie (3. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Slovenské rudohorie (4. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Slovenské rudohorie (5. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Spišská Magura
SLOVENSKO (Geológia) - Strážovské vrchy (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Strážovské vrchy (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Strážovské vrchy (3. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - stredoslovenské neovulkanity (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - stredoslovenské neovulkanity (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Štiavnické vrchy (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Štiavnické vrchy (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Tatry (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Tatry (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Tríbeč (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Tríbeč (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Veľká Fatra (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Veľká Fatra (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (3. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (4. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (5. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (6. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Vtáčnik
SLOVENSKO (Geológia) - Východoslovenské vulkanity (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Východoslovenské vulkanity (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Zemplínske vrchy (1. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Zemplínske vrchy (2. časť)
SLOVENSKO (Geológia) - Žiar
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin (1. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin (2. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin (3. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin (4. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (1. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (2. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (3. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (4. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (5. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (6. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (7. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (8. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (9. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (10. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (11. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (12. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (13. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (14. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (15. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (16. časť)
SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (17. časť)
SLOVENSKO - Hlavné charakteristiky vodného režimu
SLOVENSKO - Hlavné povodia a typy riečnych sietí (1. časť)
SLOVENSKO - Hlavné povodia a typy riečnych sietí (2. časť)
SLOVENSKO - Hlavné povodia a typy riečnych sietí (3. časť)
SLOVENSKO - Hlavné povodia a typy riečnych sietí (4. časť)
SLOVENSKO - Hlavné povodia a typy riečnych sietí (5. časť)
SLOVENSKO - Jazerá a vodné nádrže
SLOVENSKO - Minerálne vody (1. časť)
SLOVENSKO - Minerálne vody (2. časť)
SLOVENSKO - Minerálne vody (3. časť)
SLOVENSKO - Minerálne vody (4. časť)
SLOVENSKO - Orografia Slovenska (1. časť)
SLOVENSKO - Orografia Slovenska (2. časť)
SLOVENSKO - Orografia Slovenska (3. časť)
SLOVENSKO - Povodne (1. časť)
SLOVENSKO - Povodne (2. časť)
SLOVENSKO - Pôda (1. časť)
SLOVENSKO - Pôda (2. časť)
SLOVENSKO - Pôda (3. časť)
SLOVENSKO - Pôda (4. časť)
SLOVENSKO - Pôda (5. časť)
SLOVENSKO - Pôda (6. časť)
SLOVENSKO - Pôda (7. časť)
SLOVENSKO - Pôda (8. časť)
SLOVENSKO - Pôda (9. časť)
SLOVENSKO - Pôda (10. časť)
SLOVENSKO - Pôda (11. časť)
SLOVENSKO - Pôda (12. časť)
SLOVENSKO - Pôda (13. časť)
SLOVENSKO - Pôda (14. časť)
SLOVENSKO - Pôda (15. časť)
SLOVENSKO - Pôda (16. časť)
SLOVENSKO - Pôda (17. časť)
SLOVENSKO - Pôda (18. časť)
SLOVENSKO - Pôda (19. časť)
SLOVENSKO - Pramene (1. časť)
SLOVENSKO - Pramene (2. časť)
SLOVENSKO - Pramene (3. časť)
SLOVENSKO - Pramene (4. časť)
SLOVENSKO - Pramene (5. časť)
SLOVENSKO - Pramene (6. časť)
SLOVENSKO - Pramene (7. časť)
SLOVENSKO - Pramene (8. časť)
SLOVENSKO - Reliéf (1. časť)
SLOVENSKO - Reliéf (2. časť)
SLOVENSKO - Reliéf (3. časť)
SLOVENSKO - Reliéf (4. časť)
SLOVENSKO - Reliéf (5. časť)
SLOVENSKO - Reliéf (6. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (1. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (2. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (3. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (4. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (5. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (6. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (7. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (8. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (9. časť)
SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (10. časť)
Slovenský Kras
Slovenský kras  - národný park
Slovenský raj
Slovinky - Krompachy
Smolník: Tereziánska štolňa (Priechodný kanál)
Snášet se jak slída (Ochtinská aragonitová jaskyňa)
Sninský kameň
Sokol - Kramariská (Chočské vrchy)
Sopečná činnosť
Sopky
Sopečná činnosť
Starohutský vodopád
Stavba Zeme - 1. časť
Stavba Zeme - 2. časť
Starý hrad – Malá Fatra
Steblová skala
Stopy po ľadovcoch vo Veľkej Fatre
Stratigrafia Marsu
Stratigrafie
Strečnianska tiesňava
Striebro
Studničná – Sedem kostolov
Svetové minerály zo Slovenska

Šíp - popri ľadovej jaskyni
Šomoška - národná prírodná rezervácia
Špania Dolina - chalkopyrit a tetraedrit
Štiavnické TOP
Štangarígel (Štiavnické vrchy) - ukážka jedinečnej päťbokej stĺpovitej odlučnosti andezitov
Štôlne na Krížovej žile - Gelnica
Štrosy
Štruktúrno-tektonická analýza sadrovcového lomu Šafárka
Štvrtohory (kvartér)
Šugovská dolina
Šútovský vodopád - Malá Fatra
Šútovský vodopád - Tesné - chránený prírodný výtvor

Tafonomie
Tajch Bakomi
Tajch Červená studňa
Tajch Dolnohodrušský
Tajch Krechsengrund
Tajch Nová Baňa
Tajch Počúvadlo (1. časť)
Tajch Počúvadlo (2. časť)
Tajch Richňava
Tajch Rozgrund
Tekoucí nebo také pohyblivé písky
Tektonická schéma slovenskej časti Západných Karpát
Teplické serpentíny
Tereziánska štolňa (Priechodný kanál)
Tetradymit
The geology, petrography and mineralogy composition of coal from the Nováky deposit
Tiesňavy - Sokolie - Boboty (Malá Fatra)
Torbernit
Trangoška - Nízke Tatry
Trangoška - Srdiečko (Nízke Tatry)
Travertíny - 1. časť
Travertíny - 2. časť
Travertíny Spišskej kotliny - Dreveník
Travertíny Spišskej kotliny - Pažica, Sobotisko, Ostrá hora a Kozia hora
Travertíny Spišskej kotliny - Sivá brada
Treťohory (terciér)
Triasový ríf pri Liptovskej Osade
Tri (takmer) neznáme vodopády na území Veľkej Fatry
Tuhársky mramor
Tuhé zemské teleso
Turská skala
Tuzemské uhoľné zásoby a možnosti ich využitia pre potreby Slovenska

Retro: 2013 - Upršaný deň v Španej Doline
Úhorná - jazero pri Smolníku
Úprava a spracovanie mastenca

Variscit
Varín - lom a vápenka
Vashegyit - vzácny minerál zo Železníka
Važecká jaskyňa
Vápeč
Vápenka - Počátky pálení vápna
Vápenka - Pece
Veľká drienčanská jaskyňa
Veľký jarok - Moravany nad Váhom
Veľký Rozsutec – Malá Fatra
Vernárska jaskyňa
Vihorlat
Vihorlat a dolný Zemplín
Vlárský průsmyk
Vlčia skala v Trlenskej doline (Veľká Fatra)
Vodopád v Rakytovci - Veľká Fatra
Voština
Vršatec
Vršatecké bradlá
Všeobecná charakteristika zlata
Vulkanity Javoria
Vulkanity Kremnických vrchov
Vulkanity Poľany
Vulkanity Štiavnických vrchov
Vulkanity Vihorlatských vrchov
Vtáčnik: neznámá hora, odkud je závratný výhled na půl Slovenska
Vyhne - 1. časť
Vyhne - 2. časť
Vyhniansky travertín
Vyhniansky travertín - ochrana na "jednotku" Vyhradené a nevyhradené nerasty - stručne
Vyšná Boca - mapy štôlne pri hoteli Barbora
Východoslovenské obsidiány
Výskyty aragonitu v magnezitových ložiskách Slovenska
Vyšná Boca (Nízke Tatry)
Vyšné Ružbachy - Kráter  
Vývoj minerálních druhů
Vznik jaskýň a jaskynnej výplne

Xenolit
Zachované tajchy v okolí Banskej Štiavnice
Zajímavosti o uhlí
Zádielska dolina (Slovenský kras)
Záhorské piesky
Zámutov
Zemetrasenie
Zemplín
Zemplínske vrchy
Země od A do Ž
Zlatá Baňa - technologická charakteristika rúd
Zlato
Zlato - hlavné ložiskové typy
Zlato a jeho vlastnosti
Zlato pod Tríbečom
Zolná - Hrádok
Zolniansky lahar (okres Zvolen)
Zopár skutočných velikánov zo sveta zlatokopectva
Zvetrávanie povrchových častí ložísk sulfidov
Zvetrávanie pripovrchových častí ložísk - zóna druhotného obohatenia
Zvolen - geológia okolia
Zvolen – Pustý hrad (1. časť)
Zvolen – Pustý hrad (2. časť)
Zvolen - Stráž

Železo